Svaly. Pohybové vzorce. Šport. Bežný pohyb. Šľachy. Držanie predmetov. Nosenie predmetov. Poškodenie kĺbov a šliach. Zmena spôsobu pohybu. Svaly a zdravie.

Pokračujem v úvahách a nácviku nových pohybových vzorcov. Nastúpil som pred dvomi rokmi do posilňovne s cieľom lepšie poznať oblasť liečiteľstva, ktorá súvisí so svalovou aktivitou. Dobre si uvedomujem, že základom alternatívneho liečiteľstva je klasická masáž tela, ktorá sa v prvom rade venuje svalom. Svaly v alternatívnej medicíne majú svoje mimoriadne dôležité miesto. Existuje tu určitý vzťah medzi svalmi a celkovým zdravotným stavom.

Pokiaľ sa na osteopatické umenie pozrieme cez športovú pohybovú kultúru, tak zistíme, že každý šport vedie k osvojeniu si špecifických pohybových vzorcov. Je úplné samozrejmé, že iné pohybové vzorce bude mať gymnasta, iné lyžiar a iné plavec. V športe sú pohybové vzorce jasné a markantne viditeľné. Táto viditeľnosť sa stráca v bežnom živote. Na to, aby ste rozoznávali pohybové vzorce v bežnom živote, musíte mať na to vycvičené oko a zmysel. Podľa toho, ako sa človek pohybuje, môžete odhadovať, kto je a ako žije. Tak isto je možné na základe typologického veštectva z postavy odhadovať viac ako sa dá zistiť klasickým pozorovaním.

Moje všeobecné pozorovania súvisia s poznaním, že ľudia prešli z pohybových vzorcov svalov do pohybových vzorcov vychádzajúcich z kĺbov a šliach v kĺbových oblastiach. Teda u civilizovaného človeka sa pohyb neodvíja zo stredu každého svalu na tele, ale pohyb sa odvíja z oblasti kĺbu a tu rastúcich šliach. Pokiaľ takáto osoba s pohybovým vzorcom viazaným na kĺby začne posilňovať alebo robiť ťažkú prácu, riskuje poškodenie kĺbových oblastí. Poznám prípady jedincov, ktorí sa začali venovať aktívnemu posilňovaniu a postupne si doničili šľachové úpony v kĺbových spojoch, známy tenisový lakeť. Takými problémami som prechádzal aj ja. V posilňovni zo začiatku vychádzal môj pohyb z kĺbových oblastí. A veru moje kĺby dostávali poriadne zabrať. Všetko som riešil intenzívnou liečbou všetkých kĺbových oblastí. Najúčinnejšie pomáhali ľadové obklady z mrazeného mäsa alebo rýb, nie priamo ľadové kocky. Takto sa mi podarilo udržať pri intenzívnom tréningu šľachy a kĺby v relatívne dobrom poriadku.

Postupne som začal chápať, že keď budem takto pokračovať, tak si šľachy doničím úplne a nebude stačiť doterajšia liečba. Preto som v prvom rade dvíhanie činiek preniesol z oblastí kĺbov zápästia a lakťa na kĺby ramenné. Tak isto som prestal robiť drepy s činkou na ramenách. Nemal som záujem doničiť si miechu. Tieto opatrenia dopomohli v pokračovaniu posilňovania a ustúpila potreba preventívnej liečby šľachových úponov. No toto opatrenie pomohlo iba na čas a problémy sa postupne začali objavovať v ramenných a panvových kĺboch, kde som dovtedy nemal ťažkosti. Jednoducho som začal praktizovať pohyb, ktorý enormne zaťažil ramenné a panvové kĺby. Preto som začal rozmýšľať, ako zmeniť pohybové vzorce pri posilňovaní.

Začal som navzájom spájať jednotlivé posilňovacie cvičenia do rozumných súvislých celkov. Z jedného cvičenia som plynule prešiel do iného cviku. Už tu som cítil, ako sa kĺbom a šľachovým úponom v tejto oblasti pomohlo a zaťaž sa rovnomerne rozdelila medzi šľachy a svaly medzi dvomi kĺbmi na rukách a nohách. To mi umožnilo začať zdvíhať ešte ťažšie váhy bez toho, aby som musel preliečovať kĺbové oblasti.

No chcel som ísť ešte ďalej a zdvíhať extrémne ťažké činky bez toho, aby som musel liečiť špeciálnym spôsobom kĺbové oblasti. Začal som posilňovať ako nosiči a ťahači ťažkých bremien. Hovorí sa tomu posilňovanie vláčením činky. Ide o pohyb, pri ktorom sa zaťažujú kĺbové oblasti iba primerane a väčšina váhy činky je ťahaná zo stredu každého svalu. Pri takomto pohybe sa koncentrujete do stredu namáhaných svalov a pohyb v kĺboch obmedzíte čo najmenej. Zrazu tu máte zvláštny druh pohybu, pri ktorom porušujete všetky pravidlá pohybu klasického kulturistu. Opúšťate základné pohybové vzorce kulturistov a v posilňovni sa správate ako nosič ťažkých kameňov. Pri pohybe šetríte kĺby a šľachy a záťaž vychádza zo stredu precvičovaného svalu. Zároveň prechádzate vláčivým alebo nosičským spôsobom z jedného cvičenia do druhého.

Teda zmenil som zásadným spôsobom pohybové vzorce klasického kulturistu na pohyby nosiča a ťahača určitého bremena. K tomuto pridám ešte trhavý pohyb zo stredu svalov, ako keby som chcel s činkou niekoho udrieť.

Na mojom príklade sa dajú pochopiť základy práce osteopata. Teda za určitým účelom zmeniť zabehané pohybové vzorce dotyčnej osoby. V mojom prípade išlo o to, aby som bez rizika poškodenia šliach mohol zdvíhať vyššie váhy a zároveň zabezpečiť rast svalov. Trhavý pohyb ako pri udretí do niečoho má zase pôsobiť ako liečivý element na orgány v tele.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.