V tomto príspevku si nájdete návody na praktizovanie automatickej kresby pri vešteckých výkonoch. Tak isto si tu nájdete vysvetlenie, čo všetko by sa malo zahrnúť do duchovnej úrovne a ezoterického rozvoja osobnosti.
Ako som už niekoľkokrát spomenul, na praktizovanie automatickej kresby treba zvládnuť sugeráciu dotyčnej choroby. Tak isto treba ovládať techniky vo Vešteckej škole. Bez zvládnutia týchto techník je všetko iba hrou a zábavou. Je zaujímavá skutočnosť, že práve automatická kresba sa používa na komplexné posúdenie veštecky ošetrenej osoby. Iné veštecké techniky sa tak často nepoužívajú na komplexné hodnotenie veštecky ošetrenej osoby. Pokiaľ sa u veštecky ošetrenej osoby zisťujú určité náležitosti, tak ide o dielčie veštecké zvedné techniky. No pri automatickej kresbe sa získava vážnosť a automatickou kresbou sa vyjadruje vhodne a efektívne hlavne úroveň duchovných schopností a duchovného rozvoja. Pri vešteckom posudzovaní dotyčnej osoby sa postupuje trochu ináč. Najprv sa vyhodnotí automatickou kresbou osoba, ktorá dosiahla v duchovnom rozvoji najvyššiu úroveň. Môže ísť aj o mŕtvu osobu, a teda v tomto prípade bude automatická kresba spojená so špiritizmom, ktorý som podrobne opísal v Plazmatickej sekcii. Pokiaľ veštec pracujúci s technikou automatickej kresby nie je doma v špiritizme, tak ťažko posúdi duchovnú úroveň osoby a jej informačného záznamu z druhej strany sveta mŕtvych osôb. Takýto postup mi v knižkách s problematikou automatickej kresby jednoducho chýba. Teda treba vyhľadať asi desať najvyvinutejších či už živých alebo mŕtvych osôb a vyjadriť ich automatickou kresbou a navzájom tieto kresby porovnať. Potom dostaneme dosť objektívne kritérium na posudzovanie duchovného rozvoja dnešných ľudí.
Keď vytvoríme takýto ideálny a dosažiteľný strop duchovného rozvoja, bude ho treba podrobne rozobrať a vyvodiť, čo všetko bolo súčasťou duchovného rozvoja dotyčnej osoby. Teda máme ideál a vytvoríme automatickú kresbu dotyčnej živej osoby. Jednu automatickú kresbu porovnáme s druhou a zistíme rozdiely a zároveň budeme môcť dotyčnej osobe odporučiť, čomu by sa mala venovať, aby dosiahla vrchol duchovnej cesty.

Pridaj komentár