Naďalej pokračujem v programovaní, aby som bol v snoch omnoho aktívnejší, ako doteraz. Usilujem o to, aby som sa v snoch voľne hýbal, aby som všetko čuchal, videl, hmatal. Snažím sa silne túžiť po tom, aby som v snoch vedel postavám a veciam rozkazovať, čo majú robiť. Samozrejme, aj naďalej je základom programovania to, že v snoch musí byť to, čo prospieva môjmu fyzickému, psychickému zdraviu a šťastnému osudu. Ďalej sa programujem, aby som dostával správne podnety k činnosti Snovej školy.

Snažím sa programovať, aby som postupne videl seba samého v sne. Doteraz sa mi podarilo vidieť svoje ruky a hlavu. V sne som si dokázal nasadiť klobúk, chytil som ho do rúk, tieto ruky som videl, ale aj cítil. Potom sa mi podarilo vidieť svoje ruky, ako rozoberajú niečo ako hodinky. Ruky som si videl, keď som v sne dával niekomu peniaze. Teraz si intenzívne želám, aby som v sne videl aj svoje nohy alebo inú časť tela. Neviem sa akosi prinútiť, aby som sa pred spaním dôkladnejšie programoval a počas noci si púšťal kazetu s nahrávkou, ktorá by ma sama programovala. Zase sa snové vedomie bráni pred vstupom môjho vedomia. Musím to prekonať.

Pridaj komentár