V Silvovej škole sme začali preberať základy filozofického spôsobu myslenia na základe pojmov odvodených od prírodných a spoločenských zákonitostí zhrnutých vo vedecky doložených zákonoch. Iným typom myslenia je myslenie logické alebo logistické, ktoré je viac odvodené od matematického spôsobu myslenia. V tomto spôsobe myslenia sa používajú špeciálne slovné zvraty: 1. Keď …., tak… Keď pôjdeš tam, tak potom nemôžeš ísť aj niekam inam. 2. Aby …., nesmie byť.. Aby si bol teraz tu, nesmieš byť niekde inde. 3. Keď …., tak potom…. Keď tu nebudeš, tak potom budeš niekde inde. 4. Žiadny….byť…. Žiadny človek nemôže byť fyzicky na dvoch miestach naraz. 5. Každý…. len… Každý človek môže byť len na jednom mieste v ten istý čas. 6. Vtedy a len….keď …Vtedy a len vtedy je človek tu, keď nie je niekde inde. 7. Len a len….. keď … Len a len vtedy nebude človek niekde, pokiaľ alebo keď je mŕtvy. 8. Znovu a znovu…. Znovu a znovu je človek vždy niekde inde. 9. Nikdy… Nikdy nemôže človek byť na dvoch miestach naraz. 10. Buď….alebo… Buď je človek tu, alebo je tam. 11. Keď …tak… Keď bude človek tu, tak nebude tam. 12. Až keď … je. Až keď človek odíde odtiaľto a príde tam, tak je niekde inde. 13. Určite… Určite tu nie je, určite je tam. 14. Možno…. Možno je ten človek už tam, ale je to len možno. 15. Teda… Teda mal by tam byť. 16. Žiadny… Žiadny človek nemôže byť tam aj tam.

Pridaj komentár