Omyly v ezoterickej praxi. Všetko postaviť na sugerácii. Brať ezoteriku ako zábavu. Brať ezoteriku ako podnikanie. Ja si budem robiť ezoteriku po svojom. Ja budem robiť iba jeden ezoterický smer. Robím ezoteriku ako duševne chorý. Robím ezoteriku na úkor zdravia. Robím ezoteriku na úkor šťastného osudu. Robím si ezoteriku výhradne z knižiek. Slepo uctievam niektorého ezoterika. Prišiel som predviesť svoje čudáctvo. Čo ma je po poznatkoch medicíny. Nie som ochotný prijať zmenu. Moje konanie je deštruktívne. Predo mnou tu v ezoterike nikto nič nedokázal. Robím si osobnú cestu v ezoterike a všeobecné zákonitosti ma nezaujímajú. Mojím cieľom je zbaviť sa pri meditácii zdravého rozumu. Svoje čudáctvo vydávam za duchovnú cestu. Hľadám záchranu v ezoterike.

Omyly v ezoterickej praxi. Máme právo sa mýliť, ale nemáme právo v omyle zostávať, alebo dokonca omyl realizovať ako súčasť svojej duchovnej cesty. Preto keď sa vydáte do hlbočín ezoteriky, tak by ste si mali, ako sa ľudovo hovorí, zapísať za uši, čomu by ste sa mali úplne vyvarovať, alebo pred čím by ste si mali dávať poriadny pozor.

Všetko postaviť na sugerácii. Niektorí meditujúci majú psychickú chorobu a to, že sú schopní uveriť aj tomu, čo nie je v žiadnom prípade pravda. V psychiatrickej literatúre je popísaný klasický prípad osoby, ktorej keď sa povedalo, že prší, tak okamžite bez premýšľania reagovala tak, že si utekala zohnať dáždnik a mala všetky prejavy, ako keby skutočne pršalo. Keď sa jej povedalo, že už neprší, tak dáždnik odložila a bolo úplne jedno, či pršalo, alebo nie. Samozrejme, toto je extrémny prípad. My máme na mysli ľudí, ktorí majú príznaky tohto stavu a prejavuje sa v skrytej forme. Niekto si nasugeruje, že má anjela strážcu, nič sa mu nemôže stať, a práve preto sa mu niečo nepríjemné stane. Ešte horšie je, keď si niekto myslí a nasugeruje si, že všetko zvládne svojím nasadením a fanatizmom. Nakoniec si na pretekoch potrhá svalstvo alebo mu skolabuje srdce. Niektorí si nasugerujú a uveria, že sú vyvolení Bohom a môžu vliezť do klietky hladnému levovi. Čo skončí určite fiaskom. Hovoríme, že sugeráciu v ezoterike potrebujeme ako proces kontrolovaný a cvičený. Nie ako chorobný stav. Pokiaľ má niekto sugeráciu a uverenie ako prejav duševnej choroby, tak by sa mal z tohto stavu liečiť. Sugeráciu cvičíme a ovládame za účelom nastavenia psychiky na extrémne stavy, ktoré nemožno fyzicky dosiahnuť. Napríklad sugerácia nádoru v mozgu. Skoncentrovať sa do mozgu a uveriť, že tu máte nádor. Potom si tento stav odsugerovať.

Brať ezoteriku ako zábavu. Do tejto kategórie patrí obrovské množstvo ezoterickej verejnosti. Konzumujú ezoteriku ako divadelné predstavenie, prípadne ako určitý umelecký zážitok. Často si kupujú pofidérnu ezoterickú beletriu plnú nezmyslov, len aby uspokojili duševný hlad ľudí po zázraku. Verím, že nebudete patriť do tejto vzorky ezoterikov, ktorí nedosiahnu v ezoterickej brandži ani záchodovú úroveň. Nenechajte sa zaviesť ezoterickými spisovateľmi do sveta ich fantázie. Jedna pani napísala do ezoterického dotazníka ako osobnosť ezoteriky Harryho Pottera. Iná pani doslova ako ezoterika uctievala Coperfielda. Skoro som sa povracal.

Brať ezoteriku ako zárobkovú baňu. Znovu jeden z nežiaducich smerov v ezoterike, ktorý je často veľmi dobre zakrytý a to tým, že duchovnú cestu nemusíte pracne cvičiť, ale ponúkajú vám niečo ako seminár, niečo ako zasvätenie a to úplne stačí. To zase nie je o duchovnej ceste, ale finančne speňažiť záujem ľudí o duchovno pomocou skratky a hlavne, že zaplatia. Iné je chodiť na zasvätenia a potom zasvätenie používať ako základ pravidelného výcviku. Ja osobne som sa nikdy zámerne nezúčastnil žiadneho zasvätenia a tvrdo som sa prepracoval do tejto roviny duchovna. Pochopiť, ako zasvätenie funguje a potom sám zasväcovať do celej oblasti ezoteriky.

Ja si budem robiť ezoteriku po svojom. Tak toto je veľmi rozšírená choroba v radoch ezoterikov. Takýto prístup je doslova ako morová rana na tele ezoterika, ktorá ho často dovedie do slepej uličky. Niektorí si myslia, že v ezoterike si môžu robiť, čo chcú a je to pôda na predvádzanie svojho čudáctva. Takto to robia hlavne hysterické osoby, ktoré sa potrebujú predviesť ako na módnej prehliadke. Pamätám si prípad ženy, ktorá nikdy nedokázala prevziať od druhého ezoterika jeho systém ezoteriky. Netreba už pridávať tú skutočnosť, že bola učiteľkou a to je často diagnóza sama o sebe. Stať sa žiakom u dotyčného ezoterika a cítiť sa ako učeň je problémom aj pre intelektuálsky založených ezoterikov, ktorí si myslia, že zožrali knihu múdrosti. Osobne aj ja som mal na začiatku cesty tento problém a musel som sa tvrdo naučiť podriadiť sa, cvičiť podľa ezoterického učiteľa a nevnášať nič svoje a nič nové do učenia, ktoré som pripravený prijať ako duchovnú cestu. A tak som roky cvičil iných ezoterikov, a hlavne podľa ich knižiek. Až asi po desiatich rokoch cvičení som začal vnášať do ezoteriky zmeny a svoje prístupy, ale vždy na základe testovania a skúmania.

Ja budem robiť iba jeden ezoterický smer. Tak toto je tiež značne rozšírená ezoterická choroba, ktorá sa volá špecialista na určitý druh ezoteriky. Napríklad niekto cvičí celý život jogu. Nič proti tomu. Niekto celý život cvičí čikung. Nič proti tomu. Ale aká je to duchovná cesta, keď preduchovnie iba jedna časť vášho tela a mysle a niektoré zostanú nedotknuté? Dokonca to môže byť mimoriadne nebezpečné. Zvyčajne sa ezoterik zamiluje do tej ezoterickej oblasti, ktorá mu pôjde najlepšie. A keď nebol cvičený, tak si vybral práve tú oblasť, ktorá je uňho otvorená na základe fyzickej alebo psychickej poruchy a patológie. Keď vstúpite na pôdu ezoteriky, tak si vždy radšej vyberte smer, ktorý vám absolútne nesedí a nezaujíma vás. Môžete mať istotu, že nebudete meditáciou rozvíjať v sebe chorobnosť. V ezoterike dosiahnete viac, keď budete meditovať to, čo vás nebaví a nie to, čo vás baví. Keď postupujete takto, tak odstraňujete svoje najväčšie duchovné zaostávanie.

Robím ezoteriku ako duševne chorý. Robím ezoteriku na úkor zdravia. Každý ezoterik, ktorý vstupuje do ezoteriky alebo sa pohybuje v ezoterike, by mal dbať o svoje fyzické a psychické zdravie. Mal by byť naprogramovaný a neustále si opakovať, aby nerobil duchovnú cestu do svojej duše tak, aby mu to ubližovalo fyziky alebo psychicky. Bohužiaľ v ezoterike je to práve naopak a skutočne množstvo ezoterikov sa duchovnou cestou poriadne zdevastuje. Väčšina ezoterikov, ktorí prišli ku mne meditovať, boli v žalostnom fyzickom aj psychickom stave. Spomínam si na jeden prípad ezoteričky, ktorá bola vo všetkých smeroch ezoteriky jednička. Bohužiaľ, keď došla meditovať ku mne, tak išla na lavičku náhradníkov, pretože je síce dobrá, ale všetko to má postavené na fyzických a psychických poruchách. A tak preglgla horkú slinu a začala sa všetko učiť tak, aby jej to neničilo zdravie a celkovo osud.

Robím ezoteriku na úkor šťastného osudu. Táto parketa je pre duchovné osoby ako stvorená, meditáciou sa uzatvárajú do svojho vnútorného sveta, strácajú s vonkajším svetom kontakt a nedokážu sa v ňom presadiť. Verím, že nebudete hazardovať so svojím šťastným osudom a ezoteriku budete robiť tak, aby ste cestu dovnútra vedeli využiť aj do vonkajšieho sveta. Je to klasický americký prístup a treba ho uviesť do ezoterickej praxe. Dobre prevedená ezoterika musí dávať ezoterikovi jednak duchovnú hĺbku, ale aj mimoriadnu úspešnosť vo vonkajšom svete. Spomínam si na jedného ezoterika, ktorý sa po duchovných skúsenostiach vrátil z USA a už nevedel doslova hovoriť a bál sa väčšieho množstva ľudí. Trvalo dva roky, kým ho človek dal do poriadku a vrátil do vonkajšieho sveta.

Robím si ezoteriku výhradne z knižiek. Na začiatku duchovnej cesty je potrebné, aby ste prešli ezoterickým výcvikom na základe knižiek. No s tým, že dobre viete, že je tu ešte iný zdroj informačných polí pre ezoterika a to sú spomienky ľudí a zvierat, ktoré po ich smrti zostávajú v priestore okolo nás všetkých. Až keď dobudujete svoj ezoterický systém a duchovný rast na týchto spomienkach mŕtvych zvierat a ľudí, tak ste za vodou a robíte skutočne triezvu ezoteriku a nie iba rozprávočky o ezoterike.

Slepo uctievam niektorého ezoterika. Aj v tomto smere sa niektorí ezoterici dokážu predviesť až neuveriteľným spôsobom. Často sú to ezoterici, ktorí nemajú svoju osobnosť a potrebujú nejakú inú ezoterickú osobnosť, aby sa ňou mohli zakryť ako hnojisko na zimu snehom. Tak isto som sa stretol so snahou robiť zo mňa niečo na spôsob ezoterického kultu. Treba vždy vysvetliť, že nie je vhodné si zo žiadneho ezoterika robiť kult na uctievanie, lebo napokon nebudete robiť vlastnú duchovnú cestu, ale cestu kultu a to je úplne jedno, či je ten kult živý, alebo mŕtvy. Nakoniec je staromódne robiť osobnú cestu alebo niekoho iného, treba robiť duchovnú cestu na základe všeobecných zákonitostí, ktoré na týchto internetových stránkach v plnom rozsahu prezentujeme.

Prišiel som predviesť svoje čudáctvo. Nájdu sa aj medzi nami ezoterici čudáci, ktorí sa v ezoterike doslova schovajú a keď sa tu schovajú, tak z nich vylezie ich čudáctvo ako ich psychická porucha. Takíto ezoterici si zaslúžia viacej a mali by sa skryť na niektorej psychiatrickej klinike. Prosím vás, čudáci, skúste si nabudúce nepomýliť dvere. Psychiater je o jedny dvere ďalej. Už vieš, kam máš ísť predviesť svoje čudáctvo?

Čo ma je po poznatkoch medicíny. Tak toto je riadne čudáctvo, ktoré potrebuje poriadnu dávku liekov a vhodné terapie. Keď som nastupoval na duchovnú cestu, tak ma v prvom rade rozčuľovalo, že ezoterici ako keby žili v praveku a neuvedomovali si, že je doba atómovej energie a letov do kozmu. V ezoterike jednoducho chýbala spojka na prírodné a spoločenské vedy. A ezoterika bola jedna veľká kopa poznatkov a informácií, ktoré nemal chuť nikto upratať a roztriediť. Dnešný ezoterik by mal byť vzdelaný a v prvom rade musí ovládať anatómiu aspoň na úrovni strednej zdravotnej školy. Ezoterika je plná hlupákov, a prosím vás nedopĺňajte ich rady.

Nie som ochotný prijať zmenu. Pokiaľ chcete v ezoterike a na duchovnej ceste do seba niečo skutočne dosiahnuť, tak sa treba pripraviť iba na jedno a to na neustály reťazec zmien vo vnútri svojej duše. Jednak tých, ktoré vytvoria stabilnejšiu psychiku, lepšie psychické zdravie a podporia váš šťastný osud. Pamätám si meditujúceho, ktorý sa dokázal dva roky tváriť, aké výsledky dosahuje. A to mu vôbec nevadilo, že okolo mal veštecky zdatných jedincov, ktorých nemožno takto podvádzať. Našťastie nakoniec pochopil, že pokiaľ sa nedokáže zmeniť a zmeny prijať, je lepšie, keď bude robiť niečo iné. Kde však tiež časom narazí na tých, ktorí sa meniť chcú a na tých neúspešných, ktorí zmeny nie sú ochotní prijímať a prepadnú sa do neúspechu a zaostávania.

Moje konanie je deštruktívne. Medzi ezoterikmi sa nájde množstvo ezoterikov a nie je ich málo, ktorí nedokážu v ezoterike postupovať tak, aby to bolo na prospech všetkých a nebolo ich snaženie ladené negatívne. V prvom rade si ezoterici často nechávajú všetko pre seba ako ezoterické tajomstvá. Nechápu, že takýto postup je výsostne negatívny. Viazne komunikácia a výmena informácií medzi ezoterikmi rôznych zoskupení. Nakoniec sa môže stať, že ako druh ezoterika vymrie z dôvodu neschopnosti vymieňať si informácie. Často ezoterici postupujú v ezoterike výhradne starými postupmi a nedokážu svoje snaženie inovovať. Myslia iba na seba a svoje skupinové záujmy a nehľadia na záujem všetkých ezoterikov. Často sa hrajú na veľkú záhadu a neochotu veciam ezoteriky rozumieť.

Robím si osobnú cestu v ezoterike a všeobecné zákonitosti ma nezaujímajú. Toto je kardinálny problém dnešných ezoterikov, do dnešných dní bola zaužívaná osobná cesta a kopírovanie osobnej cesty osobností ezoterikov. Mojím príchodom do ezoteriky som odmietol svoju vlastnú duchovnú cestu a vydal som sa na špecifickú cestu bádania ezoteriky a získania všeobecných zákonitostí duchovnej cesty. Podľa zistených zákonitostí potom postupujem aj ja osobne aj ďalší ezoterici. Toto vytvára rozsiahly problém, ktorý budú ezoterici na osobnej ceste veľmi ťažko prijímať. Tak ako ťažko prijímajú zásadu, že ezoteriku nemožno robiť na fyzickej a psychickej chorobnosti. Tá sa musí liečiť alebo prísne kontrolovať. A všetko je dôsledný výcvik spojený s procesmi zasvätenia, ktoré iba umožňujú na duchovnej ceste dosahovať rýchlejšie výsledky.

Mojím cieľom je zbaviť sa pri meditácii zdravého rozumu. Dnešná ezoterika potrebuje, aby absorbovala čo najviac rozumovosti a logičnosti. No ezoterici sa neučia myslieť a premýšľať nad ezoterikou a dôsledne do nej zavádzať napríklad vedecké metódy bádania a premýšľania. A takáto ezoterika, ktorá obsahuje množstvo intelektuálnych potencií, sa bude ešte ťažšie realizovať ako doterajšia forma ezoteriky, ktorá zastaráva a stáva sa výsmechom.

Tak to by bolo niekoľko druhov závažných nedostatkov a omylov, ktorých sa môže ezoterik dopustiť na svojej duchovnej ceste. Skúste sa ich vyvarovať a nezamotať sa.

Pridaj komentár