Všetky tieto dni sa nesú v znamení prognostických úvah o ďalšom smerovaní. Človek si uvedomuje, že musí mať rozumnú víziu do budúcnosti a dosahovať určité ciele. Potom sa musí zastaviť a trpezlivo cvičiť a precvičiť čo najviac detailov v novom stave, ktorý dosiahol. Volám to stuženie víťazstva. Keby som sa vydal k ďalšiemu cieľu, nedosiahol by som požadovanú stabilitu a všetko by to bola hysterická hra bez pevných základov. V poslednom čase som stál na mieste a vytváral stabilné základy pre dosiahnuté víťazstvá. V tých školách, ktoré neboli dôsledne odcvičené, sa nepôjde ďalej a musia sa docvičiť do určitého stabilného stereotypu. Prognózy sa venovali dvom základným vývojovým smerom a to meditácie vývojovo mladšej časti ľudského tela, ktorú nazývam ľudské vedomie a vývojovo staršej časti, ktorú nazývam zvieracie vedomie. Ďalšie delenie je nasmerované k vedomiu dennému a nočnému. Všetko toto je podložené trendom premostiť anatómiu ľudského tela a poznatky ezoteriky. Vrcholom tohto premostenia je bunka a jej stav v Bohu. Ideovo sa stáva ľudská bunka bohom a týmto smerom sa budeme uberať. Diaľkové testovanie ľudí so silnou vierou a láskou k Bohu signalizujú aktivitu práve v bunečných štruktúrach ich tela. Zásadný prevrat v technikách prinášajú nočné meditácie pomocou technických prostriedkov. Meditácia je realizovaná v hlbokom hypnotickom stave prirodzeného spánku. Výsledok je získanie stereotypu na cvičenú vec. Je to zasvätenie, ktoré má trvalý charakter. Napríklad v noci si pomocou technického zariadenia púšťate vône a to vám trvalo dovolí kedykoľvek aktivizovať predný mozog. Kedykoľvek si spomeniete, že ho chcete aktivizovať, sa tak v zlomku sekundy stane.

Pridaj komentár