Druidské rituály s runami a stromami. Sugeratívne sa vrátime na miesta obradov a rituálov starých druidských šamanov.

1 Strom, runy a rituál. Znovu sa sugeratívne a bioenergeticky presunieme do dávnych dôb a miest starých druidov. Vsugerujeme si, že sme sa stali živými účastníkmi runových obradov. Uprostred hory stojí obrovský strom, okolo sú poukladané do kruhu kamene. Zabíjame zvieratá, krvou natierame kamene, ale aj celý strom. Náhle sa objavujú druidské božstvá v celom panteóne.

2. Strom, runy a druidské rituály. Sugeratívne a pomocou bioenergie reiki sa presúvame na miesta, kde sa historicky vykonávali tieto runové rituály. Znovu sa vciťujeme do účastníkov runového rituálu. Znovu je tu strom, na ktorom sú vyryté runové písmená. Šaman zabíja obradné zvieratá a do nádoby dáva krv a rozdrvené zvieracie orgány. Postupne natiera kmeň stromu a hlavne tu vyrezané runové znaky. Okolo stromu sa objavujú runové božstvá.

3. Strom, runy a druidské rituály. Znovu sa uvádzame do sugeratívneho stavu mysľou a vlastnou bioenergiou sa presúvame na miesto konania druidských rituálov. Uprostred voľnej plochy stojí mohutný živý strom, do koruny ktorého šaman zavesuje omráčené zvieratá. Okolo stromu sa naukladá množstvo suchého dreva. V noci sa všetko zapáli aj so živým stromom. Objavuje sa fascinujúci obraz vzývania božstva s kladivom. V literatúre o runách si nájdete meno pre božstvo s kladivom.

4. Strom, runy a druidské rituály. Znovu sa uvádzame do sugeratívneho stavu a stávame sa účastníkmi ďalšieho druidského rituálu. Členovia kmeňa vynášajú z jaskyne kamene, na ktorých sú vytesané runové písmená. Ako tieto kamene kladú na seba, tak do vysekanej runy v kameni lejú zvieraciu krv. Takto navŕšia kamennú mohylu. Postupne ju obložia suchým drevom a drevo v noci zapália. Členovia kmeňa a my s nimi tancujeme divoký tanec. Pociťujeme, ako cez naše čelá prenikajú jednotlivé božstvá do vnútra psychiky. Získavame zvláštne veštecké schopnosti.

Pridaj komentár