Realizovali sme v zjednodušenej podobe všetky doterajšie zasvätenia a to liečivé Reiki I., II., III., IV. Ďalej sme zopakovali veštecké zasvätenia I., II., III., IV. Pokračovali sme opakovaním kmitajúceho liečiteľstva Silva I. Zopakovali sme si zasvätenia na kontrolu aury a to kmitajúce častice I., II. K tomu sme pridali opakovanie šamanských zasvätení I.a II.

Cieľom opakovaného zasvätenia do tých istých stupňov zasvätenia bolo v prvom rade doplniť zasvätenia u tých, ktorí z nejakého dôvodu chýbali alebo sa nemohli zúčastniť. Druhým dôvodom pravidelných opakovaní všetkých zasvätení je kontrola, či zasvätenie funguje a či nedošlo k určitým nečakaným zmenám a posunom. Zatiaľ sa nezaznamenalo, že by nejaké objekty chýbali alebo zasvätenie by bolo neúčinné. Možno aj preto, že sme realizovali na jednotlivých zasväteniach namiesto jedného zasvätenia do danej úrovne naraz viacero zasvätení.

Ďalším dôvodom opakovania zasvätení je naučiť zasvätené osoby pracovať s objektmi v aure. Jednak ide o to, aby sa ich naučili veštecky vnímať, aby k nim zaujali správny prístup. Je potrebné, aby zasvätená osoba vydala objektom zo zasvätenia v aure pokyny, čo majú robiť a tento príkaz potom zo seba vyžarovala. Zároveň aby sa nemiešala do činnosti objektov v aure, ktoré sem boli prekopírované počas zasvätenia.

Zasvätené osoby si musia uvedomiť, že do aury počas zasvätenia im boli odkopírované objekty od historických zasväcovateľov, ktorí v danej oblasti niekedy pracovali aj desiatky rokov. A táto ich skúsenosť sa preniesla cez objekty pri zasvätení do ich aurického obalu. Tu sú a fungujú tak ako u historických zasväcovateľov. Teda v sebe majú tú skúsenosť, ktorú praktizovali historickí zasväcovatelia.

Pokiaľ by niekto chcel dosiahnuť úroveň a silu objektov zo zasvätenia, ktoré boli skopírované zasvätenej osobe do aurického obalu, tak by musel neustále po mnoho rokov praktizovať tú činnosť, čo historickí zasväcovatelia. Teda zasvätená osoba si postupne musí uvedomiť, že úroveň objektov v aure nemožno len tak jednoducho dosiahnuť. Chcelo by to veľa praxe a skúsenosti.

Zasväcované osoby sa musia naučiť aj techniku oživenia celého zasvätenia a toho, čo dostali do aury počas zasvätenia. V prvom rade sa musia skoncentrovať do oblasti miechy a to silou vôle alebo fyzickým tlakom na miesta na chrbtici. Potom je potrebné, aby blokovali vo svojej mysli predstavy o civilizácii a aktivizovali spomienky na prírodu a dovolenky v prírode.

Zasvätené osoby si musia uvedomiť, že doterajšie zasvätenia boli realizované do línie miechy, teda do neurónov miechy. Táto neurónová úroveň zodpovedá vedomiu prírodného šamana. Miecha sa nachádza v stavcoch chrbtice. Ide od stredu hlavy až po kostrč. Keď sa sem skoncentruje zasvätená osoba, tak sa jej v priebehu 5 až 10 minút okolo fyzického tela otvorí aurický obal o hrúbke asi 50 centimetrov. Niekedy menej a niekedy viac.

Aurickým obalom tu rozumieme molekuly vzduchu, prachové častice, svetelné častice, bioenergiu zo zasvätenej osoby a v tomto prípade aj objekty zo zasvätenia.

Pokiaľ sa zasvätená osoba neskoncentruje do miechy v chrbtici a neotvorí aktívne spomienky na prírodu, tak sa jej aurický obal okolo tela neotvorí. Teda zasvätená osoba sa skoncentruje do miechy a nahodí spomienky na prírodu. Postupne sa vytvorí okolo tela aura a do nej sa z kľudovej fázy spomienok presunú pasívne objekty zasvätenia do aurického obalu okolo fyzického tela. Tu postupne získajú silu a dynamiku.

Zasvätená osoba sa musí naučiť veštecky vnímať aurické objekty. Ich vnímanie možno prirovnať k vnímaniu mydlových bubliniek, ktoré nepraskajú a sú prítomné v aure. Tieto energetické mydlové bubliny reagujú na želania zasvätenej osoby. Jednoducho mydlové bubliny pracujú ako roboti alebo automaty na kávu. Vydáte pokyn, neustále naň vo vnútri seba myslíte a objekty realizujú to, čo ste im prikázali. Zasvätená osoba im nesmie zasahovať do činnosti.

Zasvätená osoba nesmie zaspávať alebo ísť do stavu tranzu. Pod tranzom tu rozumieme stav úniku z reality do stavu blaženosti a zabudnutia. Pokiaľ zasvätená osoba ide do tranzu a zabúda na realitu, tak objekty nemôžu pracovať. Zasvätená osoba musí zostať pri vedomí a aktívne vyžarovať to, čo po objektoch v aure očakáva.

Do tranzu idú hlavne osoby, ktoré ezoteriku berú ako drogu, ktorú netreba užiť, ale vyrobiť si ju v sebe ako prostriedok útechy a nie sily ducha a ezoterickej cesty.

Tak isto dôležité je aj vnútorné naladenie zasväcovanej osoby voči objektom v aure. Dotyčná zasvätená osoba má k objektom v aure úctu, neobáva sa objektov, verí im a nechá ich pracovať na tom, čo zo seba vyžaruje. Zasvätená osoba by nemala z oblasti ezoteriky a duchovna nič odmietať.

Napríklad dotyčná osoba neznáša celý život náboženstvo a dôsledne všetko blokuje vo svojej mysli. Zároveň jej osud nebol akurát šťastný a v ezoterike našla únik z reality a vie sa ezoterikou dostať do tranzu. Aby mohla s objektmi v aure spolupracovať, je potrebné zmieriť sa s náboženstvom a počas komunikácie nechodiť do tranzových stavov. Dotyčná osoba sa musí naučiť dosahovať kľud, šťastie a pohodu iným mechanizmom ako únikom do ezoteriky. Stále prízvukujeme, že duchovnú cestu by mali realizovať osoby, ktoré majú stabilizovanú psychiku a nehľadajú v ezoterike únik, relax, exhibíciu, liečbu a podobné.

Ďalším zmyslom opakovania zasvätení je, aby sme z fyzickej ritualistiky s rôznymi prírodnými predmetmi prešli na rituály magického charakteru vynútené iba najmenším množstvom pomôcok a to je papier, ceruzky, nožnice, lepidlo a magnety. Zmyslom je postupne prejsť na jednoduchšiu úroveň komunikácie s aurou a objektmi v nej.

Teda nerobiť komunikáciu s aurickým objektmi komplikovane cez fyzické predmety, ale iba cez papierové objekty a neskoršie iba cez pohyb prstov na rukách. Najvyššia úroveň je komunikácia s aurickým objektmi cez mikropohyb svalových platničiek v samotných svaloch. Jednoducho, aby ritualistiku nebolo vôbec vidieť.

Zasvätená osoba si musí uvedomiť, že magická ritualistika vlastne dovoľuje komunikáciu s aurickými objektmi, ktoré nerozumejú ľudskej reči a ľudským myšlienkam. Na komunikáciu s aurickými objektmi treba ovládať reč aurických ezoterikov. A tú sa treba naučiť. No trvalo by strašne dlho, kým by sa to niekto naučil. Je to náročná výučba a dá sa prirovnať k učeniu písať a čítať v škole.

Z tohto dôvodu zasvätené osoby dostali do aurického obalu magické objekty, ktoré tiež vyzerajú ako energetické bubliny. Tieto objekty sa odkopírovali od historických zasväcovateľov. V prvom rade slúžia ako tlmočníci a prekladatelia voči objektom v aure. Zároveň tieto magické objekty môžu zasvätenú osobu naučiť alebo usmerniť k správnej rituálnej reči aury. Pokiaľ zasväcovaná osoba robí pri zasvätení ritualistiku správne, tak sa ako zasväcovateľ pri zasvätení vôbec nenarobím. Stačí aktivizovať informačné pole historického zasväcovateľa a zasvätenie vojde do aury zasvätenej osoby úplne automaticky.

Preto sa pri opakovaniach usilujem o to, aby som zasväcované osoby naviedol na správnu ritualistiku. Potom pri zasvätení nemusím násilne prerážať bloky zasväcovanej osoby.

Teda pri opakovanom zasvätení sme aktivizovali veštecké objekty a k nim objekty magickej komunikácie. Potom to boli objekty liečiteľské a k nim magické objekty spoločnej komunikácie.

Špeciálnou kapitolou pri zasvätení je zasvätenie do šamanskej mytológie. Dotyčné osoby absolvovali zasvätenie do základných bytostí v aure a to mytologické stvorenia sveta. Ide o objekty mytológie šamanov a to živel ohňa, vody, vzduchu a zeme. Všetko sa dá vnímať ako horiace, vodovité, vibrujúce alebo zemité úkazy v aurickom obale. Postupne absolvujeme zasvätenie do mytológie jednotlivých šamanských národov.

Do aury sa dostali ešte iné objekty a to kmitajúce malé bodky, ktoré kontrolujú priestor zasvätenia a majú za úlohu strážiť auru dotyčnej osoby pred manipuláciami iných zasväcovateľov a osôb schopných iných druhov zasvätenia.

Zasvätené osoby dostali do aury aj mytologické postavy duchov rôznych objektov, aby mohli všetky objekty v aure zdokonaľovať a vylepšovať. Zasvätená osoba ich veštecky vníma ako postavy údržbárov a montérov.

Toľko zatiaľ z druhého opakovaného zasvätenia, ktoré nás posunulo ešte hlbšie do aurickej ezoteriky, kde je našou snahou odkopírovať aurické objekty od najvýznamnejších zasväcovateľov ľudskej histórie. V ďalšej etape budeme s objektmi v aure pracovať a podrobne skúmať ich možnosti a potencie.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – OPAKOVANIE ZASVÄTENÍ OP 2B.

Pridaj komentár