Boží svet. Symbolika. Obraz. Znak. Písmo. Socha. Stavba. Boh a jeho svet je všetko. Ja som nič a Boh si neželá vedieť moje zámery. Iba Božie zámery. Boží symbol ako devastácia. Boží symbol ako požehnanie.
Neustále sa ponáram na duchovnej ceste do svojich neurónov, ale aj neurónov iných ľudí. Narastá počet tých, ktorí si nechali spracovať veštecký profil, aby zistili, ako sú na tom pre Božím svetom. Niektorí sa vydali na cestu k živému Bohu svätcov a usilujú sa vo svojich neurónoch zrealizovať ideu živého Božieho sveta. Niektorí sa vydali k Bohu cez mŕtvu formu v spomienkach. Niektorí oddane slúžia Božiemu odkazu. Nekritizujem ich a nevytýkam im to, bola to ich slobodná voľba. Mňa skôr zaujíma, ako postoje k náboženským symbolom z Božieho sveta pôsobia na neuróny. Postupne zisťujem, že vôbec nie je jedno, aký je môj postoj k Božiemu svetu. A je jedno, či verím alebo neverím, či idem k realizácii živého Božieho sveta v sebe, alebo idem k neživému Bohu uloženom v spomienkach mojej mysle.

V zásade bude platiť, že s náboženskými symbolmi nemôžme nakladať ľubovoľne a tak, ako si zmyslíme. Zoberiem si napríklad Boží obrázok a začnem si ho vykladať po svojom. Niekde si ho dám a jednoducho svojou vôľou rozhodujem, čo a ako s ním naložím. A tu začína tá najväčšia chyba, ktorá sa môže stať. Takýto prístup k náboženským symbolom pôsobí na neurónové schémy v šedej kôre mozgu. Pokiaľ chcete manipulovať s náboženskými obrazmi ako sa vám zachce, aj keď máte tie najsvätejšie úmysly, môže sa stať a bohužiaľ moje veštecké prieskumy to potvrdzujú, že nesprávne postoje deštruujú a prepínajú neurónové schémy do nevhodných pozícií. Teda nesprávne prístupy k náboženským symbolom spôsobujú deštruktívne prepojenie neurónov, ktoré môže negatívne pôsobiť na fyzické a psychické zdravie.

Bohužiaľ, hrozby nesprávnej manipulácie s náboženskými symbolmi prinášajú nesprávne zopnutie neurónových oblastí. A riziko sa zvyšuje práve s intenzitou náboženského záujmu o Boží svet a Božie symboly.

Všetci akosi pozabudli na tú skutočnosť, že tieto symboly priniesli medzi nás práve svätci a svätice. Teda ide o symboliku Božieho sveta, ktorú im zvestoval Boh osobne a boli určené iba pre nich a nie pre nás. My sme tieto symboly prevzali, ale málokto prevzal aj správnu prístup a správnu technológiu kontemplácií.

Zabudli sme skúmať dostatočne pozorne mechanizmus kontemplácií a nepochopili sme, že k náboženským symbolom treba pristupovať špecificky. Náboženský symbol je niečo, čo bude niečo robiť s nami a my by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme sami od seba niečo s náboženským symbolom robili. Náboženský symbol tu nie je pre nás, ale my sme tu pre náboženský symbol. Teda nikdy nechcem ja osobne so symbolom niečo robiť, ale symbol si bude absolútne robiť niečo so mnou.

Keď si dám pred seba náboženský symbol, tak sa mu vždy podriaďujem a nerobím to naopak, pokiaľ nechcem prepínať neuróny do deštruktívnych stavov. Teda modlím sa k symbolu a naväzujem spojenie. Zároveň sa stávam niečím bezvýznamným a nepodstatným. Intuitívne počúvam, čo bude chcieť a ja to aj vykonám. Samozrejme, to čo vám symbol povie nevykonáte fyzicky, ale sugeratívne. Sugeratívne znamená, že sami uveríte, že ste vykonali to, čo vám náboženský symbol naznačil. Keď po vás náboženský symbol chce, aby ste položili kvety na všetky hroby sveta, aj tak by to nebolo vo vašich silách. Jednoducho to spravíte iba v predstave, ale uveríte bez výhrad, že ste to spravili.

Absolútny je paradox osoby architekta, ktorý navrhuje nový kostol. Aj predstava kostola je symbol Božieho sveta. Postoj by mal byť taký, že na tento symbol kontempluje tak, že počúvne všetky Božie návrhy a svoje zámery odloží. V opačnom prípade príde k deštruktívnemu prepínaniu neurónových oblastí v mozgu.

Preto sa nestačím čudovať, ako majú mnohí veriaci zdevastované neuróny a spejú k chorobnosti a psychickým problémom. Bohužiaľ, je ťažko konať tak, že sa plne podriadite Božím symbolom a nebudete s nimi manipulovať, ako sa ráči vášmu egu.

A preto je vhodnejšie, aby ste sa symbolom Božieho sveta venovali výhradne vo vnútri svojej duše a želanie náboženských symbolov realizovali geniálnou technikou sugeratívneho realizovania toho, čo náboženské symboly požadujú.

Je mimoriadne dobré, že sa postupne darí odhaľovať prvé zákonitosti kontemplácie na Božie symboly. Verím, že aj vám sa podarí napredovať k živému Bohu v plnom fyzickom a psychickom zdraví.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.