Fitnes. Erotika. Erotická fantázia. Dráždenie erotogénnych zón. Tvorba sexuálnej bioenergie. Vedomá snaha o fyzické cvičenie rôzneho druhu. Vzrušovanie, prerušenie a spoločné športové aktivity.

Pokračujeme v úvahách a praktických návodoch, ako spojiť fyzickú sexualitu s možnosťou či už fyzického, alebo psychického preliečovania. V prvom rade je tu potreba mať sexuálnu túžbu a túto nechcieť okamžite vybiť v orgazme. Zvyčajne sa sexuálny apetít tvorí fyziologicky tvorbou spermií a dozrievaním vajíčok. Je však potrebné sexuálnu chuť aj vytvárať a to na základe zaseknutých a nedokončených sexuálnych fantázií. Rozbehnúť určité predstavy, nedokončovať ich, to sa dá použiť aj pri fyzickom sexuálnom vybití, kde sa fyzické vyvrcholenie prerušuje a odďaľuje.

Jednotlivec alebo dvojica sa rozhodnú milovať alebo vybiť svoju sexuálnu potrebu rozmnožiť sa, prijať spermie a realizovať túžbu ovulujúcich vajíčok. Uvedomia si, že sex a pohlavný akt s vyvrcholením nemusia mať rýchlosť blesku a hotovo. Je tu uvedomenie, že sexuálne vzrušenie a sexuálna fantázia môžu slúžiť ako vhodný liečivý prostriedok. Stačí len málo a erotické vzrušenie, odkladané vyvrcholenie sa dá spojiť s fyzickým pohybom a fyzickou aktivitou. Jedinec sa napríklad dráždi určitou masturbačnou technikou a túto po chvíľke prerušuje a ide si zacvičiť. Prezerá si erotické obrázky, erotické filmy a pritom cvičí. Takéto niečo možno zažiť napríklad v posilňovni, kde sú obrázky pekných tiel, prípadne sú tu prítomné aj živé objekty. Niekedy stačí zaviesť reč na erotickú tému.

Pokiaľ je to sex v dvojici, tak prichádza k vzájomnému rozhorúčeniu erotogénnych zón v rôznych zámerne vytvorených pozíciách. Môžeme hovoriť o sexuálnom aerobiku. Dvojice zámerne menia fyzické pozície a v týchto sa vydrážďujú, ale tak, aby úplné vyvrcholenie oddialili. Jednoducho to vyzerá ako pri klasickom fyzickom cvičení. Partnerka sa rozcvičuje a partner ju dráždi. Po určitej chvíli si pozície vymenia. Pokiaľ niekto prevádza autoerotiku, tak pre masturbačné aktivity vytvára rôzne druhy polôh. Stačí sa trochu inšpirovať bežnými cvičeniami. Zaujímavé sú cvičenia s činkami a s erotický dráždením ako odmenou za dobrý športový výkon.

Môžete vyskúšať aj cvičiace polohy, pri ktorých sa vydrážďujú iba pohlavné orgány a prsia. Teda určitým spôsobom sa fyzicky cvičí s tým, že všetko je zamerané na pohlavné orgány partnera. Možno praktizovať aj náročnejšie fyzické cvičenia, pri ktorých je pohlavné spojenie. Síce je tu nevýhoda obmedzenia fyzického pohybu, ale cieľom dvojice je cvičiť tak, aby zostali v neustálom kontakte. Zaujímavé sú aj cvičenia pod názvom Na doraz alebo Trampolína. Partneri robia kopulačné pohyby do úplného vysilenia so snahou nedosahovať vyvrcholenie. Tu penis alebo vagína slúžia ako bežecká dráha s rýchlym pohybom, prípadne poriadne silovým pohybom. Ženy sa usilujú precvičiť svaly vagíny a muži svaly penisu.

Neustále je treba mať na pamäti, že cieľom takejto sexuálnej aktivity nie je vyvrcholenie, ale spojenie rôznych druhov športovej aktivity s tvorbou a rozvádzaním bioenergie. Zaujímavou športovou disciplínou je hod guľou alebo zápasenie. V prípade zápasenia sa párenie mení na zápasenie dvojice, vzájomné spotenie a čo najneskoršie vyvrcholenie. Zaujímavé sú aj bežecké disciplíny, kde treba mať k dispozícii väčší priestor. Dvojice sa erotizujú, pobiehajú a znovu sa erotizujú. Vhodné sú aj rôzne druhy loptových hier a cvičení na veľkých nafukovacích loptách. Zaujímavé je praktizovanie jogínskych asán. Jeden z dvojice nehybne sedí v asáne a druhý sa ho usiluje erotizovať. Verím, že vo vašej fantázii nájdete aj ďalšie športové výkony, pri ktorých nielen zvíťazíte, ale aj vyvrcholíte.

 

Pridaj komentár