Info polia spomienok mŕtvych Burjatov. Burjati klinickej smrti. Burjati s kozmickým vedomím. Burjati so stigma vedomím. Burjati s mutáciou orgánov. Siamskí Burjati. Lama Tulku Burjat. Lama Tulku Burjat kozmický. Porucha straty spomienok cez zvieratá u Burjatov. Snové vedomie Burjatov. Anjelské sféry Burjatov. Znakové vedomie v mozočku u Burjatov. Miecha vedomie magické u Burjatov. Vedomie brušného mozgu u Burjatov. Vedomie ganglií u Burjatov. Seans vedomie u Burjatov. Sexus joga vedomie v aure u Burjatov. Pyramidálne vedomie u Burjatov. Energetické vedomie u Burjatov. Vedomie mikrosveta u Burjatov. Vedomie anjelských sfér Burjatov. Vedomie času 400 000 miliónov rokov pred naším letopočtom. Vedomie trasľavosti Burjatov. Veštecké schopnosti Burjatov. Prútikárske schopnosti Burjatov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Info polia spomienok mŕtvych Burjatov. Anjel.
V predchádzajúcich článkoch o šamanstve sme vychádzali prevažne z klasickej šamanskej literatúry a osobných kontaktov s osobami, ktoré prezentovali šamanstvo v dnešnej podobe. Teraz budeme prechádzať na informačné polia, ktoré sú okolo nás. Hovoríme im akáša alebo spomienkové info polia, ktoré sa uvoľnia po smrti prírodných ľudí a zvierat. Tieto spomienky z neurónov sú okolo nás v priestore. Nie každý má schopnosti vnímať tento svet mŕtvych ľudí. Budeme sa venovať všetkým Burjatom, ktorí žili v období okolo roku 1000 pred naším letopočtom. Žili v podstate v dnešnom Rusku. Toto obdobie bolo pre tento prírodný národ vrcholové.

Burjati klinickej smrti. Anjel.
Výskyt spomienok v oblasti Západnej Indie zemepisná šírka a dĺžka (12,G). Všetky info polia sú v hĺbke 5 000 km, skoro v jadre. Okolo 10 jedincov tohto národa. Info pole vzniklo z tých, ktorí sa vrátili z klinickej smrti.

Burjati s kozmickým vedomím. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Tibetu (11,G ). Tu sú z kozmu násilne stiahnuté.

Burjati so stigma vedomím. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti východnej pologule (3/D ). Stigmy ako krvavé nehojace sa rany po tele a orgánoch tela. Nad hlavou energetický kotúč, do ktorého ukladali spomienky.

Burjati s mutáciou orgánov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Tibet (9,10/ E,F ). Pre viacero národov. Prírodní ľudia s dvojitými orgánmi tela.

Siamskí Burjati. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti India ( 12,1/ E,F). Z viacerých prírodných národov. Dvaja zrastení jedinci.

Lama Tulku Burjat. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Severný ľadový oceán (13,B ). Tiež sa venovali ľudským orgánom a tužili sa reinkarnovať.

Lama Tulku Burjat kozmický. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Tibetu (11,G ). Násilné stiahnutie do sochy. Ide o Burjatov, ktorí sa venovali orgánom tela, požieranie, rituály a túžba reinkarnovať sa. Ich spomienky sú pokope v jednom celku.

Porucha straty spomienok cez zvieratá u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (2,H). Robili tak v ľútosti nad stratou chovaného zvieraťa. Jedinečný fenomén vhodný na využitie pre preniky do mytologických svetov anjelských postáv a znakov.

Snové vedomie Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (5,6,7,8/J,I,H ). Sú tu umiestnené skoro všetky prírodné národy. V snoch bežal súboj medzi ľudskosťou a prírodnými silami.

Anjelské sféry Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (1,2,3/H,G,F ). Všetky úrovne anjelov, sivastých, čiernych, vodovitých, mliečnych, zlatistých, diamantových a pulzačných. Pekne vedľa seba.

Znakové vedomie v mozočku u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Austrálie (15,16,17/ J,K,L ). Skoro každý národ tu má stiahnuté svoje znaky. No sektor je prázdny a bol premiestnený do Knižky v sektore (6,F) východná pologuľa.

Miecha vedomie magické u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Ruska (8,D). Toto informačné pole vytvoril stigmatik, ktorý ovládal zvukovú mágiu bubna. Zostal po ňom kotúč, ktorý nesie v sebe program naberania všetkého okolo mágie zvukov bubna. Treba skúmať podrobnejšie.

Vedomie brušného mozgu u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Čína (9,10,11,12,13,14 /H, G,F,E,D ). Veľké množstvo Burjatov v tomto vedomí cicavcov.

Vedomie ganglií u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (2,3,4,5,6/ I,H,G,J). Najviac Burjatov v tomto zvieracom vedomí nižších zvieracích druhov.

Seans vedomie u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (2,K ), no odtiaľto stiahnuté do sektoru Afrika (7,H) do stavby. U týchto Burjatov je aura podelená na sektory.

Sexus joga vedomie v aure u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Ruska (5,D). Okolo 15 jedincov, ktorí mali aurický obal a v nich znak podobný na ihličnatý strom. Anjelské postavy z pierok.

Pyramidálne vedomie u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (6,J), kde boli násilne stiahnuté. Burjati stavali alebo vŕšili kopy kamenia okolo stromov a budovali v nich úkryty a zásoby jedla.

Energetické vedomie u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti (8,9/G,F ). Husté aurické obaly okolo tela a orgánov tela. Liečiteľské účinky.

Vedomie mikrosveta u Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Polynézia (2,3,4,5,6,/ H,I,J,K). Aj ostatné šamanské národy. Jedinci, ktorí vo svojej mysli vnímali bod ako niečo, čo sa zmenšuje a zmenšuje. Ukladali sem svoje poznatky. U ľudí sa bežne jeden bod v mozgu neustále rozširuje.

Vedomie anjelských esencií. Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti celej východnej pologule. Ide o anjelské sféry z rôznych druhov materiálov ako sú minerály, kosti, koža, kokosové orechy a ďalšie druhy.

Vedomie času 400 000 miliónov rokov pred naším letopočtom. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (6, J). Trpeli poruchou vnímania času a ich myseľ zachádzala až do dôb prehistorických. Obdobie 400 000 rokov pre naším letopočtom. Nechajú na seba pôsobiť a vytvárajú čudesné postavy zvierat, skombinované rôznym spôsobom.

Vedomie trasľavosti Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (6,I ). Nervstvo mu šklbalo, oči mykalo. Ušlo o poruchu vnímať svetlo ako prerušované svetlo. Chvíľu svetlo a tma, svetlo a tma. Ako u ľudí, ktorým viečka kmitajú. Rovnako sa sústredia na svetlo, ale aj tmu v procese svetla. To im dovoľovalo prenikať psychicky do predmetov a okolia na úroveň molekúl, ale aj atómov. Aj tu skopírované spomienky z ich života.

Veštecké schopnosti Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Indický oceán (5,6,7,8,9,10/G,H,I,J ). Pre viaceré šamanské národy spoločné. Veštenie z paličiek, z kamienkov, podľa vrások na tvári človeka a podobne.

Prútikárske schopnosti Burjatov. Anjel. Výskyt spomienok v oblasti Afrika (7,I ). Ide o schopnosť tvoriť energie okolo svojho tela v aure z poškodených nervových platničiek. Ako niečo v priebehu choroby lupus. Trvalé energetické výboje zo svalových platničiek vo svaloch. Zo svalových platničiek tvorba točiacich sa špirál. Záujem o všetko, čo sa hýbe v točivom pohybe.

Pridaj komentár