A 338 – Podvedomie –2005-03-02 16:48:28


Prosim Vas o radu v
oblasti partnerstva – moj problem je vsak ten, ze partnera, ktory by
bol pre mna vhodny neviem najst.

Saša Pueblo – Podvedomie –2005-03-02 16:49:24


Náhľad do vášho podvedomia bol pre mňa netradičný a výnimočný. Mám rád poriadne zamotaný osud. A ten váš je priam ukážkou. Váš život je síce v súlade s podvedomím, ale nevyužívate ho dostatočne.

Zdravotný stav
Pociťujem určité zdravotné disharmónie.

Psychický stav
Aurický obal je dobre usadený okolo fyzického tela a nemožno hovoriť o psychických problémoch. No napriek tomu máte neštandardné vedomie v psychiatrii označované ako syndróm fantómových bolestí s následnou úpravou psychiky a možnosťou komunikácie s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Takúto psychiku majú matky, ktoré sa nezmierili so smrťou dieťaťa. Možno vás zaradiť medzi špiritistov. Na druhej strane to je výborný predpoklad pre vašu prácu. Informačné pole mŕtvej osoby vo vás patrí osobe, ktorá za prvej republiky intenzívne študovala psychiatriu a okultné vedy. Možno vám len gratulovať, ako ste doharmonizovali prácu a svoje podvedomie. Poteší stretnúť okultne ladenú dušu a v nej inú okultnú dušu.

Povaha
Ste hysterická povaha energeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nedokáže plne využiť svoj špiritistický potenciál pre prospech duševne chorých osôb a okolia. Strach, obava neubližovať. To je zbytočne prehnané.

Sexualita povahy
Je posunutá do kostného systému ako u Eskimákov a prírodných ľudí. Charakterizuje to obrázok šamanov a prírodných Inuitov.

Pred narodením
Počas tehotenstva matky ste sa zle vyvíjali a bolo to celé vo vnútri problémové. Po narodení sa do vás dostal svet špiritizmu.

Sexuálne centrum
Je uložené v hlave a naznačuje na určité ambície. Charakterizuje to obrázok študovaného a vzdelaného človeka.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť mozočku. Celá oblasť nemá klasickú schému osudovosti. Mala by tam byť silná náboženská stránka. Postavy svätcov a na konci farár. Myslím si, že ste to potlačili a odmietli.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Špiritistické a okultné schémy, ktorých sa bojíte ako čert svätenej vody. Úplne zbytočne. Mali by ste sa naučiť využívať ich v prospech ostatných.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Je tu zase vymazanie pôvodných schém, teraz žiadne schémy. Mala tu byť postava Krista na kríži. Mali ste byť osudovo niekde vo Vatikáne a pri náboženských veciach. Tak isto ste to potlačili.

Snová astrológia
Skúmam vašu snovú pamäť. Dekódujem veštecky sny na podvedomé dianie. V snoch krvavé rituály a silná väzba na sex a náboženstvo. Dá sa to pochopiť z dôvodu potlačenia náboženského života vo vás. Nechápem to negatívne. Iba realizujete želania podvedomia v snovom mechanizme. Aj keď si sny pamätáte, tak snové obrazy sú vždy o niečom inom ako sa zdajú.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. Jednoznačne na vás vplýva osoba, ktorá mala v náboženskom systéme významné postavenie. Farár, silne veriaci, neuróny svätca.

Sexuálne podvedomie
Skúmam podvedomie, ktoré sa vytvorilo počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na náboženské veci. Pohlavná vzrušivosť: na náboženské veci. Povrchová vzrušivosť: na náboženské veci. Citová vzrušivosť: na prácu. Úplne nevhodné podvedomie pre partnerský život. Iba ak s podobnou osobou.

Traumatické udalosti
Okolo vašej osoby je veľa bodiek. Traumu vám spôsobuje v podvedomí všetko náboženské. Jednoducho to mimoriadne silno volá.

Duchovná úroveň
Ani príliš dobrá, ani príliš zlá. Normál.

Joga osud
Asi príde k zmene osudu vo vašom vnútri.

Saša Pueblo

Pridaj komentár