Veľmi pekne ďakujem za vypracovanie zdravotného profilu A 732 a nakoľko chcem riešiť svoj zdravotný stav, poprosila by som Vás ešte o vypracovanie vešteckého profilu môjho psychického stavu.

Požiadali ste ma, aby som k zdravotnému profilu vypracoval aj psychický profil. Všetko naznačuje na to, že vaše podvedomie má základy psychiky pravekých ľudí. Máte nejasne vybudované obaly podvedomia. Celkovo je pre vás civilizácia stres a nekľud, ktorý negatívne vplýva na váš zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal je mimo tela, aj obaly podvedomia. Naznačuje to na psychickú nestabilitu.

Povaha
Psychické prejavy vychádzajú zo šedej kôry veľkého mozgu. Bežní ľudia sú usadení v strednom mozgu. Vo veľkom mozgu sú usadení ľudia, ktorí prežili klinickú smrť. Charakterizuje to pocit nekľudu a neistoty.

Sexus
Sexus povahy je usadený vo veľkom mozgu a to v prednej časti. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je nervózna a podráždená. Sexus centrum je umiestnené tak isto vo veľkom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá túži niečo dosiahnuť, ale nemá jasno, čo chce a znovu neistota. Sexus podvedomie: skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na seba a neistotu. Povrchová vzrušivosť: pocit, že vám niekto ublíži. Pohlavná vzrušivosť: náboženské obrazy, strach, vojna, násilie. Citová vzrušivosť: náboženské obrazy.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku života ste nedostali anjelské sféry úspešnosti, narazili na praveké aktivity vo vašej duši. Aura obal je uložený okolo hlavy v tvare helmy a tiež v podbruší ako kváder. Je to klasický aurický obal pre vedomie usadené vo veľkom mozgu. Klinický obal máte, vytvorí sa automaticky osobám, ktoré prežili klinickú smrť. Obsahuje predstavy anjelských sfér šťastného osudu. No všetko je príliš tiché a pasívne. Do klinického obalu sa počas klinickej smrti dostali spomienky osoby, ktorá túžila pokračovať v náboženských aktivitách. Tento záznam je nabitý túžbou reinkarnovať sa, ale nemá žiadnu dynamiku. Ako keby ste sa nedokázali zosúladiť. Ďalšie obaly, ktoré ste dostali okolo 12. roku života, sú mimo telo. V stabilnej psychike sú v tele a majú tvar a veľkosť tenisových loptičiek. Túžby obal je prázdny a bez záznamu. Mozoček obal poslania v živote obsahuje záznam o pravekom predkovi a zvláštnych psychických pochodoch. Celkovo netradičné. Dieťa obal obsahuje záznam o veľjašteroch historických dôb. Eros obal obsahuje praveké erotické schémy. Šaman obal obsahuje záznam o pravekom lovcovi šamanovi. 7 obalov obsahuje všetko o pravekých ľuďoch, ich životoch a ich obradoch. Mediálny stav máte, psychika funguje na princípe zmenšovania sa všetkého, čo otvára okolo vás záznam o mamutoch, kostiach, rituáloch pravekých ľudí a pravoslávnom náboženstve. Už počas embryonálneho vývoja ste išli do klinickej smrti a vznikli tam problémy v rozvíjaní plodu.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade cítiť pasivitu, aktívne sú iba praveké záznamy pračloveka, jeho aktivít a rituálov. Ako keby ste sa nevedeli psychicky spojiť so svojím podvedomím a to vo vás vyvoláva nekľud a strach. Všade len drobné postavičky anjelských sfér šťastného osudu.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Všade strach a neistota. Tlak okolia na vás, ktorému sa vyhýbate vnútornou pasivitou. Hľadanie spriaznenej duše, ktorá by vášmu trápeniu porozumela.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch žijete ako praveký človek. Je vám tam dobre, ale aj tu cítiť strach a nekľud.

Traumatické udalosti
Celkovo všetko v civilizácii je pre vás traumatické a neprijateľné, nezrozumiteľné.

Hviezdy, šťastný osud
Iba vtedy, keď sa spojíte so svojím pravekým podvedomím a pochopíte, ako vo vnútri fungujete.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem aj za tento obsiahly profil, z ktorého mám dosť zmiešané pocity.Neviem, či ešte môžem požiadať o radu, alebo doporučenie, ako ďalej postupovať, aby som dosiahla to, čo mi v závere vešteckého profilu odkazujete a čo sa dá robiť s už bežiacou chorobou a začínajúcou.

POSTUP PSYCHOTERAPIÍ

Navrhol som vám možné terapie, ktoré by mali stabilizovať vašu psychiku. Prečítajte si ich, nejasnosti konzultujte a postupne si nájdite čas na pravidelnú realizáciu. Ohláste sa na kontrolu po dvoch mesiacoch praktizovania.

Sadnite si a naučte sa kľudne sedieť. Koncentrujte sa na svoje telo. Pocit ticha a kľudu. Postupne zvyšujte počet minút sedenia na stoličke.

Pravidelne užívať lieky na skľudnenie, ktoré dostať vo voľnom predaji, čaje, tabletky, homeopatiká.

Pred spánkom si predstavujte, ako úspešne a v kľude zvládate všetky životné udalosti, ktoré vás čakajú so želaním, aby sa toto všetko prenieslo do snov.

Sadnite si a pred seba si položte ľubovoľné kamienky a cielene sa na ne pozerajte. Potom zavrite oči a kamienky si predstavujte v sebe. Môžete si priniesť rôzne kamienky z prírody alebo si kúpiť v niektorej ezoterickej predajni.

Zoberte si svoje fotografie z 12. – 14. roku života a pozerajte si ich. Zatvorte oči a predstavujte si to, čo je na fotografiách, v sebe. Môžete sa pritom jemne kolísať.

Koncentrujte sa na povrch hlavy a uvedomujte si, ako dobre a kvalitne fungujú všetky orgány – srdce, pľúca, pečeň, slezina, obličky, črevá a ostatné.

Sadnite si a dajte si pred seba časopisy rôzneho druhu a listujte si v nich. Predstavujte si budúcnosť ako bezpečnú a istú záležitosť.

Sadnite si a cez kresbu alebo strihanie obrázkov, látok vyjadrite von všetko, čo vo vnútri cítite.

Zoberte si do rúk nejakú hračku, bábiku a môžete sa spolu báť a báť, až vás to prestane baviť.
Sadnite si a uvedomujte si veci okolo seba s pocitom, že sú v kľude, nehybné a statické.

Zožeňte si detskú Bibliu alebo náboženské knižky pre deti a pravidelne si v nich čítajte počas oddychu a do toho hlboký spánok.

Začnite si pravidelne čítať knižky zo školy alebo s nejakou odbornou tematikou. Usilujte sa vložiť si to do mysle. Kreslite si to, čo je tam napísané a usilujte sa o tom premýšľať.

Pomôže vám aj šúchať si pravidelne ruky, aby boli horúce a potom liečiť rastliny, zvieratá, ale aj ľudí.

Pridaj komentár