Tento príspevok pojednáva o možných terapeutických zásahoch, ktoré majú dopomôcť k navráteniu zdravia, ale aj psychickej kontroly nad konaním danej osoby.
Stratégia číslo 1.
Dotyčná osoba sa lieči u psychiatra a je na tabletkovej liečbe. Terapeut vhodnými terapiami podporuje tabletkovú liečbu. Buď zasahuje priamo do psychiky liečenej osoby, alebo ju učí vhodným technikám, ako cvičením zvládnuť svoj psychický stav pomocou sily vôle a chuti žiť.
Stratégia číslo 2.
Veštecky ladený terapeut uskutoční prieskum psychiky liečenej osoby a vytvorí si obraz o fungovaní poškodenej psychiky dotyčnej osoby. Vytvára sa zoznam problémového správania, ktorý je predmetom trvalého záujmu dostať neštandardné správanie pod kontrolu.
Stratégia číslo 3.
Dotyčná duševne chorá osoba sa lieči u psychiatra a je na tabletkách. Terapeut vedie s chorou osobou cvičenia a podľa dosahovaných výsledkov postupne znižuje dávku tabletiek a tak vytvára postupne stav oslabovania tabletkovej chémie. Dotyčná chorá osoba pri znížených dávkach znovu bojuje a získava hlbšiu kontrolu nad svojimi psychickými stavmi.
Stratégia číslo 4.
V tomto prípade vedie terapie výhradne terapeut. Duševná porucha sa neodstraňuje, ale vytvárajú sa mechanizmy na jej ovládnutie. Za každou duševnou poruchou sú skryté výnimočné schopnosti, ktoré sa terapeut usiluje cvičením ovládnuť a praktizovať v bežnom živote.
Stratégia číslo 5.
Terapeut zasahuje do psychiky chorej osoby priamo. V týchto prípadoch vymazáva z pamäte danej osoby nežiaduce spomienky. Hypnotické techniky. Mení schémy psychického prepojenia v neurónoch. Je to oblasť astrológie. Mení sexuálne podvedomie chorej osoby. Zasahuje do spánkových procesov a mení ich. Zasahuje do aktivít šedej kôry mozgovej, takzvané elektroencefalografické napravenie činnosti v neurónoch mozgu. Terapeut mení bioenergetické aktivity nervstva a buniek. Upravuje ketanázne stavy. Mení povahu danej osoby.
Stratégia číslo 6.
V tomto prípade sa snaží terapeut o totálnu zmenu celej psychiky chorej osoby. Ide vlastne o duchovnú cestu zvanú ezoterika. Teda premena ako sa patrí.

Pridaj komentár