Absolvovali sme celodenný seminár, ktorého cieľom bolo súhrne sa oboznámiť s problematikou kozmického vedomia. Kozmické vedomie získajú kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe Zeme dlhšie ako 4 mesiace. Ich vedomie sa výrazne líši od bežného ľudského vedomia. Kozmické vedomie možno veštecky pozorovať aj u detí, ktorých matky majú počas tehotenstva poškodenú alebo inú psychiku ako je bežné. Zvyčajne trpia prejavmi hyperaktivity. K semináru sú aj digitálne fotografie v Galérii zasvätení.

Takýto druh vedomia bude hromadne rozšírený v budúcnosti, keď ľudstvo bude do kozmického priestoru prenikať vo väčšej miere ako doteraz. Pre meditačné a duchovné ciele je potrebné, aby si meditujúci otvorili aj túto veľmi významnú duchovnú rovinu. Možno hovoriť aj o vrcholových stavov v oblasti ezoteriky. Tak isto ten, kto sa venuje otázkam reinkarnácie, si bude želať zvládnuť tento druh vedomia, pretože reinkarnačný proces stojí na tom, čo zanecháte po sebe v spomienkach. Spomienky prežijú, a takto získajú v sebe potenciu budúcich vekov ľudstva, ktoré bude prenikať do kozmického priestoru.

V príprave zasvätenia sme na steny pripevnili obrázky orgánov ľudského tela, k nim sme pridali obrázky anjelských sfér, k tomu obrázky meteoritov, tak isto obrázky planét Slnečnej sústavy. Takúto úpravu sme zrealizovali na jednej aj druhej strane steny miestnosti, kde sa konalo zasvätenie. Celé zasvätenie sa točí vlastne okolo orgánov ľudského tela, svalov, kostí, krvného riečišťa, lymfatického riečišťa, nervového riečišťa, hormonálnych žliaz a jednotlivých častí mozgu. Keď pôjdeme ešte na hlbšiu anatomickú základňu, ide o to, aby sme sa vlastnou koncentráciou dostali do drobných nervových ganglií v týchto oblastiach. Ganglie sú v podstate útvary veľké ako špendlíková hlavička, ktoré obsahujú drobné neurónové zhluky. Ganglie sa podieľajú na riadení jednotlivých orgánov a častí tela. Zasvätením sa dokážeme dostať svojimi spomienkami priamo do neurónov ganglií. Do orgánov a častí tela sa môžu dostať všetky spomienky nášho života až na sexuálne spomienky. Sexuálne spomienky sa dostanú do jednotlivých hormonálnych žliaz tela. To je základ, ktorý sa stal predmetom zasväcovacích rituálov.

Saša Pueblo vybral 12 historických zasväcovateľov a realizoval 12 zasväcovacích rituálov. Dokáže pracovať so spomienkami, ktoré zostali po smrti historických zasväcovateľov a uložili sa v kozme. Stiahne ich počas zasvätenia do svojej aury. Po zasvätení ich znovu vráti na pôvodné miesto v priestore kozmu. Uvedomte si, že ľudská myseľ môže prenikať do fyzického kozmu cez bioenergie, ktoré nepoznajú čas a priestor. Teda pokiaľ máte nahodené zasvätenie do kozmického vedomia, tak to nie je žiadny problém. Niekedy sa ovšem nepodarí vrátiť násilne stiahnuté informačné na jeho miesto a vtedy sa ukladá do nového priestoru. Tak keď budete hľadať toto info pole, nemusí byť na svojom mieste.

Počas zasvätenia sme aktivizovali svetelné meteoritické lúče veľké dva metre. Ide o psychický efekt, ktorý vzniká u niektorých šamanov so špeciálnou anjelskou psychikou pri manipulácii s meteoritmi z kozmu. V tomto prípade sa okolo vás vytvorí svetelný lúč, ktorý obsahuje anjelské sféry. Ich prítomnosť je celkovo vítaná a naviguje zasväcovanú osobu, aby realizovala kozmické vedomie správnym spôsobom k realite.

Prvý zasväcovateľ je z Južnej Ameriky, kde možno nájsť veštecky jeho pozostatky v sektore (14, K). To je štvorec, ktorý je vytýčený zemepisnou dĺžkou a šírkou. Zasväcovateľ mal kozmické vedomie. Saša Pueblo stiahne na jedno miesto všetky spomienky tohto zasväcovateľa a využije ich počas zasväcovacích obradov. Rituál pozostával z kreslenia postavičiek v meteoritických lúčoch s anjelskými sférami. Nad lúče sa kládli obrázky ľudských orgánov.

Druhý zasväcovateľ bol z oblasti Haiti (13,H). Tak isto mal kozmické vedomie. Rituál pozostával z kreslenia meteoritických lúčov na obrázky ľudských orgánov.

Tretí zasväcovateľ (17,B) Grónsko. Kozmické vedomie. Zasväcované osoby si dali pred seba obrázky Slnečnej sústavy, do toho obrázky orgánov ľudského tela a do toho kreslili meteoritické lúče.

Štvrtý zasväcovateľ (6,I) Afrika. Kozmické vedomie. Na obrázky orgánov sa kreslili znaky meteoritických anjelov.

Piaty zasväcovateľ (6,G) Egypt. Kozmické vedomie. Na obrázky orgánov sa kreslili malé, ale aj veľké body.

Šiesty zasväcovateľ (11,F) Tibet. Kozmické vedomie. Na väčší kameň sa lepili obrázky orgánov ľudského tela.

Siedmy zasväcovateľ (7,E) Ázia. Kozmické vedomie. Zasväcované osoby si na oblečenie pripli obrázky orgánov ľudského tela.

Ôsmy zasväcovateľ (8, D) Ural. Kozmické vedomie, anjelské vedomie. Zasväcované osoby kreslili obrázky meteoritických anjelov na orgány ľudského tela.

Deviaty zasväcovateľ (8, F) Ázia. Kozmické vedomie. Stigmatické vedomie s ranami po tele. Kládli sme úlomky zrkadiel na obrázky orgánov tela.

Desiaty zasväcovateľ (16, F) Japonsko. Kozmické vedomie a stigma vedomie. Prepichovali sme obrázky orgánov špendlíkmi.

Jedenásty zasväcovateľ bol z Indie (13, H). Kozmické vedomie. Na tele zahustený energetický obal ako u reiki systémov. Na obrázky fosílií a orgánov sa dávali kvety a kreslili anjelské sféry.

Dvanásty zasväcovateľ bol zo západnej Indie (13,H). Kozmické vedomie a esencie anjelov. Rituál – ukladanie obrázkov orgánov do meteoritických anjelských lúčov.

Zmyslom zasvätenia bolo oslobodiť svoju myseľ od bežnej ľudskej psychiky, ktorá sa nedokáže oslobodiť od síl magmatického jadra Zeme a 4 druhov magnetickej pulzácie. Toto sa nám nakoniec podarilo. Veľmi dobre sa preniká do kozmického priestoru cez meteoritický lúč. Z meteoritického lúča vychádzajú drobné tenké svetelné vlásočnice a tie vás doslova transportujú do kozmického priestoru. Teda iba psychicky a nie ako kozmonautov fyzicky. Jednoducho povedané meteoritický lúč naplnený anjelskými obrázkami a znakmi funguje ako výťah a transportér do kozmického priestoru. Po smrti niektorých jedincov s kozmickým vedomím zostanú meteoritické lúče priamo v kozmickom priestore a môžu slúžiť ako orientačné body pri prienikoch do kozmického priestoru okolo nás.

Niektorí sa počas zasvätenia dostávali do nevhodných stavov. Niektorí išli do Silva vedomia, že všetko bliká, kmitá a rezonuje. Vtedy iluzórne prenikali do sveta protónov, neutrónov a častíc mikrosveta. Niektorí prenikali do stavov sugerácie a uverenia v ochrnutú chrbticu a to sa im otváral iba psychický priestor mysle, kde je možné ukladať spomienky ako u niektorých jedincov na vozíku venujúcich sa vedeckému bádaniu. Niektorí prenikali do stavu média. Vtedy sa v mozgu jeden bod neustále zmenšuje a otvorí sa niečo ako archív informácií. To tiež nie je psychické prenikanie do reálneho kozmického priestoru. Niektorí prenikali do vlastnej fantázie a to tiež nie je kozmický priestor okolo planéty Zem. Treba si dávať pozor na tieto mylné cvičenia. Nie je jednoduché uvoľniť ľudskú psychiku pre takéto ezoterické výkony duchovného charakteru.

Pridaj komentár