A 101 – Strach z výšok, sociofóbia – 2004-05-19 16:44:30


Mám problémy so žalúdkom pri cestovaní, nevolnosti, závrate v autobuse, strach z výšok,sociofóbiu.

Saša Pueblo – Strach z výšok, sociofóbia – 2004-05-19 17:28:25


Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je uzatvorená do seba, je zvedavá, ale má zo všetkého strach. Strach, že ju niekto prenasleduje, strach, že ju niekto prichytí pri krádeži, strach, že v noci niekde spadne, strach, že vybuchne televízor. Treba bojovať proti strachu.
Sexualita povahy
Je klasicky európska usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa bojí sexuálnych aktivít.
Sexuálne centrum
Je umiestnené v ústach a naznačuje na detskú psychiku, určitú hravosť a nezodpovednosť. Charakterizuje to obrázok dieťaťa, ktoré si samé robí zle a ubližuje si, aby si získalo pozornosť okolia.
Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónových zhlukov v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Je tu klasická schéma: čierny anjel, biely anjel, žena, muž, dieťa, starec, 12 postáv a na konci je žena tanečnica, ktorá má strach, že sa prestane ovládať a bude nemravná. Problémová oblasť, ktorá vplýva negatívne na realizovanie sa v živote.
Astrológia psychiky
Skúmam zoskupenie neurónov v šedej kôre veľkého mozgu. Cítim tu obrazy strašidiel, strašidelných masiek, hororových scén a vašu postavu. Pre vás je svet plný strachu a je krvilačný. Jednoznačne treba terapie na odstránenie fantazírovania a pocitu, že všade je niečo nepríjemné.
Astrológia planét
Skúmam neurónové zoskupenia v strednom mozgu a ich vplyv na budúcnosť. Neštandardné prostredie, kde nie sú schémy planét, ale biela hmla a postava ženy. Naznačuje na špiritistické sklony a tiež na traumatický zážitok so smrťou nejakej osoby. Nezmierenie sa s jej odchodom. Chorobný stav fantómových bolestí. Dotyčnú osobu ste považovali za súčasť seba. Treba s tým prestať a dať mŕtvym pokoj.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší život. Muž, ktorý bol katom, aj hrobárom a venoval sa tajne špiritistickým praktikám. Čudáctvo, komunikácia so svetom mŕtvych informačných polí. Ďalej vplýva na vás žena, ktorá kradla na cintorínoch a okrádala starých ľudí. Negatívne vplyvy. Terapia je v modlení a požiadaní o odpustenie za skutky predkov. Starostlivosť o zanedbané hroby, pálenie sviečok za duše mŕtvych. Dôrazné uzatvorenie kontaktu so svetom mŕtvych. Toto je svet živých a tamto je cintorín a svet mŕtvych. Nespájať to spolu.
Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva výchovou rodičov. Celková vzrušivosť: na strach. Povrchová vzrušivosť: na ubližovanie a týranie vašej osoby. Pohlavná vzrušivosť: mladí muži, až príliš mladí. Citová vzrušivosť: do sveta mŕtvych. Vhodnosť terapií a napravenie. Celková vzrušivosť: na život s mužmi. Povrchová vzrušivosť: na dotýkanie mužského tela. Pohlavná vzrušivosť: na mužské pohlavie.
Traumatické udalosti
Zisťujem udalosti, ktoré vás mohli negatívne ovplyvniť. Prvá traumatická udalosť je detský tábor, škola v prírode alebo niečo podobné. V noci vás vystrašili deti. Zažili ste šok. Treba si to uvedomiť ako žart. Ďalšia traumatická udalosť bola pre vás návšteva strašidelného domu (púťovej atrakcie). Vaša precitlivelosť. Neviete tento zážitok oddeliť od reality. Máte pocit, že strašidelný dom je všade. Ďalšou traumou je vaše ženstvo a vaša sexualita. Strach z pohlavných chorôb. Prehnanosť a príliš bujná fantázia.
Emócie
Dominuje strach, či už vo vnútri vašej mysli, keď si na niečo spomínate, alebo keď niečo robíte. Terapie. Urobte si zoznam toho, čoho sa bojíte a neustále si predstavujte, ako to zvládnete. Najprv v predstavách, a potom aj fyzicky.
Zdravotný stav
Nachádzam problémovú oblasť v prednom mozgu v ľavej časti. Určitá oblasť poškodenia. Nie je to vážna alebo akútna záležitosť. Táto oblasť je asi nedostatočne funkčná a vyvoláva vo vás predstavy neustáleho zabíjania, ničenia a deštrukcie. Koncentrujte sa sem a usilujte sa zmeniť tu vzniknuté obrazy pekla na obrazy rajskej záhrady.
Psychický stav
Máte značné psychické problémy, ktoré treba systematicky riešiť. Treba sa postaviť emócii strachu a neustále so strachom bojovať. Najprv v predstavách, a potom v realite. Pozerajte filmy, kde sú odvážni hrdinovia a víťazia nad zlom. Odporúčam pravidelnú kontrolu a liečbu v psychiatrickej ambulancii. Saša Pueblo

Pridaj komentár