Nie vždy ľudia v dávnej minulosti používali písmo a číslice na praktické účely počítania a písania. Keď pomocou špeciálneho cvičenia vidíte seba samého vo svojej predstave, tak môžete prenikať do hlbších sfér psychiky všade tam, kde je šedá kôra mozgová. Bližšie Rituálna škola. Na ceste týchto prienikov do vnútorných svetov v človeku nachádzate rôzne útvary, ktoré môžete svojou predstavivosťou sformovať do rôznych postáv. Napríklad pri prieniku do šedej kôry malého mozgu s tým, že sa vo svojich predstavách vidíte zadným zrakovým mozgom a nie očnými buľvami, sa stretávate s niečím ako démon alebo čierny anjel. Keď vo vlastných predstavách máte želanie, aby vás tento útvar zaviedol niekam, tak máte pocit, že vás zaviedol do určitých priestorov, môžeme to nazvať svätyne, v ktorej sú určité predmety. V tejto svätyni sa uctievajú určité obrady s vašou predstavou vášho fyzického tela zo spomienok. Keď rituál čierneho anjela prijmete, tak pri odchode dostanete na pamiatku určitý znak. Tento znak si môžete zobrať so sebou. Ľudia si ho potom zvyčajne nakreslia do vonkajšieho sveta v podobe talizmanu. Toto sú vlastne piktogramy, znaky vnútorných božstiev, ktoré sa často nachádzajú zobrazené na miestach uctievania vnútorných božstiev v človeku. Až neskoršie z piktogramov vznikol základ pre písmo a počítanie. Niektoré vnútorné božstvá darujú tvary číslic. Tu ich vždy považujeme za piktogramy a nie skutočné čísla. Až neskoršie ich človek začne používať k počítaniu. Tak isto písmená abecedy sú iba piktogramy a až neskoršie ich človek začne používať ako písmo.

Pridaj komentár