Nájdete si tu nácvik jednotlivých rituálov dávnovekých šamanských národov a to sugeratívnou formou. Pri tejto forme meditácie rituály s minerálmi prevádzame vo vlastnej mysli pomocou zmyslov a spomienok.

1. Minerál kremeňa u kmeňa Yumane. Vsugerovávame si, že sme sa ocitli v danom čase a danom priestore. Cítime sa ako šaman dotyčného indiánskeho národa. Sme v jaskyni, kde máme uložené veľké množstvo minerálov, ktoré oživujeme ľudskou krvou zabitých protivníkov. Jednotlivé minerály krvou opláchneme. Môžeme piť stekajúcu krv z minerálov. Drobnejšie krvavé minerály môžeme prehltnúť. Niektorí si minerály ukladajú do zvláštnych kožených vrecúšok. Takto ošetrené minerály nás nabíjajú nevyčerpateľnou silou a naše zmysly sú schopné vnímať všetko aj za rohom. Jednoducho zmysly sa nastavili tak, že cítime, čo sa deje v ďalšej časti jaskyne napriek tomu, že do nej nevidíme.

2. Minerál je v južnej Amerike a ide o sopečné kamene. Znovu sa sugeratívne dostávame do vhodného stavu a cez vlastné bioenergie dopravujeme svoju myseľ do danej lokality v súčasnosti. Na obrovskom území vnímame rovnomerne rozložené sopečné minerály, ktoré slúžili ako kamerový systém. Vsugerujeme si schopnosti šamana dotyčného indiánskeho kmeňa a sme schopní cez sieť kameňov vnímať, čo sa v dotyčnej oblasti deje. Táto sieť existuje aj dnes, ale už je chaotická a kamene sú už rôzne poposúvané. V tej dobe kamene rozniesli po celej ríši a cez šamanov mohli komunikovať a priamo pozorovať, čo sa v daných lokalitách deje.

3. Minerál, ktorý oblbuje zmysly druhého pohlavia. Znovu nastupuje sugerácia, ktorou sa presunieme do informačných polí minulých dôb. Vsugerovali sme si, že sme sa stali šamanom, ktorý praktizuje mágiu zamilovanosti. Vcítení do dotyčného šamana vnímame, ako vyberie pre nás vhodný minerál. Tento minerál pošúcha kožou, aby bol horúci. Potom zoberie hrnček s vodou a vkladá ho do neho. Vodu z hrnčeka vypijeme, prípadne prehltneme aj drobný minerál. Pokiaľ je väčší, zoberieme si ho so sebou. Dotyčný minerál spôsobil, že iná osoba opačného pohlavia nás vníma zamilovanejšie.

Pridaj komentár