Ľudské spomienky. Anjel. Spomienky po smrti. Anjel. Za života sa venovať anatómii. Anjel. Veriť silne v reinkarnáciu. Anjel. Vedome sa pripravovať na reinkarnáciu. Anjel. Reinkarnácia a anjelské sféry. Anjel. Reinkarnácia cez fantómové bolesti. Anjel. Reinkarnácia cez klinickú smrť. Anjel. Reinkarnácia cez Lama Tulku zemský. Anjel. Reinkarnácia cez Lama Tulku kozmos. Anjel. Reinkarnácia cez Lama Tulku stigma. Anjel. Reinkarnácia za života. Anjel. Podporné mechanizmy reinkarnácie. Anjel. Program v reinkarnácii. Anjel. Program a ciele v reinkarnácii. Anjel. Program reinkarnácie v 4. roku života. Anjel. Program reinkarnácie v 12. roku života. Anjel Program reinkarnácie v 40. roku života. Anjel. Meditácia na kosti a reinkarnácia. Anjel. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ľudské spomienky. Anjel.
Uvedomte si, že vo vašich neurónoch sa ukladajú spomienky a tieto tam za normálnych podmienok vydržia až do fyzickej smrti. Po fyzickej smrti sa uvoľnia a stanú sa súčasťou priestoru okolo nás. Na to, aby ste ich vnímali, je potrebné disponovať špeciálnymi schopnosťami a iba tieto aj trénované schopnosti vám dovolia vnímať posmrtné záznamy a tak isto úplne pochopiť proces reinkarnácie. Inak vám zostáva iba dôverovať a veriť v to, že našou snahou je vnímať reinkarnáciu ako triezvy proces. Môžete nám dôverovať a použiť nepriame prostriedky kontroly či to, čo tvrdíme, má logiku veci. Meditácia je uvedomenie si vlastných spomienok v mozgu a schopnosť si spomínať na to, čo ste zažili.

Spomienky po smrti. Anjel.
Tak isto si treba uvedomiť, že je tu zákonitosť procesu uvoľnenia a odpútania spomienok, ktoré ste prežili v momente smrti. Pokiaľ ste veštecky ladení, tak môžete veštecky vnímať tento proces pri osobách, ktoré zomierajú. Meditácia je tu v tom, že si uvedomíte túto zákonitosť a pochopíte, že smrťou všetko nezaniká, a teda nie je jedno, čo počas života prežívate a konáte. Spomienky, ktoré po vás zostávajú, sa dajú nabiť rôznymi túžbami, ktoré fungujú ešte aj po vašej smrti. Je otázkou, aké sú to túžby a či boli programované v neobmedzenom čase večnosti. Teda nech sa deje niečo na večné časy. Za určitým účelom.

Za života sa venovať anatómii. Anjel.
Ten, kto sa chce reinkarnovať ako ucelená spomienka. Teda po fyzickej smrti zostanú vaše spomienky vcelku a neroztrúsia sa na určité celky. Na to, aby všetko o vás zostalo pokope, je potrebné sa počas života venovať anatómii, všetkému okolo ľudského tela a to hlavne iných osôb. Teda chcem reinkarnačný proces vcelku so všetkými informáciami, tak sa musím venovať anatómii iných ľudí. A tak isto si to programujem ako základný reinkarnačný proces. Na večné časy. Pri každej reinkarnácii sa bude diať všetko okolo orgánov a systémov ľudského tela na všetky účely.

Veriť silne v reinkarnáciu. Anjel.
K anatómii pridávať na večné časy stupňujúcu sa reinkarnáciu a vieru v reinkarnáciu ako jedinú zmysluplnú činnosť na tejto zemi, ktorá prekračuje všetky horizonty ľudského snaženia. V každom ďalšom živote sa túžba po reinkarnácii bude stupňovať a stupňovať. Teda neustále intenzívnejšie sa zaoberať ľudskými orgánmi a stále sa prehlbujúca túžba po reinkarnácii v dokonalejšej podobe.

Vedome sa pripravovať na reinkarnáciu. Anjel.
Doteraz neexistoval plánovaný proces reinkarnácie na takýto spôsob. Iba ak v Tibete. Vedomá reinkarnácia vyžaduje dôsledné veštecké skúmanie procesov reinkarnácie na všetky spôsoby. A to v prísne detailnej postupnosti. Nerobiť žiadne omyly, ktoré sa pred nami dopustili iní, ktorí sa nejakým spôsobom reinkarnovali. Preto neustále budeme skúmať všetky prípady reinkarnácie.

Reinkarnácia a anjelské sféry. Anjel.
Je jednoznačne jasné, že aj v reinkarnačných pochodoch treba držať anjelské sféry a usilovať sa o to, aby anjelské sféry riadili proces reinkarnácie a pomáhali nám pochopiť a ovládnuť proces reinkarnácie v dokonalej a neprekonateľnej podobe. Netreba sa obávať a do reinkarnačného procesu napúšťať anjelské esencie. Záujem nás zanesie k anjelským sféram reinkarnovaných osôb.

Reinkarnácia cez fantómové bolesti. Anjel.
Najjednoduchšia reinkarnácia je možná cez poškodenú psychiku, kde sa dotyčná osoba nedokáže zmieriť so smrťou druhej osoby. Dotyčná osoba si ani tento proces neuvedomuje. Takýto proces sa môže udiať aj počas vyvolávania informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat.

Reinkarnácia cez klinickú smrť. Anjel.
Najčastejší proces reinkarnácie tých, ktorí sa počas života venovali bunkám a orgánom ľudského tela na všetky spôsoby. Zároveň túžili niečo v ďalšom živote dokončiť a pokračovať v tom. Potom ide proces reinkarnácie všetkých spomienok cez klinickú smrť človeka v rôznych vekových kategóriách. Vlastne často práve informačné pole spomienok mŕtvych ľudí vráti život osobe počas klinickej smrti.

Reinkarnácia cez Lama Tulku zemský. Anjel.
Jeden reinkarnačný proces sa deje u tých, ktorí sa venovali reinkarnácii a orgánom tela vo vedomí pozemskom. Teda z niektorej zo 6. neurónových oblastí ľudského tela. To info pole spomienok mŕtvej osoby v akáše sa zdržuje na Severnom póle a odtiaľto expanduje do živej osoby počas klinickej smrti.

Reinkarnácia cez Lama Tulku kozmos. Anjel.
Znovu je potrebné venovať sa orgánom ľudského tela a túžiť po reinkarnácii, ale zároveň treba pretrénovať kozmické vedomie na všetky spôsoby. Potom sú spomienky zo života uložené v kozme a odtiaľto expandujú do osoby prechádzajúcej klinickou smrťou. Treba dôrazne programovať, aby sa znovu všetko točilo okolo orgánov tela, reinkarnácie a kozmického diania. Tu sa robí najväčšia chyba. Ľudia s kozmickým vedomím majú averziu venovať sa reálnemu kozmickému dianiu a žiť klasickým spôsobom. Budem musieť tento negatívny jav v reinkarnačných pochodoch zlikvidovať.

Reinkarnácia cez Lama Tulku stigma. Anjel.
Ide o jedinečný spôsob reinkarnácie, pri ktorom si nasugerujete stigmy na povrchu tela a vnútorných orgánoch. Uveríte a nespochybňujete to, že máte stigmy. Táto sugerácia s uverením a nepochybovaním dovoľuje vytvoriť okolo vás guľovitý útvar, do ktorého uložíte všetko o sebe aj s posmrtnými údajmi. Tento reinkarnačný proces cez stav Lama Tulku stigma má mimoriadnu dynamiku a precíznosť. Budeme ho ešte podrobne skúmať.

Reinkarnácia za života. Anjel.
Niektorým osobám sa môžu počas života strácať spomienky na základe poškodenia mozgu určitým druhom choroby, a teda už počas života dokážu svoje spomienky dostať do informačných polí akáši. Teda spomienky, ktoré sa stratia z mozgu, sa nájdu v info poliach okolo nás. Teoreticky a čiastočne už aj prakticky by sa dalo čiastočne reinkarnovať už za života. Chce to techniku kópie svojich spomienok a ich sugeratívne vypustenie do informačných polí akáši okolo nás. Teda možnosť absolvovať reinkarnáciu na báze spomienok mnohokrát, prípadne v určitých ezoterických špecializáciách.

Podporné mechanizmy reinkarnácie. Anjel.
Tak isto je tu možnosť cez stavy stigmatizovaných vytvárať podporné mechanizmy k vlastnej reinkarnácii. Ide o stavy stigmatizovaných, ktoré je možné vytvárať sugeratívne a nabíjať určitými želaniami podpory reinkarnácie. Pokiaľ stigmatizované osoby majú určité želania a počas života ich aj realizovali, tak sa po ich smrti naďalej realizujú. Túto možnosť podpory reinkarnačných pochodov budeme pozorne skúmať.

Program v reinkarnácii. Anjel.
Kto sa zaujíma o reinkarnáciu, tak by sa mal na tento posmrtný proces pripravovať cieľavedome a podľa určitých pravidiel. Tak isto budeme analyzovať chyby a nedostatky, ktorých sa reinkarnanti dopúšťali. Najčastejšia chyba je, že nedokázali reálne a triezvo naplánovať proces reinkarnácie. Jedinou svetlou výnimkou je Tibet, kde pre vyvolených tento reinkarnačný proces bol v určitých súvislostiach poznateľný a praktizovaný. Aj Tibetská kniha mŕtvych je celkovo vhodným návodom na programovanie a plánovanie reinkarnácie vlastných spomienok, ktoré sa po smrti umiestnia okolo nás do akáši.

Program a ciele v reinkarnácii. Anjel.
Základným programom reinkarnanta je, aby proces reinkarnácie trval donekonečna a ešte ďalej. Aby sa v každej reinkarnácii posilňoval a stupňoval. Aby sa človek v každej reinkarnácii venoval orgánom ľudského tela, a tak isto sa zaoberal reálnym kozmom. Aby venoval čas duchovnému rozvoju a zdokonaľovaniu.

Program reinkarnácie v 4. roku života. Anjel.
V programe reinkarnácie hrá dôležitú rolu 4. rok života dieťaťa. V tomto roku dostáva do oblasti veľkej detskej žľazy anjelské šamanské sféry a je potrebné, aby detská žľaza bola zdravá a vitálna. Aby sa v momente dávania týchto schém otvoril program na spojenie sa s detskou žľazou iných detí alebo na diaľku s vajíčkami a vo vnútri prebehla určitá ritualistika. Tak isto blokovať všetky negatívne vplyvy, nech sú už odkiaľkoľvek.

Program reinkarnácie v 12. roku života. Anjel.
Podobný program ide v 12. roku ľudského života, cez mozoček dostávame do tela niekoľko obalov, ktoré nám majú predurčovať osud. Usilujeme sa tento proces kontrolovať a do obalov podvedomia dostať také, ktoré podporujú reinkarnačné pochody.

Program reinkarnácie v 40. roku života. Anjel.
Ďalším reinkarnačným programom je, aby sme sa dostali k tomu, čo sme boli v predchádzajúcom živote. Teda si uvedomiť spomienky z predchádzajúceho života. A tento proces nech sa posilňuje a stupňuje v ďalších reinkarnáciách.

Program reinkarnácie cez klinickú smrť. Anjel.
Tak isto základným programom je, aby sa realizoval a zdokonaľoval proces reinkarnácie cez klinickú smrť. To je vlastne rozhodujúci program v celom reinkarnačnom pochode.

Najviac reinkarnácií. Anjel.
Odprezentovali sme jedného Lama Tulku, ktorý dosiahol asi 100 reinkarnácií počas histórie ľudstva. Mal počas životov erotomanskú úchylku fetišistu na ľudské orgány. Nedokázal sa toho nasýtiť. A reinkarnáciu robí vždy cez dospelé osoby idúce do klinickej smrti a venujúce sa aktívne ľudským orgánom. Teda tento Lama Tulku má jednoduchý reinkarnačný proces a jednostranný plán reinkarnácie. Niektorí boli reinkarnovaní 40 krát, 30 krát. Niektorí si vytýčili podmienky reinkarnácie presne a pripravili si aj plán na ovplyvňovanie okolností okolo reinkarnácie, čo stojí za pozornosť.

Pridaj komentár