Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Ľudské ego. Každá neurónová oblasť má svoje čakry. Čakra má asex. Čakra má sex. Neurónová oblasť a fantómové bolesti. Neurónová oblasť a hlbšie roviny neurónov. Úroveň Anjelov v ľudských neurónoch. Aura každej neurónovej oblasti. 7 vrstiev v ľudskom tele. Množstvo aktívnych neurónov a: 1.zvieracia myseľ, 2.myseľ prírodného človeka, 3. myseľ mysliaceho človeka, 4. myseľ siamského dvojčaťa. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku neurónovej ezoteriky, ktorá delí celú oblasť ezoteriky do 6. základných oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie pri orgánoch a systémoch tela. My sa musíme postupne naučiť dostať sa do týchto oblastí a robiť ezoteriku z niektorej oblasti výskytu neurónov.

Vyberieme si na začiatok stredný mozog, ktorý sa nachádza zhruba v strede hlavy, má veľkosť holubacieho vajíčka. Je rozdelený na dve časti a v každej časti je asi 16 neurónových zhlukov veľkosti menšieho hrášku. Všetko si spomeniete zo spomienok a nevytvárate ako fantáziu. Je to dôležitý moment rýchlosti prieniku do tejto oblasti výskytu neurónov. K spomienke na túto oblasť pridáte spomienku na to, ako ste sa do tejto oblasti koncentrovali. Teda spojíte niekoľko spomienok naraz a bez fantázie. Takto rýchlo prenikne to, čo spomínate, do tejto oblasti a potom sa môžete na danú oblasť skoncentrovať v pocite, že sa jej dotýkate, že ju doslova vidíte, počujete, chutnáte, hmatáte a čucháte. Samozrejme, že nie z očí, uší, nosnej sliznice, končekov prstov, jazyka. Všetky tieto pocity vyvoláte v zmyslových centrách na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Odtiaľto praktizujete všetku koncentráciu do vnútra svojho tela aj duše.

Zo spomienok ste prenikli do stredného mozgu, tu ste sa zo zmyslových centier skoncentrovali a tu zahájite meditáciu. V prvom rade sa naučíte zo spomienok aktivizovať počet neurónov tejto oblasti. Pokiaľ chcete robiť ezoteriku v ľudskom vedomí, tak sú v tejto oblasti aktívne všetky neuróny. Pokiaľ chcete praktizovať ezoteriku prírodného človeka, tak časť neurónov bude skľudnená a odstavená od aktivity. Pokiaľ chcete robiť ezoteriku zvierat, tak značná časť neurónov tejto oblasti bude odstavená zo spomienok v pocite, že sa chováte ako zviera. Špeciálny stav v tejto oblasti nastane, keď sa na diaľku napojíte na stredný mozog inej osoby a nasugerujete si bez premýšľania, že ste siamské dvojča. Počet aktívnych neurónov sa zdvihne na dvojnásobok, čo vlastne dovolí robiť ezoteriku siamských jedincov.

Uvedomte si, že niektorí jedinci sú usadení psychickými reakciami v strednom mozgu celý život. Tým, že ste sa skoncentrovali, môžete robiť ezoteriku stredného mozgu. Toto vedomie je silne emocionálne. Emócie smútku, radosti, hnevu a strachu tu majú svoju dynamiku.

Zo stredného mozgu sú vytvorené zvyčajne 4 ďalšie centrá nervového vzruchu. Prvé je v ústnej dutine, druhé v temennom mozgu, tretie v mozočku, štvrté je v hlasivkách. Kľudne ich môžeme označiť ako čakrové miesta. Teda 4 možnosti rôznych psychických prejavov.

Pokiaľ operujete v strednom mozgu, tak aurický obal okolo človeka je asi 5 centimetrov po celom povrchu tela.

Pokiaľ si nasugerujete, že vám odrezali prst, a potom zase si nasugerujete, že vám narástol, vaša myseľ sa dostane do stavu fantómových bolestí, ktoré dovoľujú napojiť sa na kostné pozostatky a prijať do aury informačné pole mŕtvej osoby. No vždy iba informácie o časti života, nie o celom jeho živote. Treba to dodržiavať. Do hrobného miesta putujete tak, že máte nahodený stav fantómových bolestí a zároveň ste skľudnený a utíšený. Sugerujete si, že niektorý organ vo vašom tele zomiera. To dosahujete stav mysle, kedy jeden zo 7. obalov vášho tela ide von do aury, a potom ako lúč môže ísť do hrobného miesta.

Uvedomte si, že v sebe máte 7 obalov, ktoré možno prirovnať k ruským matrioškám. Ide o 7 postavičiek, ktoré sa dajú zatvoriť jedna do druhej. Teda máte tu spojené dva stavy a to stav fantómových bolestí a stav klinickej smrti.

V stave klinickej smrti sa môžete stočiť aj do vlastného tela a začať skúmať, čo máte hlbšie uložené v neurónoch. V tejto oblasti môžete veštecky vnímať, že sem idú zo spomienok najčastejšie obrázky astrológie a kozmu. No mali by tu byť aj obrázky anjelských postáv s planétami. Tak isto by tu mali byť obrázky alchymistické a podobne. A to už zisťujeme, ako vlastne pracujú neuróny v tejto oblasti tela. Niekedy tu nenájdete nič, dané neuróny nie sú dostatočne rozvinuté.

Podobne môžete prenikať do oblasti veľkého mozgu, kde sa neuróny nachádzajú na povrchu mozgu. V spomienkach si ich predstavujete ako 7 vrstiev pavučín na sebe a ako drobné pavúčiky. Čakrové centrá sú na povrchu predného mozgu, temenného, spánkového a zrakového mozgu. Aurický obal je veľký ako motorkárska helma okolo povrchu celej hlavy. Ostatné veci sa cvičia ako pri strednom mozgu.

Potom je tu oblasť výskytu neurónov v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým centrom. Dobrá je v spomienkach predstava a nie fantázia o tenisovej loptičke. Iba si spomeňte, kedy ste videli alebo držali tenisovú loptičku v ruke. Spomienka na ňu a k tomu spomienka, ako ste sa už koncentrovali do mozočku. Potom fyzická koncentrácia do mozočku. Usilujete sa o to, aby k mozočku nebol prepojený aktívne stredný mozog. Treba si to postrážiť. Čakrové centrá sú v ústnej dutine, medzi kožou a tukom. Potom dve čakry po ľavej strane tela a dve čakry po pravej strane tela. Posledná čakra je v oblasti podbrušia. Fenoménom tejto oblasti je schopnosť vnímať svet okolo seba normálne ako bežní ľudia, ale aj čisto geometricky. Keď sa v tejto oblasti rozmeditujete, tak vidíte a vnímate svet inak ako bežní ľudia. Stáva sa geometrický a je to základ pre kabalistické vnímanie sveta a robenie kabalistickej ezoteriky. Ostatné cvičíte ako pri strednom mozgu.

Potom je oblasť miechy. Znovu spomienky a prienik do miechy. Následne fyzická koncentrácia do tejto oblasti. Čakry začínajú v ústnej dutine a ďalšie sú na čele, brade, krku, hrudi, pupku podbruší. Vždy pod kožou a tukom v organizme. Aura je asi pol metra okolo celého povrchu tela. No môže byť aj jeden meter. Ostatné cvičíme ako pri strednom mozgu.

Potom je oblasť brušného mozgu v stenách tenkého a hrubého čreva. Všetko cvičíte ako pri strednom mozgu. Iba čakra je jedna a to v oblasti pupku. Aura má tvar voľne sa pohybujúcich kužeľov plných energie.

Zostala posledná oblasť neurónov a to sú ganglie okolo orgánov tela. Dve veľké ako väčšia fazuľa sú v mozgu pri mozgovomiešnych dutinách, dve pri brušnom vaku, dve pri mechúri. Ostatné sú pri orgánoch tela, krvnom riečišti, nervovom riečišti, pri hormonálnych žľazách. Aurický obal je v tvare sklenených futbalových lôpt v celom tele. Čakry sú v kĺbových spojoch. Ostatné cvičíme ako pri strednom mozgu.

Pridaj komentár