Trénované veštectvo. Patologické veštectvo. Sugeratívne veštectvo. Zmyslové centrá. Zmyslové senzory. 6 neurónových oblastí. Sugerácia chorých orgánov. Sugerácia poškodenej psychiky. Kombinácia vešteckých techník. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach Veštectvo MP3.

Zavádzame aj do veštectva výskum základných techník, ktoré stoja na sugerácii fyzickej, ale aj psychickej choroby. Konečne sa nám podarilo dať veštectvu určitú rozumnú štruktúru. Rozdelili sme veštectvo do 15 základných techník, ktoré možno pri vešteckých technikách použiť.

V prvom rade je to veštectvo aplikované z niektorých 6 neurónových oblastí. Naraz sa izolovane aktivizuje vešteckým stavom šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu a mozočku v zadnej časti hlavy. Potom je tu miecha v chrbtici, brušný mozog v stene hrubých a tenkých čriev a ganglie ako špendlíkové hlavičky okolo orgánov tela. Každá oblasť sa aktivizuje a dáva sa do vešteckého stavu. Neurónové oblasti sa nesmú zliať do jedného celku, ale pracovať samostatne. Je dobre do každej neurónovej oblasti nasugerovať a uveriť, že je chorá fyzicky a psychicky.

V prvom rade sa naučíte veštecké techniky z fotografie alebo tak, že si napíšete meno a priezvisko dotyčnej osoby. Zároveň si nakreslíte postavičku dotyčnej osoby a do postavičky si nakreslíte jej orgány. Zoberiete do ruky kyvadlo. To je kus špagátu a na ňom zavesené závažie. Viete z lekárskej diagnózy o chorom orgáne. Kyvadlo by ho nemalo obkresliť. Zdravý orgán by malo obkresliť. Zároveň si pred seba dáte zoznam orgánov v tele a asi 30 patologických stavov, ktoré sa môžu v danom orgáne zistiť. Viď príloha č. 1. Potom si pred seba dáte zoznam vešteckých techník – príloha č. 2. Potom si pred seba dáte zoznam psychických stavov – príloha č. 3. Potom si pred seba dáte východnú a zapadnú pologuľu, hviezdnu oblohu našej Slnečnej sústavy, mapy súhvezdí, mapy ostatných galaxií. Všetko pekne rozložíte pred seba a môžete začať s vešteckými technikami.

Najlepšie je pracovať a naučiť sa veštiť na základe už vypracovaných vešteckých techník alebo medicínskych záznamov, napríklad patologického charakteru.

Treba si voliť také veštecké techniky, v ktorých sa aplikuje sugerácia a nerobia sa na základe chorobnosti tela, ale aj psychiky. Treba si voliť takú vešteckú techniku, ktorá dovoľuje, aby ste postupovali podľa určitých zoznamov, ktoré máte pred sebou. Pokiaľ postupujete tak, že si neustále niečo zapisujete, bude treba použiť aj vhodnú vešteckú techniku, ktorá dovoľuje zapisovanie toho, čo ste zistili.

Treba si uvedomiť, že pokiaľ chcete robiť týždenne 100 vešteckých techník rôzneho druhu, tak treba používať cvičené formy veštectva. Ináč by mohlo prísť k poškodeniu zraku. Veštecky pracujem v zadnom zrakovom systéme a v žiadnom prípade v očných buľvách. Zároveň s neurónmi zadného mozgu spájam aj neuróny spánkového mozgu, temenného mozgu, tak isto s neurónmi predného mozgu. Snažím sa rozšíriť množstvo zmyslových neurónov, aby sa podieľali na vešteckom výkone a odťažili zadnému zrakovému systému čo najviac. Pri veľkom množstve vešteckých výkonov by došlo k preťaženiu zadného zrakového systému a to nemožno pripustiť.

Ďalšou výhodou sugeratívneho veštectva je aj skutočnosť, že sugeratívny veštec môže ovládať veľké množstvo vešteckých techník, a teda získať viacej rôznych informácií. Nie každou vešteckou technikou možno získať určité informácie. Najlepšie je ovládať všetky veštecké techniky a prechádzať z jeden vešteckej techniky do druhej.

Dobrý ezoterik na určitej úrovni ovláda čo najviac vešteckých techník a dokáže ich využiť na vnímanie toho, čo sa deje v jeho tele, okolo tela a tiež v aure.

ORGÁNY A SYSTÉMY TELA NA VEŠTECKÉ DIAGNOSTIKOVANIE

1.krvné riečište
2.kostná dreň
3.nervstvo
4.lymfa
5.hormonálne žľazy
6.kosti
7.svaly
8.tuk
9.koža
10.orgány
11.imunita

1.ZOZNAM PATOLOGICKÝCH STAVOV, ktoré sa môžu nájsť pri každom orgáne alebo systéme tela

1.história buniek
2.aktuálny stav buniek
3.bunky kmeňové
4.mŕtve bunky
5.poškodené bunky
6.poškodenie virózou
7.poškodenie mikroorganizmami
8.poškodenie zápalmi
9.poškodenie látkami
10.bunky a hormóny
11.bunky a imunita
12.bunky a výživa
13.bunky a toxicita
14.bunky a mozgovomiešny mok
15.bunky a tlak neurónov
16.bunky a nervové zakončenia
17.bunky a nervové dráhy
18.bunky a krvné vlásočnice
19.bunky a krvné dráhy
20.bunky a lymfatické zakončenia
21.bunky a lymfatické dráhy
22.bunky a lymfatické uzliny
23.bunky a genetické mutácie
24.bunky a CD75 receptor
25.bunky a EEG aktivita
26.bunky a centrá riadenia
27.bunky a presuny centier
28.centrá buniek a ich vplyv na iné centrá
29.centrá buniek a ich vplyv, systémy, kosti, svaly, hormonálnu sústavu, kostná dreň, kĺby
30.bunky a degenerácia

2.ZOZNAM VEŠTECKÝCH TECHNÍK

1.veštectvo 6 neurónových oblastí, izolácia jednotlivých oblastí. Kyvadlo do ruky. Mentálne kyvadlo. Kyvadlo test – chorý orgán, zdravý orgán obkresľuje alebo stojí. Postavička, foto, popis, texty, aura pred sebou
2.veštectvo 6 neurónových oblastí, sugerácia chorobnosti fyzickej aj psychickej. Choré orgány. Patrím na psychiatriu. Uvoľnenie aurického obalu, dieťa, 7 obalov, 1 obal zvierací, 1 obal magický, 1 obal sexus, 100% neurón aktívnych v 6 oblastiach (ľudské)
3.veštectvo 6 neurónových oblastí, sugerácia chorobnosti fyzická aj psychická. Choré orgány. Patrím na psychiatriu. Uvoľnenie aurického obalu. Dieťa okolo pupku. 7 obalov, 1 obal zvierací, 1 obal magický, 1 obal sexus, 50% neurón aktívnych v 6 oblastiach (prírodné)
4.veštectvo 6 neurónových oblastí, sugerácia chorobnosti fyzická aj psychická. Choré orgány. Patrím na psychiatriu. Uvoľnenie aurického obalu. Dieťa okolo pupku. 7 obalov, 1 obal zvierací, 1 obal magický, 1 obal sexus, 30% neurón aktívnych v 6 oblastiach (zviera)
5.veštectvo 1 neurón, stredný mozog a spojka mozoček, schizofrénia a veštectvo v sebe. 100% ľudské, 50% prírodné, 30% zvieracie, 200% siamské. Veštectvo cítiť sa ako iná osoba.
6.veštectvo 1 neurón, izolovane, bez stredného mozgu. 100% ľudské, 50% prírodné, 30% zvieracie, 200% siamské. Znakové veštectvo. Mozoček v zadnej časti hlavy.
7.veštectvo 6 neurónov spolu (kozmické vedomie), sugerácia 6 neurónov spolu. 100% x 6 ľudské, 50%x 6 prírodné, 30% x 6 zvieracie, 200% x 12 siamské
8.veštectvo 6 neurónov osobitne každá časť alebo spolu a tvary pyramíd alebo iné geometrické tvary: duté, štvorec, lichobežník, guľa, kváder, mnohosten
9.veštectvo 6 neurónov osobitne každá časť alebo spolu 6 neurónov, info mŕtvej osoby z kostných pozostatkov, z objektov. Aura. Iba 90% zo života dotyčnej mŕtvej osoby z kostí alebo z predmetov.
10.veštectvo 6 neurónov osobitne každá časť alebo spolu 6 neurónov. Veštenie v aure. Bez sugerácie chorobnosti fyzickej a psychickej. Všetko z aury preč. Objekty zasvätenia. Objekty veštia.
11.veštectvo 1 neurón, veľký mozog, stíšenie, skľudnenie, sugerácia klinickej smrti. Spustiť svetelné telo. 100% neurónov ľudské, 50% neurónov prírodné, 30% neurónov zvieracie. 200% neurónov siamské.
12.veštectvo 6 neurónov cez koncentráciu na totálne zničené objekty, spálené drevo na popol, roztavenie v peci, rozpadnutie na prach, zhnitie.
13.veštectvo 6 neurónov osobitne každá časť alebo spolu 6 neurónov, hypnotické stavy. Uplatnenie hypnotických techník. Mediálny stav podobný spánku počas dňa. Obedňajšia siesta a oddych vo vnútri, ochota spraviť všetko, čo si prikážete aj totálne šialené. Všetko.
14.veštectvo 6 neurónov osobitne každá časť alebo spolu 6 neurónov. Senzibil. Veštecký výkon aj energetický výkon, klasické energie, magmatické energie, sexuálne energie, kozmické energie slnečnej sústavy.
15.veštectvo 6 neurónov nad alebo po okraji neurónov. Poškodenie, sugerácia slaboprúdom a pod. Veštecký výkon na povrchu neurónov v 6 oblastiach.

3.ZOZNAM PSYCHICKÝCH STAVOV

1.povaha
2.sexus povahy
3.sexuálne centrum
4.sexuálne podvedomie
5.aura obal
6.klinický obal
7.Lama tulku
8.spirit obal
9.túžby obal
10.mozoček obal, poslanie v živote
11.rodostrom obal
12.kostný záznam
13.dieťa obal
14.zvierací obal
15.eros obal
16.zápis spomienok
17.šaman obal
18.7 obalov spolu
19.vnútro neurónov
20.chromá chrbtica
21.astrológia veľkého mozgu
22.astrológia stredného mozgu
23.astrológia veľkého mozgu
24.astrológia stredného mozgu
25.astrológia mozočku
26.astrológia miechy
27.astrológia brušného mozgu
28.astrológia ganglií
29.snová astrológia
30.duchovná úroveň
31.riziká budúcnosti
32.hviezdy, šťastný osud

Pridaj komentár