– Individuálna meditácia z 2.7.02

Cvičenie fantómových bolestí a následných pocitov plazmatických končatín a orgánov pokračuje. Pokračuje nácvik oživovania duší z mŕtvych ľudských kostí a ich umŕtvovania. Potrebný je aj nácvik rituálov s krížom, pentagramom, sviecou, stuhou a uzlami na stuhe, plameňom, obrázkom mŕtvej osoby, mincami, smolou, miskami a sklenenými bankami. K tejto ritualistike sa pridávajú aj ďalšie objekty ako rôzne balzamovacie látky a chemikálie. K cvičeniam sa pridalo oživovanie duší zvierat a ich umŕtvovanie. Všetko sa deje pomocou predstavivosti vo fantómovom stave a za pomoci rituálov. Začal som skúmať možnosť oživovania a priťahovania duší mŕtvych ľudí z kostí, ktoré ešte obsahujú organické zložky. Teda jedná sa tu o osoby, ktoré boli pochované a zomreli pred asi 2 mesiacmi. Tu som zistil a overili to aj ďalší cvičiaci, že stačí zájsť na diaľku mysľou do niektorej kostnice, teda stavby, kde sú uložené staré kosti bez organickej hmoty. Tieto v mieste výskytu nabiť vlastnou plazmatickou bioenergiou a stiahnuť vo väčšom počte na povrch tela. Do kostí v kostnici sa dostanete na diaľku a kosť naplníte bioenergiou a takto sformovanú kosť stiahnete na povrch tela. Takéto bioenergetické kosti na molekulovej úrovni majú za následok, že do vašej blízkosti príde veľa čerstvo zomrelých duší. Osobne som nechal pôsobiť niekoľko dní tieto duše čerstvo zomrelých duší. Tieto duše resp. ich energie natekali do oblasti chorých miest a pomáhali ich liečiť. Čo sa týka spánku, ten bol nielen u mňa úžasne slastný. Ďalej čerstvo zomrelé duše odpoja človeka od bioenergetického pôsobenia iného človeka. Celkovo po prekonaní strachu a odporu bola prítomnosť mŕtvych duší báječná. Treba to skúsiť.

Pridaj komentár