6 neurónov v ľudskom tele. Anjel. 6 neurónov v tela a aurické obaly. Anjel. 6 neurónov a anjelské sféry šamanov. Anjel. 6 neurónov a rôzne hustoty anjelov. Anjel. 6 neurónov a detské predstavy. Anjel. Podvedomé obaly v 4. roku života. Podvedomé obaly v 6. roku života. Anjel. Podvedomé obaly v 12. roku života. Anjel. 6 neurónov a makrosvet. Anjel. 6 neurónov a mikrosvet. Anjel. 6 neurónov a pyramidálne vedomie. Anjel. 6 neurónov a Silva stav. Anjel. 6 neurónov a joga znak. Anjel. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

6 neurónov v ľudskom tele. Anjel.
Modernú ezoteriku sme postavili na 6. neurónových oblastiach: šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií v ľudskom tele. Sem do týchto oblastí sa treba naučiť prednostne koncentrovať a z nich zahájiť 6 rôznych druhov duchovných ciest. Bežne sú ľudia usadení iba v jednej neurónovej oblasti a absolvujú duchovnú cestu z nej. Úplne realizovaný ezoterik zvládne všetky duchovné cesty a ich jednotlivé fenomény. V šedej kôre veľkého mozgu je to duchovná cesta do nácviku stavov klinickej smrti. V strednom mozgu je to cesta do snového podvedomia a transcendentálnej ezoteriky. V mozočku je to cesta pretvorenia všetkého, čo vnímate, do znakovej ezoteriky. Teda niečo na spôsob kabaly. V mieche je to cesta do vedomia prírodného človeka, ktorý ovláda magickú reč, ktorá je niečo ako dnešný spôsob komunikácie. V brušnom mozgu zvládnete cestu pravekého človeka a jeho jedinečnú psychiku, o ktorej toho vieme ešte stále príliš málo. V gangliách zvládnete vývojové štádiá človeka pred obdobím praveku. V gangliách sú skryté rôzne fenomény a to v tukových gangliách fenomén alchýmie a schopnosti produkovať rôzne druhy chemických látok, vo svalových gangliách je to fenomén prútikárskeho vyciťovania magmatického jadra Zeme, v gangliách orgánov je to fenomén kozmického vedomia kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. V gangliách kostí to je fenomén vedeckého bádania sveta. V gangliách hormonálnych žliaz je to fenomén seansového vnímania sveta nie ako celok, ale ako súhrn častí v jednom celku.

6 neurónov v tele a aurické obaly. Anjel. Pokiaľ všade zavediete sexuálne energie a najlepšie detskej sexuality, tak vytlačíte zo seba aurický obal a v ňom psychické prejavy. Potom sa vám v každej zo 6. neurónových oblastí otvorí aurický obal. Z veľkého mozgu je to aura ako helma na hlave a kváder v oblasti čriev. V strednom mozgu je to aura asi 5 centimetrov okolo tela. Z mozočku sú to lúče na povrch tela. Z miechy je aurický obal asi pol metra okolo postavy človeka. Z brušného mozgu je to aurický obal v podobe energetických kužeľov. Z ganglií tela je to množstvo energetických futbalových lôpt. Keď spojíte spolu všetky ganglie, dostanete kruhovitú auru okolo celého tela.

6 neurónov a anjelské sféry šamanov. Anjel. Na to, aby ste na duchovnej ceste postupovali bez zbytočných slepých uličiek a nezmyselných fantázií je potrebné, aby do všetkého prišli anjelské esencie. Ide teraz o anjelské esencie šamanov z pierok a esencie anjelských lúčov z meteoritov. To je proces anjelizácie celého systému ezoteriky a vnesenia všetkých anjelských esencií do celého systému ezoteriky. Proces anjelizácie naberá na svojich obrátkach.

6 neurónov a rôzne hustoty anjelov. Anjel. Treba si uvedomiť, že anjelské sféry sa dajú neustále spájať. Naučte sa, aby vaša fantázia bola kopírka na chrlenie anjelov a ako lis na ich spájanie. Milióny spojených anjelov vytvárajú ich hustotu ako ľad, mlieko, zlato, diamant alebo niečo, čo pulzuje.

Podvedomé obaly v 4. roku života. Anjel. Objavili sme, že stigmatici vytvárajú vo svojej psychike jedinečný fenomén a to je, že aj po ich smrti zostal fungovať okolo systém vkladania anjelských sfér šamanov do detskej žľazy detí. A to sa udeje u každého dieťaťa na tejto zemeguli. Vytvorený systém stigmatizovaných šamanov.

Podvedomé obaly v 12. roku života. Anjel. Aj tento systém vytvorili stigmatickí jedinci v Číne a rozhodne o tom, čo každý človek na tejto planéte dostane do podvedomia vo forme informácií v energetických guličkách veľkosti pingpongovej loptičky.

6 neurón a makrosvet. Anjel. Vo všetkých neurónových oblastiach je normálne stav, že každý neurón sa rozťahuje a neustále zväčšuje. Hovoríme o stave mysle ako makrosvete. No je možný proces aj neustáleho zmenšovania neurónov, v každej jednej zo 6. neurónových oblastí sa otvára obrovský archív uložených poznatkov. Treba sa naučiť využívať.

6 neurón a pyramidálne vedomie. Anjel. V každej oblasti šedej kôry veľkého mozgu sa dá nastaviť pyramidálne vedomie a auru pri sexus energiách dostať do tvaru pyramíd. Okolo vás sa točí v špirále energetický had.

6 neurón a Silva stav. Anjel. V každej oblasti výskytu šedej kôry v ľudskom tele možno nastoliť stav, ktorý sa cvičí v Silva technikách, ktoré sú účinným prostriedkom prieniku do neurónových oblastí ľudského tela. Čo nám v podstate vyhovuje. Koncentrácia do neurónových oblastí a používanie hypnotických techník je účinný prostriedok prieniku do neurónových oblastí vlastného tela. V týchto neurónových oblastiach možno vytvárať ešte hlbšie Silva stavy a to tak, že si uvedomíte, že každé blikanie, kmitanie a vibrovanie má dve hodnotné fázy a to svetlo, tma, potom hluk a ticho, potom vibrovanie a nehybnosť. Pokiaľ sú tieto dve polohy v daných prípadoch rovnocenné, tak možno do neurónov prenikať psychicky na úrovni molekúl, atómov a častíc, čo dovoľuje zase vnímať svet zase trochu inak.

6 neurón a joga znak. Anjel. V celom systéme tela si nahodíme sexuálne energie, vsugerujeme si, že cvičíme jogínske asány v rôznych pozíciách a z tela vytláčame všetko psychické do aurického obalu. Teda s detskými sexuálnymi energiami z veľkého mozgu vytvoriť auru nad hlavou. Zo stredného mozgu vytvoriť auru asi 5 cm okolo tela. Z mozočku lúčovitú auru asi 10 cm na povrch tela. Z oblasti miechy vytvoriť auru asi pol metra okolo tela. V brušnom mozgu vznikne aura v podobe kužeľov okolo tela. Z ganglií vzniknú okolo tela guľovité aury vo veľkosti futbalových lôpt. Všetko vzájomne spojíme do ucelenej guľovitej aury okolo tela. V tomto stave sa v aure objaví niečo ako znak Podobá sa vodorovnej čiare, na ktorej sú krátke alebo dlhé úsečky. Pracovne ho voláme stromček. Sprevádza každé jogínske cvičenie. No získať ho možno iba v informačných poliach mŕtvych jogínov, ktoré sa nachádzajú v anomálnych miestach Zeme ako je Bermudský trojuholník, Grand kaňon Coloredo a iné anomálne oblasti Zeme, ale aj kozmu. Info polia sú vlastne to, čo sa v ezoterike nazýva akáša a tvoria ju spomienky mŕtvych ľudí a zvierat, ktoré sa z nich po fyzickej smrti uvoľnili.

6 neurón a magmatické energie. Anjel. V neurónových oblastiach ľudského tela sa dá operovať aj s energiami magmatického jadra Zeme, ktoré okolo nás šíri 4 magnetické pulzácie. S týmito sa dá pracovať energeticky.

6 neurón oblastí a veštectvo. Anjel. V neurónových oblastiach sa dá pracovať aj veštecky a vtedy sa usilujeme magmatické energie zlikvidovať a prejsť sugeráciou do chorobného stavu, ktorý dovoľuje vnímať veci ako veštec.

6 neurón stigma stav. Anjel. Jedinečný stav v ezoterike, ale aj v náboženských systémoch. Ide o osoby, ktoré mali alebo majú po sebe stigmy. To sú nehojace sa rany po koži, ale môžu sa objavovať aj na vnútorných orgánoch. Môžu sa strácať a znovu objavovať. Ezoterik s nimi pracuje v sugeratívnej rovine. Teda uverí, že stigmy má a nepochybuje o nich. Takýto stav vytvára okolo tela guľovitý útvar, ktorý sa môže naplniť tým, čo za života robíte. Jedinečnosť je v tom, že po fyzickej smrti tento obal zostane pokope aj so všetkými spomienkami mŕtvej osoby a funguje ďalej, ako keby dotyčná osoba bola živá. Vybrali sme pre vás také informačné polia stigmatikov v akáše, ktoré majú hlbší zmysel aj pre dnešných ľudí. Jedno takéto info pole mŕtveho Tibeťana dodnes zasväcuje každé dieťa v Tibete a ukladá mu do tela kópie osudov rôznych Tibeťanov. Robí to iba pre Tibeťanov. Ďalšie takéto stigmatické info pole si robí odtlačky zo všetkých esencií anjelov a nestále to robí aj dnes. Iné pole stigmatika zberá odtlačky všetkého, čo prejde ľudskou mysľou. Iné pole stigmatika zberá odtlačky všetkého kresťanského v mysli zomierajúcej osoby. Špecifické je info pole jedného stigmatizovaného Číňana, ktorý všetkým deťom v 12. roku života ukladá kópie osudov rôznych ľudí do podvedomia. Podobné pole stigmatického prírodného šamana zase vkladá dovnútra tela anjelské sféry šťastného osudu. Ale nájdu sa aj nezmyselné info polia stigmatikov, ktorí kopírujú všetko, čo človek dostane do hlavy ako hračky. Neustále si to fotí a ukladá do info poľa.

Pridaj komentár