Úvaha o využití automatickej kresby na vytvorenie vhodných vešteckých znakov použiteľných na prienik do ľudskej psychiky.
Ako som písal v predchádzajúcom príspevku je potrebné naučiť sa sugeratívne navodzovať vhodný zdravotný a psychický stav, aby ste mohli praktizovať techniku automatického písma. Vsugerujete si chorobný stav, ktorý podporíte aj úpravou bioenergetických pomerov pomocou Reiki techník. Je potrebné vytvoriť množstvo rôznych vešteckých znakov, ktoré budú slúžiť na prienik do psychiky seba, ale aj druhej osoby. Vytvorte si jeden znak a zisťujte, čo s ním v psychike seba alebo druhej osoby zistíte z pamäťových záznamov, a tak isto z podvedomia. Môžete to odskúšať na viacerých osobách. Teda máte univerzálny znak vytvorený technikou automatického písma, ktorý slúži na veštecký prienik. Môžete postupovať aj tak, že vytvoríte vedľa seba aspoň dvadsať znakov a individuálne ich využijete na prienik do psychiky inej osoby. Ide o techniku individuálnych znakov nie všeobecne pre veľa osôb, ale pre jednu osobu. Výhodou je lepší a presnejší veštecký prienik. Nevýhodou je značná prácnosť, pokiaľ veštecky ošetrujete veľa osôb. Teda na jednej strane je to vytvorenie vešteckých znakov slúžiacich na veštecké prieniky do veštecky ošetrovanej osoby a na druhej strane je to vyjadrenie zistených skutočností pomocou automatickej kresby. Pod vyjadrením toho, čo bolo veštecky zistené, tu rozumieme určitú kresbu, ktorá je dostatočne výpovedná pre samotného veštca, ale aj dotyčnú osobu, prípadne cudziu osobu. V tomto prípade sa najprv na veštecky ošetrenú osobu sústredíte a získané pocity vyjadríte určitou kresbou a až potom nastupuje veštecký výkon z obrázku automatickej kresby, ktorá charakterizuje dotyčnú osobu. Teda zjavne iný prístup ako je bežné. Takýto postup sa dá zvoliť aj pri tarotových kartách. Dotyčnej osobe necháme vybrať napríklad desať kariet. Dotyčná osoba nevidí, aké sú to karty. Potom ich veštec zoberie a uloží ich intuitívne do určitého tvaru, z ktorého potom veští. Ešte by som pripomenul, že pokiaľ sa chcete pustiť do veštectva pomocou automatickej kresby, tak je žiaduce zvládnuť základy Vešteckej školy na mojich internetových stránkach.

Pridaj komentár