Šamanské rituály praktizované v dávnoveku pomocou meteoritov rôznych druhov. Rituály sú prevádzané sugeratívnymi technikami vciťovania sa do miest a osôb, ktoré tieto rituály praktizovali.

1. Meteorit, ktorý padol na ostrov Bali. Sugeratívne a aj bioenergeticky sa pomocou energií Reiki presúvame na dotyčné miesto na Bali. Vsugerovávame si, že sme domorodí šamani, ktorí okolo meteoritu praktizovali krvavé rituály. Súčasťou týchto rituálov bolo aj pojedanie ľudského mäsa. Pri zabití protivníka sme jeho krv použili na natretie meteoritu veľkého ako menšia dodávka. Po natretí kameňa v našich predstavách sme začali vnímať príchod čiernych postáv, ktoré vstupovali do našich fyzických tiel. Cítili sme chuť zabíjať a zabíjať. Znovu a znovu sme sa vydávali na more získať pre rituál nových vojnových zajatcov. Tento rituál sme si vsugerovali, ale zároveň sme sa bioenergeticky presunuli na dotyčné miesto. Výcvik tvorby vlastnej bioenergie v Reiki technikách je potrebný. Tak isto výcvik techník sugerácie v Sugeratívnej škole.

2. Meteority z tibetských kláštorov. Znovu si vsugerovávame presun mysle do minulosti a bioenergiou Reiki sa koncentrujeme na dotyčnú oblasť, kde sa rituál odohrával. Ide o kláštor v Tibete, kde neustále zberali meteority a veštecky zisťovali, z ktorej časti slnečnej sústavy pochádzajú. Keď ich vytriedili podľa lokalít v kozme, tak ich roztavili a vytvorili z nich rôzne tibetské božstvá. Nasledovalo dlhé obdobie rozjímania a meditácií nad jednotlivými božstvami z meteoritov. Nastúpilo ich roztavenie a vytvorenie jednej sochy a to Budhu.

3. Meteorit, ktorý sa rozžeravený vkladal do čerstvo zabitých zvierat. Vsugerovávame si, že sme sa bioenergeticky presunuli do miesta, kde sa takéto rituály realizovali. Sugeratívne sa vciťujeme do šamana, ktorý zabíja chyteného vlka. Zároveň vkladá do ohňa meteorit, aby ho rozžeravil. Keď je dostatočne rozpálený, tak ho vsunie do vnútra rozrezaného zvieraťa. V priestore sa vznáša duša zabitého zvieraťa a vchádza do šamana. Cítime ako cez sugeráciu, že sme dotyčný šaman a získavame niektoré schopnosti zabitého zvieraťa. Ide o húževnatosť a vnímanie prírody ako vlk.

Pridaj komentár