Prútikár. Senzibil. Striedanie stavu veštca a prútikára. Odsávanie magmatických pulzácií z oblasti mozgu a jeho podhodnotenie. Hromadenie magmatických pulzácií v tele, v orgánoch. Hromadenie magmatizmu v aure okolo tela. Spájanie magmatizmu s rôznymi stavmi mysle. Zbavenie sa magmatizmu. 4 druhy magnetických síl magmatického jadra Zeme. Menej intelektu, viac vciťovania sa do magmatického jadra. Jeden bod sa extrémne rozpína. 6 neurónových oblastí, ale z praktických dôvodov iba 5 oblastí výskytu neurónov. Anjelské pierkové sféry šamanov v meteoritických lúčoch. Napojenie na magmatické jadro Zeme cez meteoritický lúč anjel Reiki. Snové anjelské sféry. Rotácie všetkých predstáv a pocitov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Prútikár. Anjel. Na ovládnutie ezoterickej energetiky je potrebné naučiť sa vyciťovať seba a časti svojho tela, ako keby cez všetko tiekla magnetická energia magmatického jadra Zeme. Teda cez nervové platničky vo svaloch môžete tento fenomén dosiahnuť. Nácvik sa robí pomocou kyvadla. Nervové platničky vytrénujete tak, aby reagovali citlivo na pohyb kyvadla. Teda ruka sa mierne trasie a mierne v nej pošklbujú nervy. Tento mikropohyb prenášate na kyvadlo. To je závažie zavesené na špagáte. Potom si môžete dať pod kyvadlo magnet alebo niekoľko magnetov a vyciťuje pohyby kyvadla nad magnetmi. Zároveň si veľký mozog uvediete do nízkoenergetického stavu, aby ste mohli počúvať magnetické pulzácie zemského jadra. V hĺbke 6 000 km je žeravé kovové jadro, ktoré sa samé v sebe pohybuje. A toto vypúšťa 4 magnetické pulzácie, ktoré sa cez šedú kôru veľkého mozgu treba naučiť vyciťovať. Prípadne ako slepec cez končeky prstov ako kmitanie.

Senzibil. Anjel. Je osoba, ktorá dokáže v tele udržať naraz dva stavy a to je stav nízkoenergetického veštca, ten udržuje v hlave a vysokoenergetický stav hlavne v oblasti brušného mozgu. Na chvíľu sa senzibil uvedie do stavu zahusťovania magmatických energií v oblasti brušného mozgu, to sú tenké a hrubé črevá. No po chvíli zvýši svoje veštecké schopnosti v hlave a preverí stav a hustotu magmatických energií v oblasti pupka. Senzibil dokáže na diaľku týmto systémom vyhľadať stratenú vec alebo človeka či už je mŕtvy, alebo živý. Vyhľadá to na základe rôznych zmien pulzácie magmatického jadra cez všetko živé a neživé. Takto môže napríklad hľadať ložiská zlata. Senzibil sa naučí, ako pulzuje magmatické jadro cez zlato a keď niečo podobné cíti na danom mieste, tak je veľká pravdepodobnosť, že tu nájde skutočne zlato. Tak sa dá hľadať voda, ropa, nerasty a rôzne predmety.

Hromadenie magmatických pulzácií v tele, v orgánoch. Anjel. Aby ste dokázali pracovať s energiami vlastného tela, musíte sa stať vešteckými senzibilmi. Ďalej si treba uvedomiť, že vo vás a okolo vás je sila magmatického jadra Zeme. Prejavuje sa 4. druhmi magnetizmu. Pokiaľ ste boli zasvätení do anjelov meteoritov, tak na to hromadenie a kontrolu hustoty použijete anjelský lúč meteoritických anjelov. Tento lúč alebo viacero lúčov napojíte do neustále sa pohybujúceho jadra s predstavou rotujúcich kotúčov a sajete a zahusťujete v sebe a okolo seba.

Hromadenie magmatizmu v aure okolo tela. Anjel. Pokiaľ chcete hromadiť magmatizmus na povrchu tela v aure, je potrebné v tele vyvolať sexuálne energie a tlačiť ich do aury. Potom pomocou meteoritických anjelských lúčov všetko spracovávate v aure okolo tela. Aby ste tu vytvorili silnú a hustú energiu z magmatického jadra, je vhodné do anjelských meteoritických lúčov vložiť pierkových anjelov zo snových pochodov. Vtedy sa všetko zahusťuje po vrstvách.

Spájanie magmatizmu s rôznymi stavmi mysle. Anjel. Pre ezoterika nie sú až tak zaujímavé stavy liečiteľské, ale stavy senzibila, ktorý dokáže vyciťovať magmatické energie v sebe a okolo seba na určitej úrovni. Nešpecializuje sa na úroveň takého zahustenia, ktoré má až extrémne silnú liečivosť. Je vhodnejšie sa ako senzibil naučiť vyciťovať a počúvať pulzácie magmatizmu počas rôznych ezoterických stavov.

Zbavenie sa magmatizmu. Anjel. Ako dokážete nasávať a zahusťovať magnetické energie magmatického jadra Zeme, tak isto sa treba naučiť ich efektívne zbaviť a to najlepšie prechodom do vešteckého výkonu, ktorý potrebuje extrémne nízke energie všetkého druhu. Prísun magmatickej energie spomalíte aj tým, že začnete premýšľať a odpájať sa, ako keby ste neboli súčasť prírody. Pomôže aj presun energie z tela von cez kosti za účasti sexuálnych energií. Potom je tu možnosť posielať zhustenú energiu chorým ľudom, ktorí ju príjmu aj na diaľku.

4 druhy magnetických síl magmatického jadra Zeme. Anjel. Najlepšie je mať k magmatickému jadru vzťah, ako keby bolo vašou súčasťou a váš intelekt sa položí na úroveň pasáka svíň. Teda dáte pokoj intelektu a nasugerujete si, že ste predĺžená súčasť magmatického jadra. V magmatickom jadre bežia jedinečné procesy. V prvom rade z neho idú 4 magnetické pulzácie, ktoré prenikajú všetko živé aj mŕtve. No keď sa chcete napojiť a liečiť seba alebo iných, je treba všetko vyciťovať a nie rozprávať o tom. Teda znovu 4 sugerácie stotožnenia. Ja som 4 magnetické pulzácie. Ako som sa stal magmatickým jadrom a ako som sa stal 4 pulzáciami.

Jeden bod sa extrémne rozpína. Anjel. Tak isto je vhodná technika nájsť si v oblasti brucha jeden bod a neustále pociťovať, ako sa otvára a zväčšuje donekonečna. To tiež pomáha naberať do seba množstvo magnetickej energie z magmatického jadra. Po ukončení cvičenia treba tento bod zatvoriť a mať pocit, že bod sa zatvoril.

6 neurónových oblastí, ale z praktických dôvodov iba 5 oblastí výskytu neurónov. Anjel. Proces riadenia celého natekania magmatických energií sa zvyčajne riadi z niektorého zo 6. centier výskytu neurónov. No pretože chceme vnímať, čo sa deje v tele s magmatickými energiami, je treba, aby niektoré neurónové centrá neboli používané na prácu s energiami. Napríklad nebudeme používať centrá v hlave ako je veľký mozog, stredný mozog a mozoček. Najlepšie pre energetické účely je používať miechu, brušný mozog a ganglie mimo oblasť hlavy. Oblasť hlavy vynechávame.

Anjelské pierkové sféry šamanov v meteoritických lúčoch. Anjel. Mohli ste si všimnúť, že do celej ezoteriky intenzívne tlačíme a preferujeme šamanské anjelské sféry, ktoré boli vytvorené prírodnými šamanmi. Tieto treba aktívne dostávať do energií, ktoré produkujeme. V tejto fáze už disponujeme aj anjelskými sférami z meteoritov, ktoré padli na zem. Majú tvar svetelných lúčov. Pripomína to osvetlené trubice rôznych tvarov. Do týchto trubíc vtláčame šamanské anjelské sféry. Všetky druhy anjelov šamanov z pierok farby a hustoty vodovitej, bielej, zlatej, diamantovej a pulzačnej. Meteoritické anjelské lúče použijeme na prácu s energiami magmatického jadra veľmi efektívne.

Snové anjelské sféry. Anjel. Mali sme zasvätenie do snových anjelských sfér, ktoré vznikli v snoch prírodných šamanov. Sú to veľmi špecifické anjelské sféry, ktoré veľmi dobre zhusťujú magmatickú energiu. Aj v tomto prípade anjelské sféry môžeme natlačiť do anjelských meteoritických lúčov.

Rotácie všetkých predstáv a pocitov. Anjel. Pre zahusťovanie a hromadenie magmatických energií je vhodné používať všetky druhy predstáv, ktoré rotujú alebo sa nejakým spôsobom točia. Uvedomte si, že magmatické jadro Zeme je v neustálom pohybe.

Pridaj komentár