Je to tu a vieme o tom. Je to tu a nevieme o tom. Schopnosť poznať, čo je prístupné našim zmyslom. Schopnosť poznať to pradivo. Súčasť poznania je oboznámiť sa s tým ako s určitými informáciami. Poznať znamená overiť pravdivosť alebo nepravdivosť. Zdroj, z ktorého poznávame, by mal byť tiež zdrojom overovania pravdivosti. V poznaní niečoho môžeme mať cieľ. Úroveň poznania. Ako sa nadobudlo toto poznanie. Ako prebiehal proces poznania. Poznanie ako zozbieranie informácií. Poznanie ako historický proces. Poznanie ako všeobecná zákonitosť. Poznanie ako súhrn informácií.

Vstúpil som do ezoteriky ako osoba, ktorá bola relatívne z hľadiska zdravotného a psychického v štandarde bežnosti. Vstupoval som do oblasti ezoteriky z dôvodu túžby zmeniť sa a robiť niečo netradičné a spoznávať nepoznané. Teda nevstupoval som do ezoteriky z dôvodu psychickej neštandardnosti, patológie a ani poškodenia psychiky. Zo začiatku som nemal ani záujem robiť duchovnú cestu, skorej to bola potreba mať dokonalé zdravie, jedinečnú psychiku a šťastný osud. Postupne som však zisťoval, že bez osobnej skúsenosti nemožno dobre spoznávať oblasť ezoteriky.

Svoje prvé informácie o ezoterike som získaval z literatúry, živých prednášok a osobných stretnutí s ľuďmi, ktorí sa venujú tejto oblasti. Ako bolo mojím zvykom, tak som začal zbierať všetky skúsenosti z oblasti ezoteriky, liečiteľstva a psychoterapií. Zároveň som musel jednotlivé techniky v oblasti ezoteriky praktizovať na sebe a pomocou ďalších overovať, či sa dajú praktizovať všeobecne a nielen u dotyčnej osoby, ktorá ich praktizuje.

Pochopil som, že nebudem robiť vlastnú osobnú cestu, ako to cítim iba ja osobne, tak ako to robili moji predchodcovia. Vo svojom poznaní som si stanovil iný cieľ a to v ezoterike vyhľadať všeobecné zákonitosti, ktoré sú platné pre každého ezoterika. Bol to môj osobný postoj a cieľ poznať ezoteriku celú a do hĺbky všeobecných zákonitostí. Jednoducho som dal prednosť inému druhu duchovnej cesty ako bola doteraz bežná. Každý ezoterik si robil iba svoju cestu, na ktorej sa inšpiroval inými ezoterikmi.

Rozhodol som sa preskúmať čo najväčší počet ezoterikov a ich duchovnú cestu. V tomto poznaní potom vytýčiť všeobecné zákonitosti platné pre všetkých ezoterikov. Teda ezoterici po mne sa už môžu riadiť všeobecnými zákonitosťami, čo im umožňuje robiť ezoteriku tak, aby si udržali fyzické a psychické zdravie a šťastný osud.

Aby som tieto zákonitosti odhalil, tak som sám aj s ďalšími ezoterikmi musel precvičovať všetky druhy techník a postupov, ktoré robili iní ezoterici. To znamenalo, že sme cez vlastnú prax viacerých preberali z ezoteriky to, čo vytvára niečo použiteľné pre každého, či to chce, alebo nechce. Ako keby ezoterika dostávala svoje teoretické základy cez prax viacerých ezoterikov. Pokiaľ táto skupina ezoterikov niečo odcvičila, tak sa to zobralo ako niečo, čo môžu spoločne cvičiť všetci ezoterici. A to dáva vlastne všeobecnú zákonitosť v ezoterike.

Prvou zákonitosťou v ezoterike je konštatovanie, že ju prevažne robili duševne choré osoby alebo fyzicky poškodené osoby. Praktizovaním ezoteriky si svoje zdravie iba ďalej poškodzovali. A to nesmie pokračovať. Ezoterika musí dostať všeobecnú zákonitosť, to znamená, že nebude obsahovať postupy a schémy, ktoré budú ničiť zdravie a osudy ezoterikov. Nemožno praktizovať ezoteriku, ktorá stojí na patológii a chorobnosti. Ezoterika dostáva všeobecnú zákonitosť v technike, že všetky druhy patológií treba cvičiť sugeratívne a to je úplne iný prístup.

Druhou zákonitosťou bolo, že ezoterika doteraz nebola postavená tak, aby bola schopná konzumovať vedecké metódy a poznatky vedy. Začína etapa schopnosti postaviť ezoteriku na vedeckých poznatkoch a nie subjektívne osobných. A to je mimoriadne veľká zmena.

Treťou veľkou zákonitosťou je skutočnosť, že ezoterika opustila svoj základný zdroj údajov a informácií, ktoré vychádzajú z knižiek a výpovedí ezoterikov. To skončilo, prebruslili sme do informačných polí, ktoré vznikajú po smrti človeka. Ide o spomienky, ktoré dotyčná osoba nadobudla počas svojho života. A to je ďalšia zákonitosť zmeny zdrojov ezoteriky.

Jednoducho si bude treba zvyknúť, že sme priniesli do ezoteriky všeobecné zákonitosti, ktoré platia pre všetkých ezoterikov rovnako.

Pridaj komentár