V príspevku sa venujem jednotlivým častiam mozočku, zamýšľam sa nad terapeutickými zásahmi do mozočku. Dotýkam sa aj astrológie v neurónoch mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy pod veľkým mozgom.
Na začiatok zopakujem anatomický profil mozočku. Nachádza sa v zadnej časti hlavy pod veľkým mozgom a ešte presnejšie pod zrakovým mozgom. Mozoček má veľkosť asi ako väčšie slepačie vajce. Mozoček je rozdelený na ľavú a pravú časť. Ľavá aj pravá časť sú podelené na desať častí. Pripomína to rebrá liatinových radiátorov. Môžete si to predstaviť ako väčšiu cibuľu najprv rozrezanú na dve časti a potom každú polovičku rozrezanú na desať častí. Mozoček sa skladá na povrchu zo šedej kôry plnej neurónov. Neuróny na povrchu mozočku pripomínajú svojím vzhľadom morské koraly. Vo vnútri mozočku je spleť všetkých druhov nervových dráh a zakončení. Šedá kôra mozočku slúži na správne vyberanie spomienok a uvádzanie do správneho poradia a pohybu. Neuróny mozočku sú určitým spôsobom prepojené a z hľadiska astrologického vytvárajú pre každého jedinca jedinečnú schému možnej osudovosti. Bližšie pozri v Astro sekcii. Desať častí vpravo a desať častí vľavo je navzájom spojených. V prvej časti smerom od nosa smerom za hlavu je uložená schéma približnej dĺžky života dotyčnej osoby. Ide samozrejme o určitú pravdepodobnosť, ktorá sa dá ovplyvňovať. V druhej časti smerom dozadu sú uložené základné reflexívne konania dotyčnej osoby. Napríklad reflexívne odtiahnutie ruky z horúcej platne a podobne. V tretej časti dozadu je uložené všetko o dosahovaní kľudu, pohody a relaxácie. V štvrtej časti dozadu je uložené všetko o náboženskom a ezoterickom spôsobe života. V piatej časti je uložené centrum pre hudbu a zvuky. V šiestej časti dozadu je uložené centrum pre druh spoločenského správania ako je spolčovanie alebo samota. V siedmej časti je centrum pre vnímanie sveta pomocou vzorcov chémie, matematiky a fyziky. V ôsmej časti je centrum pre schopnosť ovládať cudzie jazyky. V deviatej časti je uložená schopnosť jemného používania prstov rúk. Napríklad na kreslenie, vyšívanie a podobne. V poslednej desiatej časti je uložené centrum pre celkový pohyb a pohybovú zdatnosť. Toto všetko som zisťoval diaľkovým veštectvom asi tak u desiatich rôznych ľudí. Pokiaľ ste v tejto časti hlavy usadený aj svojou povahou a to schizofrenickou povahou, tak môžete dostatočne účinne vplývať tadiaľto na iné osoby. Vieme, že schizofrenická osoba má často potlačené ego a cíti sa ako niekto iný. V takomto stave dokáže schizofrenik lepšie vycítiť a určitým spôsobom vplývať do týchto centier.

Pridaj komentár