Prenikanie do mechanizmov ľudského správania a ich ovládanie pod autohypnotickými technikami.

Naďalej pokračujeme v nácviku Fakírskej školy. Usadneme k meditácii a cez kineziologickú techniku si vyberieme spomienky na predchádzajúce cvičenia. V mysli si vsugerujeme predstavu výcvikového tábora fakírov, ktorí sú pripravení spraviť čokoľvek, aby ovládli svoje telo a svoju myseľ.
Do meditácie sme prisunuli obrázky neurónov a jednotlivých častí mozgu. Každý si podrobne prezrel obrázky mozgu a usiloval si obrázky uložiť do obrazovej pamäte. Postupne sme sa skoncentrovali do jednotlivých častí mozgu. V prednom mozgu sme si uvedomovali čuchové centrum a centrum pre vnútorný hlas. V temennom mozgu sme si uvedomovali pohybové centrum, ktoré riadi pohyb hlavy, rúk, nôh a celého tela. Koncentrovali sme sa aj do zrakového mozgu a do buniek, ktoré riadia zrakové podnety. Potom sme sa skoncentrovali do mozočku a uvedomili sme si jeho funkciu pri vytváraní pohybových spomienok. Nakoniec sme sa skoncentrovali do spánkových lalokov a priamo do sluchových centier v šedej kôre mozgovej. Niekedy sa koncentrujeme 30 až 40 centimetrov nad oblasť daného mozgu pod uhlom aspoň 30 stupňov. Takáto technika dovoľuje účinnejšie koncentrovanie. Nakoniec znovu sugerácia, že sme sa ocitli vo výcvikovom tábore, kde hlavný fakír chce, aby sme pred sebou omočili, okadili, opľuli a podrezali nám najmilšiu osobu. Nejde o to, by sme sa to naučili robiť vo fyzickom svete; ide o to, aby sme prenikli do týchto mechanizmov v našej hlave a dokázali tieto konania ovládať. Komu sa to nedarilo zrealizovať v normálnom stave, hľadal vhodnú hypnotickú hladinu, v ktorej dokázal zrealizovať požiadavku hlavného fakíra. Táto technika je napríklad vhodná pre ľudí, ktorí sú vnútorní dobráci a okolie ich patrične zneužíva. Naučiť sa ovládať svoju dobrotu a nedovoliť, aby ju niekto zneužíval.
Pokračovali sme v kineziologických spomienkach na nácvik počúvania vibračnej hudby a rezonancií z hudobného nosiča. Spomínali sme si na pozeranie na blikajúce svetlá. Tiež sme si uvedomovali vibrujúce domáce spotrebiče cez zakončenia na prstoch rúk. Uvedomovali sme si vnútorným hlasom, že všetko, čo bliká a kmitá, sa dá použiť na prienik do neurónov šedej kôry mozgu, mozočku, miechy a brušného mozgu. Teda ide o techniku, ktorou sa do týchto oblastí dá prenikať. Prienik vždy realizujeme výhradne z pamäte a nie zvonka napríklad počúvaním vibrujúcej hudby. Všetko cez spomienky a nie naživo v aktuálnom čase. Ďalej sme si uvedomovali, že fakír Silva je jedinečný práve tým, že si doničil psychiku opravou elektrospotrebičov, v ktorých prúdil nízky prúd do jeho tela cez jeho ruky. Uvedomovali sme si, že predtým v histórii takýto druh poškodenia a zasvätenia nebol možný. Tak isto v dnešnej dobe sa elektrónky vymenili za polovodiče a čipy. Teda bežná forma takéhoto poškodenia psychiky bude klesať. Niektorí, ktorí si poškodili psychiku opravou elektrospotrebičov skončili zle na rozdiel od Silvu, ktorý tento fenomén zvládol a dokázal využiť. Diaľkovým vešteckým prieskumom sme zistili u opravárov elektrospotrebičov, že bioenergetické vyžarovanie ganglií v temennej oblasti mozgu sa zmenilo a vykazuje potencie chladného elektrického výboja. My sme začal meditovať na stavy, keď nás potriasla elektrická energia. Tieto spomienky sme aktivizovali a usilovali sme sa vyrábať v mozgu podobnú chladnú bioenergiu. Je to iný druh bioenergie ako reiki energia vytáraná v rohoch spánkových lalokov alebo pránická bioenergia vyrábaná v kostrči.
Pokračovali sme v koncentrácii do neurónov šedej kôry veľkého mozgu a mozočku a tiež do iných časti mozgu, kde sa nachádzajú neuróny. Zo spomienok sme vyberali sluchové, obrazové a hmatové vibrácie rôzneho druhu. Uvedomovali sme si, že všetkým kmitajúcim sa dá prenikať hlboko do psychiky, dá sa vibráciami hypnotizovať a rozdielom dvoch vibrácií sa dá lepšie koncentrovať do jednotlivých častí mozgu. Do takto rezonančne ošetreného mozgu sme napúšťali vnútorný hlas a vo vnútri sme si hovorili, že dokážeme našu myseľ a telo ovládať podľa vlastných predstáv. V mozgu sme si vytvárali predstavy krásy a kľudu v podobe obrazov, zvukov a hmatových spomienok. K tomu sme vnútorným hlasom všetko komentovali, až kým sme daný stav nerozvinuli do celého mozgu.
Pokračovali sme v cvičeniach nácviku hypnotických stavov. Uvedomovali sme si autohypnotický stav ako techniku na ovládnutie vlastnej mysle a situácií, ktoré sa nám vymkýnajú z našej kontroly. Autohypnotické stavy nacvičujeme zásadne zo spomienok, ktoré sú uložené vo vnútri mysle meditujúceho. Nikdy necvičíme fyzické hypnotizovanie inou meditujúcou osobou. Každý sa musí hypnotizovať sám. Uvedomujeme si, že hypnotický stav sa zvyšuje používaním protikladov. Predstavíme si, ako stúpame vo výťahu a zároveň si predstavujeme, ako klesáme vo výťahu. K tejto predstave sa pridajú všetky ostatné pocity a to tak, aby to bolo ako reálne cestovanie vo výťahu. Tu uplatňujeme techniky dokonalej sugerácie. Podrobnejšie v Sugeratívnej škole. Sugerácia má všetky náležitosti reality s čo najväčším množstvom podrobností a bez akýchkoľvek pochybností. Vidieť tu prepojenosť rezonancií a celej Silvovky na hypnotické techniky, čo je v zásade zvyšovanie účinnosti Silva systému. Teda Silva systém v podobe rezonancií, chladnej a technicky orientovanej bioenergie a hypnotické techniky. Všetko do seba mimoriadne dobre zapadá. Keď sa meditujúci sám nahypnotizuje určitou hypnotickou predstavou, tak si môže udeľovať rôzne sugestívne formulky, napríklad: „Zo dňa na deň sa mi darí lepšie a lepšie“, „ Stále viac a viac som zdravší a zdravší“. Formulky sa dokolečka opakujú aj desať minút. Veľmi sú účinné, keď robíte monotónnu prácu alebo cvičenie. Teda hypnotický stav, fyzický pohyb a sugescia v podobe vnútorného hlasu, prípadne pomocou predstavy obrazu toho, čo chcete dosiahnuť, alebo si to môžete kresliť alebo písať. Pri hypnotickej technike počítania si pod číslicami predstavujeme počet úderov za sekundu a nie iba číslicu. Keď si vo vnútri mysle predstavíme číslo 5, tak vždy je to päť úderov za sekundu. Celkovo Silvova metóda je vhodná hlavne na zásahy do psychiky meditujúceho. Menej pôsobí priamo na fyzické zdravie meditujúceho.
V ďalšej meditácii sme sa zamerali na psychické liečby orgánov. Predstavujeme si, ako nás potriasol elektrický prúd a zároveň si predstavujeme vibrujúce prsty. Môžete si na začiatku prudkým pohybom rozkmitať prsty a tento stav preniesť do oblasti temenného mozgu. K tomuto pridáme koncentráciu do jednotlivých orgánov v tele s anatomickou predstavou fungovania daného orgánu. Potom sa sústredíme na diagnostiku orgánov pomocou predstavy krásnej veci. S touto predstavou sa skoncentrujeme do daného orgánu a želáme si, aby a obrázok upravil podľa zdravotného stavu dotyčného orgánu. Krásny obrázok sa pozmení na iný, menej krásny obrázok. Keď je orgán chorý, tak sa krásny obrázok zmení na nepríjemný a doslov odporný obrázok. Pokračovalo koncentrovanie do orgánov tela s predstavou, ako nás kopol elektrický prúd a kmitajúcich prstov. K týmto predstavám dodávame ďalšie pocity a predstavy kľudu pohody. Kontrola zdravotného stavu sa dá prevádzať cez snahu zmenšovať a zväčšovať jednotlivé orgány tela. Keď sa orgán nedá zmenšiť alebo zväčšiť, tak nebude celkom v poriadku.

Pridaj komentár