Bioenergia v aure. Aurický obal. Povrch kože. Liečiteľstvo. Veštectvo aure. Meranie aury. Anomálie v aure. Zdravotný stav a aura. Psychický stav a aura. Anjel. Totemové zviera. Aurické farby.

Pokračujem v hľadaní logických väzieb týkajúcich sa aurického obalu okolo ľudského tela. Pod aurou tu chceme rozumieť priestor od povrchu tela do určitej vzdialenosti od tela. Aura začína od každého bodu kože na tele človeka. Skladá sa v prvom rade z molekúl vzduchu a bioenergií či už vyrobených vo vlastnom tele, alebo zosatých z iných živých zdrojov ako sú zvieratá, ľudia, rastliny a mikroorganizmy.

Aurický obal prevažne nemajú fyzicky alebo duševne chorí ľudia. Aura sa ťažko hľadá u starších ľudí a u ľudí napríklad chorých na aktívnu rakovinu. Na základe tohoto možno aj diagnostikovať túto chorobu. V aurickom obale môžu byť určité anomálie, niekde je aura širšia, niekde užšia alebo chýba vôbec. Celkovo choré oblasti v ľudskom tele buď vykazujú zosávanie bioenergie, alebo jej silnú nadprodukciu. Napríklad v stavoch ketanázie a migrén ide vždy o poruchu nervového systému. Silné bioenergie je možné zaznamenať aj v klimaktériu žien.

Do aurického obalu, ktorý je plný molekúl vzduchu, je možné dýchať. Pri tomto type dýchania si uvedomujeme, že okolo úst máme molekuly vzduchu a bioenergiu. Tieto nasávame do pľúc a potom ich vytláčame von do aurického obalu. Závisí od vás, ako intenzívne si uvedomíte väzbu medzi bioenergiou, molekulami vzduchu a dýchaním. Molekuly vzduchu, bioenergia v molekulách vzduchu a nádych a výdych vytvárajú silné pránické bioenergie, ktorými je možné sa preliečovať.

S aurou okolo ľudského tela je možné liečiť, pokiaľ aurický obal dokážeme podstatne zahustiť. Pokiaľ aurický obal okolo fyzického tela dokážeme zahustiť vlastnými alebo cudzími bioenergiami, tak je možné s takto zahustenou aurou mimoriadne efektívne liečiť. Efektivita liečby sa zvyšuje, pokiaľ dokážete otvoriť prírodné vedomie šamanov a zvierat v sebe. Vtedy v ústnej dutine vzniká silné bioenergetické žiarenie, ktorým sa dá aura nebývalým spôsobom nabiť za účelom liečby. Môžeme tu hovoriť o bioenergetickej čakre. Napríklad pri ústach sa zjavuje niečo ako biomagnet, ktorý zosáva sexuálnu energiu z ľudí a zvierat. Zosáva samostatne energiu mužskú alebo ženskú. Do tohoto kotúča je možné zosať aj iné špeciálne upravené bioenergie. Do aurického obalu je možné koncentrovať aj zemské magnetické sily.

Iný prípad je veštecké využitie aurického obalu. Vo vašej blízkosti a dosahu aurického obalu je druhá osoba. Vy ste rozhodnutí vešteckým výkonom zistiť niečo o danej osobe. Skoncentrujete sa na kožu a tu z bioenergie vytvoríte niečo ako anjela alebo nejaké zviera. Potom cez spojenie aurických obalov pošlete do aurického obalu vytvorenú energetickú predstavu a veštecky vnímate, ako sa testovací objekt za chová. Do aury testovanej osoby môžete poslať farebné mraky, malú predstavu vlka alebo anjela a zistíte, čo sa bude diať. Do aury druhej osoby iba pošlete vlastnú auru a sledujete, čo sa s obrazmi aury deje. Napríklad či sa aura zmiešava alebo nie, či aura druhej osoby vás prijíma alebo nie.

Priame videnie toho, čo sa deje v aurickom obale, nie je vhodné. Ničí to oči, vhodnejšie je vnímanie aury cez zmyslové centrá v zadnom zrakovom mozgu alebo používanie techniky prisunutia správnych obrazov z vlastných spomienok. Každopádne je treba pre tieto postupy ovládať Reiki školu a Vešteckú školu, ktorú si nájdete na mojich internetových stránkach.

Pridaj komentár