Potrebovala by som byť sama sebou a neprispôsobovať sa stále niekomu, mám stále pocit strachu, neviem ale pred čím, pred kým, možno z detstva si to nesiem.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel do vášho podvedomia. Vo vnútri som našiel nádhernú zbierku anjelov, ktorú ste zahustili na zlatistú úroveň. Tá sa dosahuje neustálym spájaním anjelských predstáv, ale bohužiaľ, anjelské sféry v sebe budujete z anjelských sfér iných ľudí. Nerobíte to vedome. Tento mechanizmus vytvorila vaša matka túžbou po bohatstve a sláve. To vytvára fenomén, že ľuďom okolo vás sa osudovo prestáva dariť. Tak isto ste nedokázali využiť túto potenciu pre seba.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo časti tela okrem pečene, ktorá je iba disharmonická. Najhoršie je na tom oblasť podbrušia. Ukazuje to na psychické prepojenie tejto oblasti so stresom. Relatívne dobrý zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal okolo fyzického tela je dobre ukotvený a podvedomé obaly sú v tele. Teda psychika je stabilná.

Povaha
Psychické prejavy vychádzajú z miechy. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má okolo seba čierne anjelské sféry. Čakrové miesta naznačujú naopak na biele a zlatisté anjelské sféry. No v zásade ste si veci v živote nerobili k pozitívnosti, ale tak, aby vám to nakoniec ublížilo. Prvok pozitívnosti, láskavosti bol zablokovaný vo vás a veci ste riešili takým spôsobom, že vám to nakoniec ubližovalo.

Sexus podvedomia
Je umiestnené v mieche a charakterizuje to obrázok osoby, ktorá hlavne uspokojovala svoje potreby tohto druhu silne iba pre seba. Sexus centrum je umiestnené v strednom mozgu, čo naznačuje na detskú sexuálnu povahu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má zvláštny vzťah celkovo k sexualite ako nástroju vlastnej krásy a šťastia.
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na všetko sexuálne. Povrchová vzrušivosť: typicky na oblečenie a svoje telo. Pohlavná vzrušivosť: na všetko detské. Citová vzrušivosť: vlastné erotické fantázie. Silné preciťovanie všetkého cez svoje sexuálne libido. No všetko spravené v živote iba pre vaše uspokojenie s tým, že chýba spojka na to, čo z toho majú aj iní ľudia.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček. U vás sa v 4. roku života otvárali sivasté až čierne anjelské sféry. Charakterizuje to obrázok šamanky, ktorá ovláda magický spôsob myslenia a konania. Teda veľa pre seba pre ostatných príliš málo. To je typické správanie pre ľudí, ktorí sú usadení v mieche a dokážu pôsobiť na svoje okolie magicko-šamanským spôsobom. Vaše vnútro príliš bralo pre seba a málo dávalo, alebo sa staralo o rovnováhu medzi vami a ostatnými okolo vás. Medzi 12. – 14. rokom vznikali iné obaly. Aura je okolo vás asi pol metra, obsahuje čierne zahustené anjelské sféry. Všetko nabité strachom, či vám okolie dalo všetko a menej záujem dať aj iným, ale mať záujem o rovnováhu v prijímaní a dávaní. Túžba obal obsahuje informáciu o tom, že chcete, aby vám vaše okolie dalo všetko, aj vlastnú dušu. Mozoček obal obsahuje záznam malého dievčatka, o ktoré sa má každý starať a znášať jej všetko bohatstvo sveta. Rodostrom obal obsahuje záznam bohatého predka kráľovského rodu, pre ktorého sú všetci poddaní a povinní slúžiť. Eros obal je silne dynamicky pripravený nasávať všetko sexuálne do seba ako to najhodnotnejšie, čo tento život môže poskytnúť. Zápis spomienok o bohatstve a erotike. 7 obalov spolu obsahuje info o magických rituáloch a magickom spôsobe myslenia a manipulovanie pre vlastný prospech.

Pred narodením
Extrémne silná túžba vašej matky, aby ste boli bohatá a slávna a každý vám slúžil ako vyvolenej osobe.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade dominuje predstava, že to najhodnotnejšie v živote je vlastniť erotično a duchovno inej osoby. Keď ste to získali, tak už ste nemali záujem o dotyčné osoby. Silné magické potreby vlastniť duchovno iných. To do seba nasávate a priťahuje to ľudí. No neskoršie utekajú, ako keby ste ich zbavili všetkého, čo mali. Prílišná túžba vlastniť dobrotu, krásu a šľachetnosť iných. Vaša prítomnosť zbavuje ľudí okolo vás úspešnosti a prosperity. Ukladá sa to vo vás.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Psychická túžba vlastniť šťastný osud iných a zbavovať ich šťastného osudu. Vo vnútri seba máte nádherné anjelské sféry šťastného osudu iba ako nejaký druh zbierky, ktorá nedokáže pomáhať iným. Vrátnikom tejto zbierky sú deštruktívne sily, ktoré zbierajú tieto psychické fakty pre radosť vašej duše.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch magická myseľ z miechy vytvára vo vás anjelské sféry iba ako zbierku pre vás.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď svoju muzeálnu zbierku otvoríte a každému vrátite, čo ste si uložili do šťastného osudu do seba.

Pridaj komentár