Nastaviť myseľ iba na znaky, písmená, číslice, geometrické tvary. Potlačiť obrazové pocity a nahradiť geometrickými schémami. Ku každému znaku pridať intuitívne určitý zvukový efekt v podobe dohodnutého zvuku písmen. Zablokovať hmat a ku každému znaku pridať intuitívne zvukovú podobu. K tomu intuitívne hmatový pocit, vhodný čuchový pocit a môže byť aj chuťový pocit. Všetko sa točí okolo znakov a značiek. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Dokážeme sa aktívne skoncentrovať do oblasti mozočka a to tak, aby nebol aktívne spojený so stredným mozgom, miechou alebo veľkým mozgom. Koncentrácia a meditácia v mozočku prináša to, že všetky obrazy sa menia na znaky. Napriek tomu, že vidíte bežne obrazy, tak to prekrývajú jedinečné geometrické znaky, ktoré pripomínajú tajné písmo, ktoré si človek spraví sám pre seba. To je dôležité v tomto druhu kabaly. Teda keď sa ponoríte do svojich spomienok, tak každú obrazovú spomienku premeníte na jedinečný znak a ten si zapíšete. Napríklad si napíšete nejaký text okolo kabaly a ten text dáte do jedného znaku. Tento znak sa vám objaví priamo v mozočku. K nemu priradíte určitý vhodný zvuk a zapíšete ho pomocou písmen. K tomu pridáte určitý vhodný anjelský znak. K nemu magický znak, ktorý umožňuje dobrú koncentráciu do mozočka na vhodné znaky. K tomu pridáte vhodné siamské znaky. Potom pomocou anjelských znakov robíte rôzne pokyny a kombinácie priamo v mozočku. Necháte to bežať voľne podľa scenára anjelských znakov. Nakoniec všetky znaky prekódujete do obrazov, ktoré popíšete pomocou jedného slova.

Teda je tu fenomén aktívnej práce so znakmi anjelských sfér, ktoré majú tendenciu viesť vás k pravdivosti. Anjelské znaky sú základom práce mozočku, s týmito znakmi udržujete určitý kontakt a riadite meditáciu týmto smerom úplne individuálne pre seba. Každý meditujúci sám za seba. Každý anjelský znak inej osoby prevedieme na vlastné anjelské znaky.

Celkovo je oblasť meditácie v oblasti teozofie alebo kabaly veľmi problematická. Ide o to, že vnímanie sveta a ezoteriky na základe iba geometrických znakov vyžaduje cvičenia koncentrácie do mozočku. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom, má veľkosť asi ako tenisová loptička. Má 10 častí vľavo a 10 častí vpravo. Meditačné cvičenia vyžadujú prísnu koncentráciu iba do mozočku a nie túto oblasť spájať so stredným mozgom v strede hlavy. To je vlastne najväčší problém dosiahnuť toto odpojenie mozočku od stredného mozgu.

Potom treba zvládnuť proces prechodu vnímania sveta bežným spôsobom. Každý druh spomienok uložených v neurónoch treba vedieť preniesť do geometrických tvarov, ktoré sa samé objavujú v mozočku. Aj tu je hlavný problém podriadiť sa neurónom mozočku a iba veštecky vnímať, ako produkuje určité znaky. Prípadne určité zvuky, ktoré vychádzajú zo zvukov písmen abecedy. Teda určitý tvar tu má svoj dohodnutý zvuk. Treba si postupne zvykať na to, že všetky pocity sú v tele pomocou mozočku prekódované do určitého geometrického tvaru.

V ďalšej fáze je treba každý vzniknutý znak z mozočku ťahať do procesu, v ktorom mozoček sám produkuje z jedného geometrického znaku ďalšie a ďalšie znaky. Tento proces treba vyvolať a nechať pracovať ako automat. Pokiaľ možno nezasahovať.

Potom treba, aby meditujúci neustále nasával do seba všetky druhy znakov, značiek, piktogramov a znakov svetových písomníctiev. Môže sa venovať lingvistike, ale tak, že to necháva na aktivitu v mozočku a nie na svoju intelektuálnu aktivitu. Pokiaľ je možné, treba sa venovať všetkým druhom geometrických znakov, ktoré v histórii vytvorili pravekí a prírodní ľudia, jednotlivé národy. Je dobre čítať a pracovať s kabalistickými knižkami, ale tak, aby s knižkou pracoval iba mozoček.

My sme už využili aj tú skutočnosť, že sme schopní veštecky vnímať info polia akáši. Ide o spomienky mŕtvych ľudí, ktoré uložili počas života do neurónov. Smrťou sa uvoľnia okolo nás. Takto sme prešli znaky šamanských anjelov, tak isto sme spracovali znaky siamských dvojíc. Potom sme spracovali magické znaky prírodných ľudí. A začali sme vlastne spracovávať všetky znaky, ktoré obsahujú info polia spomienok akáši.

Potom je treba v mozočku všetko pospájať určitými cvičeniami, ktoré teraz určuje mozoček pod kontrolou anjelských znakov. Mozoček postupne vytvorí taký mechanizmus, že každú oblasť ezoteriky viete prekódovať do geometrických znakov, a potom ich aj tak vnímate. Na to, aby ste ich mohli popísať slovami, treba použiť iný proces a vrátiť znaky do obrazovej podoby a popísať slovami. Jednoducho ezoteriku možno vnímať na základe geometrických znakov, ktoré produkujú neuróny mozočku. Tieto neuróny sú iné ako neuróny veľkého mozgu.

Pridaj komentár