Silva ľudia. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie veľkého mozgu. Silva planéty. Vedomie Zeme. Vedomie kozmonautov. Vedomie Mesiaca. Vedomie Venuše. Vedomie Marsu. Vedomie Merkúru. Vedomie Saturnu. Vedomie Neptúna. Vedomie Pluta. Vedomie Jupitera. Vedomie Uránu. Vedomie Slnka. Silva súhvezdia. Zatiaľ vedomie Veľké vozu. Vedomie Malého vozu. Vedomie Draka. Vedomie Kasiopeja. Vedomie Cefeus. Vedomie Žirafa. Silva galaxie. Vedomie Galaxie, ktorej súčasťou je aj naša Slnečná sústava.

Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Všetko toto počalo z jogínskeho výcviku, ktorý sme skrížili s nácvikom Silva techník. Možno si poviete, že je šialené spájať modernú ezoteriku a klasickú jogu. Na prvý pohľad sa to zdá nezlučiteľné. No iba pre toho, kto do ezoteriky neurónov neprenikol dostatočne hlboko. Silva a tiež joga končí nakoniec presne v jednom bode a to je bod neurónových oblastí v ľudskom tele.

Základné jogínske cvičenia začínajú vo vhodne zvolenej asáne a prstových módoch. K tomu sa pridá vhodné dýchanie. Asánu volíte tak, aby vás prirodzene uviedla do koncentrácie do neurónových oblastí. Utíšite sa, skľudníte, spomalíte chod srdca. Stlmíte na minimum aktivitu v orgánoch. Stuhnutosť sedacích svalov presuniete na celé telo. Príde k sugeratívnemu uvereniu a nespochybňovaniu celého tela. Nasugerujete si klinickú smrť. Budete minimálne dýchať. Organizmus sa prirodzene skoncentruje do oblasti neurónov a začne ich chrániť pred vašou snahou o spomalenie a stíšenie. Prirodzene sa skoncentrujete do 6 neurónových oblastí. Tu už začínate realizovať neurónovú ezoteriku. Je to nové, ale veľmi prehľadné delenie ezoteriky na niekoľko ucelených celkov. Ide o vedomie veľkého mozgu, vedomie stredného mozgu, vedomie mozočku, vedomie miechy, vedomie brušného mozgu, vedomie ganglií.

Do neurónov existuje aj Silva cesta, ktorá sa zakladá na spomienke blikajúcich svetielok. Tak isto sa môže zakladať na kmitajúcich zvukoch, vibrujúcich domácich elektrospotrebičoch. Všetko zo spomienok vyvoláte a prenikáte úsmevom do neurónových systémov. Inšpirujete sa psychológiou účinných reklám.

Prenikáte do vedomia veľkého mozgu a učíte sa koncentrovať na neurónové oblasti šedej kôry mozgovej. Postupne dokážete utišovať a aktivizovať vlastnou vôľou povrch veľkého mozgu. Stíšite niektorú oblasť a jej aktivitu presuniete na inú oblasť. Naučíte sa ukľudniť a aktivizovať jednotlivé oblasti tak, ako to majú nastavené niektorí úspešní ľudia.

Vedomie mozočku. Vedomie mozočku je fenoménom židovských meditácií. Židovskými knižkami, ktoré sú ladené ezotericky, presuniete svoju koncentráciu do mozočku. Mozoček má tvar rozrezanej tenisovej loptičky a každá je ďalej narezaná na desať častí. Koncentrujete sa na jednotlivé časti a skúšate, ako budete vnímať svet okolo seba. Raz ho začnete vnímať matematicky, potom ho budete vnímať esteticky. A možno aj marketingovo.

Vedomie stredného mozgu. Nachádza sa v oblasti hypofýzy a epifýzy. Je ako menšie rozrezané vajíčko a vo vnútri je štruktúra včelích plastov. Odtiaľto vedú 4 energetické cesty a to do ústnej dutiny – hovoríme o hysterickej povahe. Odtiaľto ide cesta do temenného mozgu a hovoríme o epileptickej povahe. Odtiaľto ide cesta do mozočku a hovoríme o schizofrenickej povahe. Používame psychiatrický kľúč patologických stavov. Bližšie si naštuduj v Psyché škole o povahách.

Potom je tu špeciálna manipulácia založená na presune informácii do veľkého mozgu z mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a stredného mozgu. Na takéto presuny sa odhodlá iba vyspelá ezoterická osoba, ktorá má dobre rozvinutú senzibilitu a veštecké vnímanie neurónových oblastí. Po presune treba všetko vrátiť na pôvodné miesto. Neodporúčame praktizovať pre možné depresívne stavy. Každý cvičí na vlastné riziko. Opatrnosť je na mieste.

Pokračujeme v nácviku vedomia rôznych planét Slnečnej sústavy. Prenikneme do všetkých 6. oblastí neurónov v ľudskom tele. Skoncentrujeme sa na obrázok niektorého kozmonauta. Môžeme si vsugerovať pocit neustáleho chodenia v labyrinte. Vedomie Zeme si vsugerujete pocitom milovania každej veci na Zemi. Na diaľku sa napojíte na žijúcu osobu s týmto vedomím. Keď chcete vedomie Marsu, tak si neustále predstavujete, že ste potkan a beháte v tenkých rúrach. Keď si chcete nahodiť vedomie Uránu, tak si na dlhšiu dobu nahodíte pocit, že ste veľryba plávajúca vo vode. Keď chcete vedomie Neptúna, tak si nahodíte pocit, že neustále žijete na ľadových kryhách. Keď chcete vedomie Pluta, tak si nahodíte pocit, že sa neustále meníte z človeka na zviera a naopak. Keď chcete Mesačné vedomie, tak si nahodíte pocit, že vás neustále prerábajú z praváka na ľaváka a naopak. Keď chcete vedomie Saturna, tak si nahodíte sugeráciu, že žijete v úzkom priestore úžľabiny. Keď si nahodíte vedomie Merkúru, tak máte pocit, že trvalo môžete lietať. Keď si nahodíte vedomie Slnka, tak máte pocit, že vás objíma Bohorodička z ikony. Keď si chcete nahodiť vedomie Jupitera, tak máte pocit, že ste jazero, láva alebo určitý veľký čierny fľak. Keď chcete vedomie Venuše, tak máte pocit, že neustále musíte chodiť sem a tam. Treba si postupne navykať na tieto stavy a naučiť sa z nich vracať naspäť do stredného mozgu, ktorý je klasickým domovom dnešných ľudí.

Potom je tu celá škála prepnutia celej neurónovej oblasti v tele do vedomí rôznych súhvezdí. Keď chcete vedomie Veľkého voza, tak si vtlačíte trvalo, že ste točiace sa koleso. Keď chcete vedomie Malého voza, tak si vsugerujete pocit, že sa meníte na rôzne geometrické obrazce. Keď chcete vedomie Draka, tak si nahodíte trvalý pocit, už putujete nekonečným priestorom. Keď chcete vedomie Kasiopeji, tak si nahodíte pocit, že ste ako kvapky rosy. Keď chcete vedomie Cefeusu, tak si nahodíte pocit, že ste sa zmenili na štruktúru niektorého minerálu. Keď chcete vedomie Žirafy, tak si nahodíte stav, ako sa meníte z jednej farby na druhú.

Nakoniec je tu vedomie Galaxie, ktorej súčasťou je aj naša Slnečná sústava. Nahodíte si pocit, že na stoličke letíte nekonečnou hmlou a neviete, kde sa nachádzate. Cvičte pozvoľna a vždy sa naučte vrátiť do vedomia stredného mozgu.

Pridaj komentár