Interpret. Vysvetľovať. Na začiatku. V strede. Na konci. Odbornosť. Vlastná skúsenosť. Skúsenosť iných. Všetko sa mení. Stará interpretácia. Nová interpretácia. Presnejšie a jasnejšie. Temno. Smrť.

Interpretujem ezoteriku a dovoľujem si vyjadrovať sa k celej problematike ezoteriky.

K ezoterike sa vyjadruje a môže sa vyjadrovať kde kto.

Vyjadruje sa psychiater, ktorý nemedituje. Všetko vidí ako chorobný stav.

Vyjadruje sa duševne chorý a zakrýva svoje poškodenie.

K problematike ezoteriky sa vyjadruje niekto, kto je na duchovnej ceste.

Aká by mala byť odbornosť toho, kto sa všeobecne vyjadruje k ezoterike?

Vyjadruje sa k svojej vlastnej duchovnej ceste. Vyjadruje sa o svojej duchovnej ceste do budúcnosti a predkladá nám určitú predstavu?

Ja ako ezoterik sa vyjadrujem k duchovnej ceste určitej skupiny ľudí a v rámci toho popisujem aj svoju vlastnú duchovnú cestu.

Niektoré veličiny ezoteriky išli výhradne na duchovnej ceste do svojho vnútra bez toho, aby toto vnútro nejako mimoriadne menili a zároveň nebrali ohľad na iných.

Išli vlastnou individuálnou cestou bez toho, aby hľadali spoločné zákonitosti. Teda neusilujú sa o všeobecne platné pravidlá duchovnej cesty. Vyjadrujú sa k vlastnej individuálnej ceste a ponúkajú nám seba ako vzor. Takýchto interpretov je požehnane.

Ja neponúkam interpretáciu vlastnej duchovnej cesty. Ja ponúkam zákonitosti na duchovnej ceste a zároveň realizujem všeobecne platné pravidlá duchovnej cesty.

Ako interpret ezoteriky neponúkam svoj duchovný systém, ale spoločné skúsenosti.

Tiež realizujem v sebe duchovné cesty iných. Svoj vlastný vnútorný priestor vhodne prerábam a usilujem sa odstrániť negatívne a nežiaduce stavy slabej psychiky a fyzického zdravia.

Ako interpret ezoteriky duchovnej cesty sa neustále postupne mením a prebudovávam si svoju psychiku.

Terajšia interpretácia duchovnej cesty je podmienená skúsenosťami, vedomosťami.

Pokiaľ budem pokračovať v duchovnej ceste, tak moja interpretácia sa bude zdokonaľovať a zhodnocovať. V tomto prípade sa bude meniť interpret, a tak isto aj jeho postoj.

Ja ako interpret robím z oblasti ezoteriky doslova všetko. Teda všestrannosť a schopnosť všetko vysvetľovať triezvo a reálne.

Interpret bez základov medicíny, psychológie, psychiatrie a napríklad sexuológie, je interpret beletristický a neodborný. Jeho výklad bude obmedzený poznatkami a slabými skúsenosťami.

Interpretovať, paradoxne, je možné aj to, čo nastane po fyzickej smrti. Teda vyjadrujete sa k niečomu, čo už nebudete zažívať. Preto je vhodné sa veštecky pozrieť na to, čo je možné realizovať po fyzickej smrti u iných osôb.

Interpretácia vlastnej duchovnej cesty je iba povzbudivá inšpirácia pre iných.

Interpretácia skúsenosti iných, ktorí idú cestou, vytvára možnosť poznať všeobecné zákonitosti duchovnej cesty. Táto cesta má svoje pravidlá a je potrebné ich na individuálnej duchovnej ceste rešpektovať.

Interpretuje sa celé ezoterické dielo a hovoria sa všeobecné pravidlá a postupy.

Duchovná ceste začína kdesi v rozhodnutí dotyčnej osoby venovať sa duchovnej ceste. Postupne sa všetko rozmotáva a dotyčná osoba lepšie chápe, kam kráča a čo je to duchovná cesta.

Niekto prešiel duchovnou cestou a je na konci fyzickej existencie. Takýto interpret je plný skúseností a poznania s dobrým definovaním duchovnej cesty.

Niekto je na začiatku svojej duchovnej cesty a zákonite jej nebude rozumieť, pretože to chce čas. Všetko dozrieva ako dobré víno.

Znovu a znovu sa vraciam k jednotlivým etapám duchovnej cesty. Hľadám vhodné slová, aby som tento fenomén postrehol intenzívnejšie a presnejšie.

Pridaj komentár