Neustále zostáva 6 neurónových oblastí ako základ učebnice. Nič sa zatiaľ nezmenilo na didaktickej štruktúre učebnice ezoteriky. Medicínsky prístup je prioritný pri vypracovaní učebnice ezoteriky. Vychádzame z tých predpokladov, že keď vešteckými metódami diagnostikujeme ľudí súčasnosti, ale aj ľudí minulosti, tak ich prejavy vždy vychádzajú z niektorej zo 6. neurónových oblastí a to je veľký mozog, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie. Jednoznačne väčšina ľudí je usadená iba v jednej neurónovej oblasti svojho tela a nemôže voľne prechádzať do niektorej inej neurónovej oblasti. Výnimočne sa môžu nájsť jedinci, ktorí sú naraz usadení vo viacerých neurónových oblastiach.

Iné je to u ezoterika, ktorý sa usiluje prekonať tento fenomén izolácie a vedomým výcvikom sa usadí vo všetkých neurónových oblastiach. To znamená, že ezoterik je osoba, ktorá je usadená v každej zo 6. neurónových oblastí a podľa potreby sa jeho psychická koncentrácia presúva do jednej zo 6. neurónových oblastí. Bežný ezotericky neškolený človek je celý život usadený v jednej neurónovej oblasti a je to jeho obrazne povedané psychická väznica. Pre ezotericky školenú osobu je to pravý opak, môže prežiť život v 6. rozmeroch.

Záver: BEŽNÝ ČLOKEK 1 NEURÓNOVÁ OBLASŤ.
ŠKOLENÝ EZOTERIK 6 NEURÓNOVÝCH OBLASTÍ.

Ľudská psychika sa v ezoterike delí na stav rozpínania a stav zmenšovania sa. V nácviku a v skúmaní ezoteriky sme postúpili ďalej a tento postup priniesol aj nové rozčlenenie ezoterickej učebnice. Je to prirodzený vývoj. Teda 22 kapitol učebnice treba rozdeliť do dvoch samostatných celkov. Zistili sme vešteckými metódami, že ľudia sa môžu nachádzať v dvoch stavoch svojho vedomia. Najrozšírenejšie je vedomie z jednej neurónovej oblasti a k tomu treba pridať pocit neustáleho rozpínania sa objektov. Pokúsim sa to vysvetliť. Ide o to, aby ste sa skoncentrovali na jeden predmet pred sebou a vo fantázii mali pocit, že predmet má neustálu tendenciu sa rozpínať. Tento pocit môžete mať v strede hlavy, alebo ešte lepšie, v každej zo 6. neurónových oblastí svojho tela. Väčšina ľudí má práve takýto stav svojej mysle. No sú medzi nami aj takí, ktorí nemajú stav rozpínania, ale pocit, že predmet pred nimi sa neustále zmenšuje. V ezoterike hovoríme o mediálnom stave mysle. Školený ezoterik ovláda znovu obidva stavy vedomia a to rozpínanie a potom zmenšovanie.

Záver: predstava bodu sa v 6. NEURÓNOVÝCH oblastiach neustále ZVÄČŠUJE alebo ZMENŠUJE.

Skúsime sa teraz pozrieť znovu na 6. neurónových oblastí a čo v nich možno v ezoterickom výcviku dosiahnuť: 1. veľký mozog. Cvičený ezoterik prejde do veľkého mozgu cez cvičenie a sugeráciu klinickej smrti. Neuróny si nepoškodzuje, môže sa dostať do veľkého mozgu a keď sa rozhodne, môže sa dostať do inej neurónovej oblasti. Teda vo veľkom mozgu môže dosahovať stav klinickej smrti a otvorenie špeciálneho obalu, ktorý nateká do tela. Možno to vnímať iba veštecky upravenými zmyslami. Jednoducho sa mu otvorí cesta k informačným poliam vytvoreným zo spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. Ich spomienky sú v priestore okolo nás. Znovu tento fenomén možno vnímať iba veštecky upravenými zmyslami.

Záver: NEURÓNY VEĽKÉHO MOZGU MAJÚ STAV KLINICKEJ SMRTI A DO VNÚTRA TELA SA VYTVÁRA JEDEN DUTÝ PRIESTOR.

2. Stredný mozog. Ďalšia neurónová oblasť v strede hlavy je stredný mozog veľkosti holubacieho vajíčka. Stredný mozog má v sebe schopnosť uviesť človeka do dvoch základných stavov a to je stav bdenia a stav spánku. Bežní ľudia nemajú svoje snové stavy pod kontrolou. Ezotericky školená osoba dokáže do snových stavov prenikať a ovládať ich. Teda trvalo pozmení stav spánku a prejde do formy spánku ako zviera. Ide o druh spánku, ktorý nie je taký hlboký ako ľudský spánok a dovoľuje zasahovať do snových procesov počas spánku. Ezoterik môže žiť ďalší rozmer a to snový.

Záver: 1.NEURÓNY STREDNÉHO MOZGU SÚ U BEŽNÉHO ČLOVEKA V NOČNOM REŽIME BEZ ZÁSAHOV. 2. NEURÓNY STREDNÉHO MOZGU SÚ U EZOTERIKA TRVALE POZMENENÉ, TEDA AJ CEZ DEŇ JE ČASŤ V SPÁNKU A POČAS NOCI JE ČASŤ NEURÓNOV V BDELOM STAVE.

3. Mozoček v zadnej časti mozgu pod zadným zrakovým mozgom. Bežní ľudia sa do tejto oblasti dostanú iba mimoriadne a jedinečne. Najčastejšie, keď majú židovské korene. Cvičený ezoterik sa naučí koncentrovať sa do mozočku a nespájať ho v žiadnom prípade so stredným mozgom. Keď sa ezoterik usadí cvičením v mozočku, tak si postupne  v ňom otvorí jedinečný mechanizmus vnímania sveta na základe geometrických tvarov, znakov a písmen abecied svetových písomníctiev. Všetci ezoterici, ktorí robia kabalu a písmenkové meditácie, by mali byť v mozočku, pokiaľ sa chcú venovať tejto oblasti ezoteriky. Bežný smrteľník nemá nádej prežiť aj tento rozmer existencie. Usilovný ezoterik dostáva vďaka svojmu úsiliu túto možnosť prežitia života aj zo psychických prejavov mozočku. Toto je vlastne výnimočná schopnosť ukrytá v mozočku.

Záver: 1.MOZOČEK JE PRE BEŽNÉHO ČLOVEKA NEPRÍSTUPNÝ. 2.MOZOČEK JE PRE EZOTERIKA DOSTUPNÝ A VYUŽITEĽNÝ PRE ZNAKOVÚ EZOTERIKU.

4. Miecha, ktorá ide zo stredu hlavy, prechádza chrbticou a končí v kostrči. Je už viac prístupná bežnému smrteľníkovi. Nájdete sa dostatok bežných jedincov, ktorí z miechy fungujú psychicky. No to, čo je v tejto neurónovej oblasti jedinečnosťou, je fenomén prírodného človeka, ktorý ovláda magickú reč. Drvivá väčšina  prírodných ľudí, ktorí nevedia čítať, písať a abstraktne myslieť sú tu v celej histórii prírodného človeka najčastejšie usadení. No jedinečný je prírodný šaman, ktorý ovláda magickú reč. Ide o špeciálny spôsob koncentrácie a komunikácie so sebou, s inými prírodnými ľuďmi, a tak isto so živou a neživou prírodou. Dnešný ezoterik je zase jedinečný a dokáže s prírodou komunikovať z celej miechy za použitia magickej reči šamanov, ktorú sa dlhodobým výcvikom naučil používať. A bežný človek tu nemôže dosiahnuť taký intenzívny kontakt s prírodou ako cvičený ezoterik.

Záver: 1. BEŽNÝ ČLOVEK NEMÁ MOŽNOSŤ SA ZNOVU SPOJIŤ S PRÍRODOU. ZABUDOL MAGICKÚ REČ, RESPEKTÍVE  HO TO NEMAL KTO NAUČIŤ. 2. ŠKOLENÝ EZOTERIK OVLÁDA MAGICKÚ REČ ŠAMANOV A MÔŽE SA ZNOVU AJ NAPRIEK CIVILIZAČNÝM FAKTOROM VRÁTIŤ DO LONA PRÍRODY.

5. Brušný mozog sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev ako drobné neurónové zhluky. Tu sú psychicky najčastejšie usadené cicavce ako medveď, kôň a podobne. Bežný človek sa veľmi ťažko dostane do psychických prejavov brušného mozgu. Je to stav, keď vás brušný mozog riadi a vy sa podriaďujete. Bežný človek už nedokáže zažiť zvieraciu blaženosť a nemyslenie. Školený ezoterik dokáže hravo preniknúť do tejto oblasti a zažiť zvieraciu podstatu svojho bytia. Bežný človek nemôže žiť bežne aj tento rozmer svojho bytia. Jednoducho vás civilizovali a nedovolia vám z času na čas zažiť stav zvierat a prenikať napríklad do prehistórie ľudského rodu.

Záver: 1. BEŽNÝ ČLOVEK NEPOZNÁ STAV VYPNUTIA ĽUDSKÉHO BYTIA A PREJAV ZVIERACIEHO JA CICAVCOV. 2. EZOTERIK JE OSOBA, KTORÁ VÝCVIKOM DOKÁŽE PRENIKNÚŤ AJ DO TEJTO DIMENZIE SVOJHO ZVIERACIEHO BYTIA. ZNOVU PLNŠIA FORMA ŽIVOTA.

6. Ganglie mozog. Ide o oblasti okolo troch dutín v tele: v hlave je to mozgovomiešna dutina a dve veľké ganglie v tvare fazule. Potom ide o oblasť žalúdočného vaku , tiež  sú tu dve ganglie. V oblasti močového mechúra sú dve ganglie veľkosti fazule. Na ne naväzujú drobné špendlíkové ganglie v koži, v tuku, kostiach, hormonálnych žľazách, krvnom riečišti, nervových dráhach, lymfatických dráhach, orgánoch tela, mozgu, chrbtice, zmyslov. Orgány majú často aj niekoľko ganglií. Len nepatrný zlomok dnešných ľudí je usadených do ganglií a odtiaľto môžu v živote fungovať. Bežný človek nemá šancu preniknúť svojou koncentráciou do všetkých ganglií a vytvoriť z nich jeden ucelený systém. Bežný človek nemôže zažiť tento stav spojenia všetkých ganglií tela do jedného celku.

Záver: 1. BEŽNÝ ČLOVEK NEPRENIKNE POČAS SVOJHO ŽIVOTA DO VŠETKÝCH GANGLIÍ V TELE. 2. EZOTERIK POMOCOU MEDITAČNÝCH CVIČENÍ DOSTANE SVOJU PSYCHIKU AJ DO TÝCHO OBLASTÍ SVOJHO TELA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.