Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí. Aktivita neurónov na úrovni zvieraťa. Aktivita neurónov na úrovni prírodného človeka. Aktivita na úrovni siamského dvojčaťa. Zviera – inštinkty. Prírodný človek – magické konanie. Človek – rozumové konanie. Siamské dvojča – konanie s dvojnásobným množstvom neurónov. Objekty z magického zasvätenia do aury, presnejšie objekty magické a objekty znakové. Kontrola stavu a magické prieniky do stavov prírodného človeka. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku vedomia zvieraťa. Z koncentrácie na vonkajší svet sa sústredíme do oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Budeme pracovať iba v spomienkach a to iba v pocitovej zložke. Zľahka si spomenieme, ako sme sa koncentrovali minule do jednotlivých neurónových oblastí. Nevytvárame žiadne predstavy. Iba máme pocit, ako sme to robili minule. Obraz sa iba začína tvoriť, ale nesmieme si ho predstavovať. Hovorí sa tomu mám pocit, že si pamätám, ale žiadne konkrétne predstavy nemám. Táto technika je nízkoenergetická a rýchlo preniká do všetkých 6. neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Keď to sem jemne prenikne, tak sa do neurónovej oblasti skoncentrujete z povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Nie z očí, z ušných bubienkov, z nosnej sliznice, z jazyka alebo z končekov prstov. Iba z povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Takýto postup je rýchly a dovoľuje efektívne meditovať bez rizík poškodenia vnímania vonkajšieho sveta.

Preniknete do 6. neurónových oblastí, ešte stále ste v ľudskom vedomí, no postupne odstavujete jednotlivé neurónové časti veľkosti 10 haliernika a až do pocitu, že ste niektorý druh zvieraťa. Teda v 6. neurónových oblastiach nepracujú aktívne všetky neuróny, ale iba také množstvo, ktoré prislúcha zvieratám a nie prírodným ľuďom a dnešným ľuďom mysliacim logicky.

V tomto stave potlačíte všetky spomienky na civilizáciu a prírodného človeka. Ste v zvieracej psychike a náležite sa chováte ako niektorý druh zvieraťa. Teraz máte možnosť sa v tomto stave preliečovať alebo robiť veštecké výkony ako zvierací predátor. Skoncentrujete sa na seba alebo na diagnostikovanú osobu a doslova čucháte, čo by ste z dotyčnej osoby zjedli a čo nie. Čo zjesť chcete, je zdravé, čo zjesť nechcete, je choré.

Z hľadiska meditačného si uvedomujete, že máte aj takúto zložku svojej psychiky, ktorá je pozostatkom našej zvieracej praminulosti. Celkovo túto zložku posilňujete zvieracím správaním a zvieracími reakciami.

Tak isto si treba uvedomiť, že zvieracie prejavy môžu vychádzať z ktorejkoľvek zo 6. neurónových oblastí. No najčastejšie zvieratá operujú svojimi inštinktami, ktoré sa vytvorili nekonečným reagovaním na určité podnety, práve z oblasti brušného mozgu a ganglií.

Pokračujeme v meditácii a z náznaku spomienok sa znovu dostávame do 6 neurónových oblastí a tu aktivizujeme také množstvo neurónov, ktoré prislúcha práve prírodnému človeku. Najčastejšie prírodný človek operuje z miechy. Treba si uvedomiť rozdiel medzi zvieraťom a prírodným človekom, ktorý už nefunguje iba inštinktívne na základe návykov, ako reagovali jeho predkovia.

Prírodný človek je už magicky mysliaca osoba, ktorá má záujem spoznávať a ovládať svoje okolie lepšie ako zviera. Na to mu slúži magická myseľ. Nie je to myseľ dnešného mysliaceho človeka. Je veľmi ťažko naučiť sa magický spôsob myslenia pre dnešného logicky mysliaceho človeka. Pokiaľ sa to chcete naučiť, tak vhodnú inšpiráciu nájdete v Magickej skole.

My sme z praktického dôvodu volili v tomto smere inú cestu, aj keď osobne ovládam a prešiel som nácvikom magickej reči a magického myslenia. No z hľadiska dnešného človeka a času, ktorý má k dispozícii, je dosť nereálne naučiť sa magickú reč, ktorú v dnešnom živote asi tak ľahko nevyužijete. Iba ak by ste sa venovali štúdiu histórie.

Pragmatickejší prístup je ísť cestou zasvätenia. Realizovali sme zasvätenie od historických zasväcovateľov, ktorí počas života tvorili v aure energeticko informačné objekty. Tvorili ich preto, že mali poškodené nervstvo tela a zároveň nepoužívali hypnotické techniky. Prípadne nechodili do stavov prílišného stíšenia, ktoré by viedli do raných štádií klinickej smrti, ktoré sa prejavujú presunom psychiky do aury. Ináč by sa to dalo povedať aj tak, že pri uplatňovaní magického spôsobu práce s objektmi v aure nesmiete nijako prenikať do aury. Z aury je všetko stiahnuté pod kožu. Pokiaľ sa príliš prepadáte do seba v pocite dieťaťa, v pocite embrya, tak sa treba skoncentrovať vždy pod kožu. To je ideálna pozícia na prácu s objektmi v aure.

Na to, aby ste vedeli pracovať s objektmi v aure a zároveň ich vedeli aj vnímať, je potrebné zvládnuť špeciálnu vešteckú techniku a to je technika rýchleho dotyku objektov v aure a veštenie v spomienkach šedej kôry veľkého mozgu. Nie priamo neustále v kontakte s objektmi v aure. Objekty zasvätenia si v tomto prípade môžete predstavovať ako malé mydlové bubliny, ktoré v sebe nesú informácie zo života magického zasväcovateľa a nikdy nie hypnotického zasväcovateľa.

Uviedli sme sa do vhodného stavu a prekontrolovali sme celkové množstvo magických objektov v aure. Zisťujeme, že dochádza postupne k ich vzájomnému prepájaniu a preskupovaniu. Navzájom tvoria veľkých hroznový strapec až 1 meter veľký. U niekoho zo zasvätení magické objekty ešte neprešli cez telo a nevrátili sa do aury. U niekoho sa už vytvorili veľké kruhy s malými kruhmi. Usilujeme sa, aby sa magické objekty zoskupili ešte efektívnejšie.

Potom tu máme niekoľko možností a to je požiadať objekty v sebe, aby nás preliečovali. To sa k magickým objektom pripoja aj liečiteľské objekty. Prípadne robíme veštecký výkon. To sa do aury dostavia aj veštecké objekty.

Potom možno nastúpiť magickú cestu do prírodného vedomia v sebe na vnútorné požiadanie. Meditujúci pociťujú, ako sa magické objekty presúvajú dovnútra tela a vytvárajú silné magické telo prírodného šamana. Občas treba uvoľniť priestor objektom v tele a to tým, že do danej oblasti sa nekoncentrujete. Potom tu lepšie pracujú. Každý z meditujúcich mal pocit, že vo vnútri tela jeho prírodné vedomie silnie.

Počas meditácie sme sa venovali aj magickému čisteniu od vplyvov iných osôb, či už išlo o vedomý zámer, alebo iba náhodné spojenie počas meditácie.

Meditáciu sme končili v prírodnom vedomí, ale magické objekty sa dostali dovnútra tela a na povrchu sa objavili znakové zápisy rôznych magických rituálov. Treba si uvedomiť, že niektorí prírodní šamani mali schopnosť robiť magické rituály na základe toho, že mali v sebe siamské dvojča alebo jeho pozostatky ako je mozog, miecha alebo neurónové ganglie. Títo počas svojho života tvorili v aure geometrické znaky. A teraz sa usilujeme premeniť všetko na magické znaky. Každý rituál sa premení na geometrický zápis. Pociťujeme, ako znaky v aure kontaktujú objekty zasvätenia v našom tele a obrovským tempom sa množia v aure ako huby po daždi.

Pridaj komentár