Pri vešteckom pohľade do vášho podvedomia nachádzam silne negatívny vplyv z raného detstva. Niekto z blízkych osôb alebo osôb, ktoré sa podieľali na vašej výchove, vám ubližovali. Tým narobili vo vašom podvedomí chaos a veľa strachu. Skúste si to uvedomiť a pochopiť.

Povaha
Ste hysterická povaha energeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vidí veci príliš čierne. Nadsázka a prehnaný strach z chorôb. Treba zaujať rozumný postoj.

Sexualita povahy
Je umiestnená v ústnej dutine a preniká do kože. Charakterizuje to obrázok hanblivosti a nehy. Po psychickej stránke to vytvára pocit ohrozenia z vonkajšieho sveta. Prehnaná reakcia a obavy.

Pred narodením
Počas tehotenstva matky spomalený vývoj, hlavne oblasť zraku a zmyslov celkovo. Starostlivosťou po pôrode sa to všetko dalo do poriadku. Na psychickej úrovni zostal strach matky o váš vývoj.

Sexuálne centrum
Nachádza sa v ústnej dutine a tu pôsobí energeticky. Charakterizuje to obrázok dievčatka, ktoré má prehnaný strach z okolia. Má strach z nepríjemných objektov, chorých ľudí a zvierat. Odporúčam nájsť vhodnú mieru.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Je tu uložená určitá podvedomá schéma, čo by ste mali v tomto živote robiť. Všade sú predstavy detí a na konci niečo ako lekárka alebo zdravotná sestra, ktorá sa stará o choré deti. No sú tu aj schémy nenávisti niektorých rodinných príslušníkov, babka alebo teta. Niekto z rodiny vás v detstve poriadne neznášal a zámerne vám robil zle. Pokiaľ žijete podvedomú schému, tak šťastný osud je možný.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Pociťujem tu problém z detstva, ktorý súvisí s určitým šikanovaním a nevhodným obťažovaním. Obrazy možného ponižovania.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Je tu negatívny vplyv planéty Venuša, ktorá sa usiluje vás dostávať do pozície ponižovania a ubližovania. Vplyv z detstva.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny v oblasti chrbtice. Obrazy anjelov šťastia sú znehodnotené. Z vašej strany strach, nenávisť a znehodnotenie detskej lásky.

Astrológia brušný mozog
Zase tu prevládajú obrazy ponižovania a určitého druhu zneužívania. Blokuje to energiu z tejto oblasti. Poškodilo to vzťah k zvieratám.

Astrológia ganglií
Ich potencia nie je využívaná naplno. Ináč v poriadku.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. V snoch ste bitá a zneužívaná. Neustále sa usilujete pochopiť, čo sa dialo a neustále z tejto roviny vyviera strach. Zatváranie do tmy inou osobou.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Silne na vás vplýva mníška a náboženské aktivity. Vplyv je negatívny a usiluje sa, aby ste trpeli a cez vlastné utrpenie našli cestu k Bohu.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na nepríjemné veci. Niekto vám zámerne ubližoval. Povrchová vzrušivosť: na poranené miesta. Pohlavná vzrušivosť: zdevastovaná inou osobou v detstve. Citová vzrušivosť: samota. V detstve sa negatívne zasiahlo do vášho vývoja.

Traumatické udalosti
Paradoxne vám traumu spôsobuje všetko láskavé a dobré. Zásahy do psychiky v detstve.

Duchovná úroveň
Pri vás je veľa kvetiniek. Hovoríme o prehnanej etickej stránke. Vhodné by bolo kontrolovať tieto sklony, možnosť zneužitia okolím možné.

Hviezdy, osud
Pokiaľ sa dostatočne vysporiadate so všetkým z detstva a pochopíte, čo sa tam v skutočnosti dialo.

Netradičné vedomie
Z rodovej karmy silný vplyv mníšky, aby ste trpeli a bolo vám ubližované.

Pridaj komentár