Po zdravotnej diagnostike (A 969) som sa pozrel vešteckými metódami na vaše podvedomie. Veštecký profil naznačuje, že ste prežili a prežívate množstvo spomalení a utíšení organizmu až na neúnosnú mieru. Tieto stavy vás vedú až na okraj klinickej smrti a späť. Príčina je v silnej precitlivenosti organizmu na chemické látky. Psychika a organizmus reagujú citlivo na vyššie dávky liekov. Liečba by mala byť vedená na báze nízko koncentrovaných liekov ako sú homeopatiká a slabé čaje. Bežné lieky môžu organizmus poškodzovať. Odporúčam, aby s fyzickou liečbou bola realizovaná aj liečba psychická.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od tela a tiež podvedomé obaly. Mali by ste zvážiť tabletkovú liečbu a následne psychoterapie smerujúce k pevnej psychike.

Povaha
Ste usadená vo veľkom mozgu. Tu sú usadení ľudia, ktorí prežili klinickú smrť a ich psychické prejavy sa presunuli na šedú kôru veľkého mozgu. Cítiť, že do takýchto stavov chodíte často. Príčina je v tom, že orgány tela aj počas dňa znížia svoju aktivitu až na nežiaducu úroveň.

Sexus
Sexus povahy je usadený v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, v ktorej sa skrýva detská psychika. Sexuálna psychika neprešla do psychiky dospelej ženy. Sexus centrum je umiestnené vo veľkom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má duchovné ambície. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na deti. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: ženské objekty. Citová vzrušivosť: ezoterika.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali do podvedomia sivasté anjelské sféry, ktoré vás vedú k vnútornej spokojnosti, pokiaľ si robíte, čo vám chutí, aj keď to často neprinesie úspech. Je to typický stav pre sivasté anjelské sféry. V 12. roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Obal túžby obsahuje záznam osoby, ktorá túži dosahovať športové víťazstvá, aj keď na úkor zdravia. Obal mozoček obsahuje vaše poslanie a to je šport, o anjelských sférach a duchovne ani počuť, útek. Rodostrom obal obsahuje zápis o predkoch, ktorí mali zdravotné problémy a zlyhali im orgány. Eros obal obsahuje záznam o vzrušení zo športovania. Vnútorné šťastie. Šaman obal obsahuje nezáujem o oblasť šamanstva a duchovna. 7 obalov spolu obsahuje všetko o športových výkonoch.

Embryonálny vývoj
Dlhšiu dobu ste sa zdržali v raných vývojových štádiách a ostatné ste rýchlo prebehli.

Klinická smrť
Z dôvodu útlmov orgánov tela prežívate stavy blízke klinickej smrti. Dostali sa do vás spomienky zo sveta mŕtvych. Máte v sebe obrovské množstvo rozbitých záznamov a tak isto odtlačky organického života v kozme. Tieto spomienky môžu poškodzovať celkovo zdravotný stav.

Astrológia 6. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Snažíte sa zbaviť súčasného psychického stavu a znovu športovať. To nie je zrovna správny spôsob. Jednoducho stavmi klinickej smrti ste sa psychicky zmenili a tento stav treba prijať a naučiť sa ho ovládať. Žiadne lieky a žiadny lekár tento stav už nezatvorí, treba si naň zvyknúť a psychicky ho prijať. Veríte, že to všetko zatvoríte, zvládnete a bude všetko po starom. To je mylné.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch utekáte pred duchovným svetom, bránite sa ako viete. Nedovolíte, aby ste prijali zmeny, ktoré sa vo vás udiali. To zase nie je tá najrozumnejšia cesta.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď prijmete zmenu svojho osudu a naučíte sa žiť po novom.

Pridaj komentár