Meditujem pomocou jedov. Nedokážem si uznať chybu a zmeniť postoj. Neviem sa rozlúčiť s minulosťou a prijať zmenu. Nechuť niečo dosiahnuť a byť v ezoterike najlepší. Nepoznať svoje podvedomie a ísť proti nemu. Trvalo sa podceňovať. Všetko neustále spochybňovať. Neschopnosť vytrvalo pracovať. Neschopnosť ovládať modernú techniku. Neovládať veštecké techniky. Príliš sa ponáhľať. Mýliť si ezoteriku s hračkárstvom. Robiť ezoteriku ako klamanie zmyslov v kúzelníctve. Robiť ezoteriku teoreticky. Robiť ezoteriku ako folklór. Skrývať získané poznatky o ezoterike.

Meditujem pomocou jedov.
Niektorí ezoterici sa pokúšajú svoju duchovnú cestu urýchliť alebo postaviť priamo na jedovatých a drogových látkach. Je to najhoršie rozhodnutie, ktoré môže ezoterik modernej doby spraviť. Užívanie natrvalo poškodí napríklad hypofýzu a dotyčný ezoterik už nikdy nedá túto centrálnu hormonálnu žľazu do poriadku. Tak isto príde k trvalému poškodeniu celkovej psychiky a vnímanie svojho vnútra bude pozmenené, čo je proti moderným zásadám ezoteriky. Moderná ezoterika síce preberá poznatky a skúsenosti tých, ktorí brali rôzne druhy drog, ale iba preto, aby si meditujúci tieto stavy nasugeroval a mal podobné zážitky, ale nie na základe užitia drogy, ale na základe sugerácie a uverenia, že takúto drogu užil. A to je zásadný rozdiel v prístupe. Teda prevziať skúsenosti tých, ktorí si pozmeňujú psychiku drogami, ale nedoplatiť na to a zostať v štandardnej psychike.

Nedokážem si uznať chybu a zmeniť postoj.
V ezoterickej praxi má každý právo robiť chyby, no nikto nemá právo v chybe naďalej zostávať. Treba si vypestovať schopnosť sebakritiky a uvedomenia si, že ezoterika je neustála cesta vpred, ktorá niekde začala a teraz stále niekde beží. Keď vám niekto povie, že jedného dňa už nebude mať čo meditovať, tak nemá reálnu predstavu o trvaní duchovnej cesty. Aj keby som meditoval každú hodinu a sekundu svojho života, nemôžem svoj duchovný rast ukončiť v tomto živote. No zato môžem toho veľa a omnoho viacej nameditovať ako ostatní ezoterici. A o to ide, čo najviac nameditovať, neustále všetko na duchovnej ceste zdokonaľovať a pomocou experimentov hľadať nové postupy. Keď ezoterik zistí, že robí archaickú ezoteriku a spozná, že sa mýli, je dobré, aby sa kajal a chybu si vo vlastnom záujme uvedomil. Ináč meditácia bude jeho omylom.

Neviem sa rozlúčiť s minulosťou a prijať zmenu.
Toto je kardinálny problém ezoterikov. Ezoterici sa neustále vracajú k opakovaniu starých tradícií a postupov. V prvom rade si musí ezoterik uvedomiť, že dnes ísť iba vlastnou duchovnou cestou na základe vlastných pocitov už určite nepostačuje. Lebo tu je už postup na základe všeobecných skúseností, na základe zákonitostí a poučiek platných aj pre duchovnú cestu. Aj ja osobne nerobím duchovnú cestu podľa majstrov ezoterikov minulých čias, ale preberám od nich ich skúsenosti a podľa možnosti skoro od všetkých a vytváram z toho všeobecné zákonitosti, ktorými sa riadim na duchovnej ceste. A hlavnou zmenou je robiť ezoteriku na základe sugerácie a nie preberaním alebo vyvolávaním chorobnosti. Uvedomte si, že ezoteriku a duchovnú cestu robili hlavne osoby, ktoré boli fyzicky aj psychicky devastované. Aj tu prišla zmena, ezoterik má byť osoba fyzicky a psychicky zdravá. Zvláštne stavy poškodenia si dokáže sugeratívne vyvolať a znovu ich zrušiť. Teda oblasť modernej ezoteriky sa uzatvára osobám, ktoré sú hlavne duševne nestabilné. Moderná ezoterika potrebuje prísun minimálne medicínskej anatómie. Moderná ezoterika potrebuje anjelizáciu a do všetkých oblastí ezoteriky zaviesť anjelov šamanov. Teda dostať duchovného strážcu a k tomu treba ezoterickú vzdelanosť, aby ste sa dokázali v problematike ezoteriky orientovať. Tak isto si treba uvedomiť a prijať zmenu a robiť ezoteriku na základe informačných polí vytvorených zo spomienok mŕtvych osôb. Ináč budete v ezoterike ako staré panny, ktoré nezakúsili poriadnu súlož a to si do pamäti ulož.

Nechuť niečo dosiahnuť a byť v ezoterike najlepší.
Pomerne rozšírená choroba dnešných ezoterikov – nedostatok ambícií. Ani sa niet čomu čudovať, keď prevažne robia ezoteriku na základe svojej chorobnosti alebo svojho čudáctva. Tým si rozvinú aj vlastnú chorobnosť a postup je už nemožný. Celkovo ezoterici dnešnej doby sú málo ctižiadostiví a nemajú chuť dosahovať výšiny. To v žiadnom prípade neobstojí a treba by nesmierne ambiciózny a úspešný.

Nepoznať svoje podvedomie a ísť proti nemu.
Robím neustále veštecké profily množstvu ezoterikov na Slovensku a jednoznačne má väčšina problém s vlastným podvedomím, ktoré sa získava v 4. a asi v 14. roku života. Ľudská myseľ si myslí, že si môže robiť aj v oblasti ezoteriky čo chce. Omyl, vážení ezoterici. Máte svoje podvedomie a toto tiež niečo chce, aby ste zrealizovali. Ísť proti podvedomiu je nebezpečné a môžete skončiť samými nepríjemnosťami. Tak sa naučte veštecky vnímať svoje podvedomie.

Trvalo sa podceňovať.
Nikomu sa nebudem vysmievať, keď príde na tieto stránky a má pocit, že v ezoterike nespravil ani malý krôčik. Je to správny pocit. Ale zato si ho netreba pestovať. Jednoducho si pri pohľade na to množstvo skúseností povedzte: super, je tu niekto, kto dáva, aby iní dostávali a mohli používať pre blaho svojej duchovnej cesty. Od vás záleží, či v tomto živote stihnete nameditovať aspoň niečo, alebo nič. To, čo je tu zverejnené, vám uľahčí hľadanie.

Všetko neustále spochybňovať.
Je krásne, keď si niekto prečíta určité príspevky na stránke a potom napíše plno pochybovačnosti o tom, či je to pravda, alebo nie. Nestojí za to večne všetko spochybňovať a tým aj znevažovať. Najprv prijať, precvičiť. Potom dlho prax, až niekde na sklonku života, keď máš dôkazy, môžeš spochybňovať.

Neschopnosť vytrvalo pracovať.
Pokiaľ beriete ezoteriku ako vyplnenie voľného času, tak ďaleko nezájdete a máločo v skutočnosti dosiahnete. Ezoteriku treba žiť a spraviť ju súčasťou svojho života. Brať to skorej ako neustály proces vzdelávania a zdokonaľovania, málokedy ako zábavu. Keď sa dokážete ezoterikou živiť, tak vaša duchovná cesta pôjde na ešte vyššie obrátky. Keď si do ezoteriky zavediete marketing boja s konkurenciou, znovu dosahujete vyššiu intenzitu na duchovnej ceste. Keď si poviete, že chcete byť najlepší, tak aj to je tá najdynamickejšia duchovná cesta.

Neschopnosť ovládať modernú techniku.
V ezoterickej obci je mimoriadne rozšírený trend nepoužívať a nepomáhať si modernými prostriedkami pri meditácii a duchovnej ceste. Staršie ročníky nedokážu pracovať na internete, používať rôzne prehrávače zvuku, využívať nosiče obrázkov a celkovo používať pri meditácii technické prostriedky ako je počítač, prehrávač, fotoaparát, video kamery, mobily, malé diáre a inú techniku. Na internete nájdete v digitálnej podobe veľmi málo o ezoterike. Ako keby osobnosti ezoteriky nemali v láske technické prostriedky. Mali by ste si uvedomiť, že úspechom aj v ezoterike je používať technické vymoženosti čo najčastejšie a čo najefektívnejšie. Výhodou zapisovania všetkého, čo meditujete, na internet je schopnosť pretlmočiť ezoterické dianie do písmenkovej podoby a do abstraktných schém, ktoré dovoľujú o ezoterike aj premýšľať. A toto je mimoriadne boľavá oblasť ezoterikov dnešnej doby. Nedokážu si zachovať a často si ani nechcú zachovať triezvy pohľad na to, čo robia v ezoterike.

Neovládať veštecké techniky.
Tak toto je najväčší kameň úrazu v ezoterike. Pokiaľ sa nenaučíte veštecké výkony v oblasti ezoteriky, tak radšej s ezoterikou ani nezačínajte. Bez nácviku vešteckých schopností je nezmysel a doslova zbytočnosť robiť ezoteriku. Jednoducho neviete vycítiť, ako to v sebe robíte. Neviete odhadnúť, že to, čo čítate v ezoterickej knižke, je pravda alebo iba fantázia. Bez vešteckých schopností sa nedajú čítať spomienky mŕtvych zvierat a ľudí, ktoré sú okolo nás v priestore. Tak isto nedokážete čítať spomienky a ich kópie v predmetoch a hlavne v kostiach. Bez nácviku vešteckých techník a ich zdokonaľovania nemá cenu robiť nejakú duchovnú cestu.

Príliš sa ponáhľať.
Iná situácia nastáva u tých ezoterikov, ktorí chcú všetko zvládnuť rýchlo a rýchlejšie. Myslia si, že ezoteriku a duchovnú cestu možno robiť ako z rýchlika. Iba zvládnuť základy trvá 10 rokov. Nemá zmysel robiť iba jeden smer v ezoterike. Mohli by ste na to doplatiť fyzicky aj zdravotne. Každý rozumný ezoterik pracuje na svojej duchovnej ceste v širokom zábere a všestrannosti. Akékoľvek zúženie záberu by sa odzrkadlilo na zdravotnom stave a osudovosti. Keď robíte veštectvo, tak protiváhou je robiť s energiami anjelského Reiki. Keď robíte šamanstvo, tak protiváhou sú Silva meditácie. A tak by sme mohli dať do vzájomných súvislostí aj ďalšie ezoterické smery. Pokiaľ sa vyvíjate iba v jednom systéme, nebude to nikdy o dokonalosti vašej duchovnej cesty.

Mýliť si ezoteriku s hračkárstvom.
Niektorí ezoterici si často pomýlia ezoteriku s hračkárstvom. K meditácii sa vrátia ako osoby, ktoré by sa chceli vrátiť do svojho napríklad bezstarostného detstva. Berú ezoteriku ako únik z reality. Keď sa napríklad cvičí šamanizmus, tak prírodu berú ako z rozprávky bez toho, aby prijali jej krutosť a drsnosť. Potom to nebude o skutočnom šamanstve, ale o detských rozprávočkách. Pokiaľ meditáciu beriete ako veľkú zábavu na vyplnenie voľného času, tak to asi určite nebude o duchovnej ceste. Pokiaľ chcete robiť ezoteriku, tak je treba naplno žiť a dať jej prednosť pred ostatným vo svojom živote. Niektorí ezoteriku robia ako divadlo a folklór. Ezoterik si zoberie bubon, vypočuje si etnické nahrávky a naivne si myslí, že je šaman, a v skutočnosti iba mláti do bubna bez toho, aby prešiel transformáciou svojej mysle a skutočne si otvoril dušu šamana v sebe samom.

Duchovná cesta nie je o sláve poľných kvetov.
A ďalší ezoterici si ezoteriku a duchovnú cestu pomýlili s kariérou a kultom osobnosti. Nemožno spojiť dve veci dokopy: robiť v ezoterike kariéru a zároveň pracovať usilovne na svojom duchovnom raste. Kariéra vyžaduje popularitu a veľa priaznivcov. Veľa priaznivcov je síce pekná vec, ale na druhej strane vyžaduje veľa kompromisov a veľa tolerancie a prispôsobovania sa tým, ktorí to s duchovnou cestou nemyslia tak vážne a zodpovedne. Stretnutia, turné, verejné vystúpenia odoberajú čas na vlastnú duchovnú cestu.

Pridaj komentár