Rituály v rôznych historických obdobiach dávnoveku. Sugeratívnou formou budeme oživovať informačné polia miest a udalostí, ktoré sa tu odohrali.

1. Skamenelina a dávnoveké Anglicko. Vsugerovávame sa do minulých udalostí a vnímame rituál pochovávania náčelníka mŕtveho kmeňa. Do hrobu mu vkladajú rôzne druhy skamenelín. Vsugerovali sme si, že sme účastníkmi pohrebu. Keď sa ukončilo vkladanie fosílií do hrobu, tak nastupuje pocit, že duša náčelníka kmeňa v podobe informačného poľa prechádza na syna náčelníka a bude mu radiť, ako viesť svoj ľud.

2. Skameneliny a staré germánske kmene. Znovu si vsugerovávame presun časom a priestorom. Ocitáme sa v dávnych dobách a cítime sa ako živé osoby daného kmeňa. Šaman dotyčného kmeňa dáva do nádoby krv zabitých zvierat a do krvi ponára rôzne druhy fosílií. Do vytvorenej zmesi ponára ruky a začína na steny domu kresliť rôzne znaky. Keď nakreslí niektorý znak, tak sa dá vnímať príchod germánskeho božstva, ktoré bude ochraňovať dotyčný príbytok.

3. Skamenelina a alchymista. Znovu sa sugeratívne uvádzame do inej časovej dimenzie a bioenergeticky sa presúvame na miesto, kde sa rituál odohral. Vciťujeme sa do alchymistu v ranom stredoveku, ktorý vkladá rôzne fosílie do nádoby, v ktorej má v alkohole uložený zdeformovaný plod embrya. V miestnosti a v tele alchymistu cítiť určité omladzovacie procesy. Pre svojich klientov vyrába individuálne elixíry, ktoré aktivizujú omladzovanie organizmu.

Pridaj komentár