Pokračujeme v klasickom prieskume náboženských systémov. Hľadáme niečo, čo je vhodné na duchovnú cestu. Nachádzame stigmatických, opúšťame laickú cestu. Robíme vedecké bádania i okolo veci Božích. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Už sme spoločne prešli hodný kus cesty cez náboženské systémy. Neustále sme hľadali to, čo by sme mohli prijať do ezoterickej praxe. Neprijali sme klasické náboženstvo pre laikov, ktoré im v Božej láske poskytujú služobníci Boží. Aj keď vieme, že obsahujú ideu Syna Božieho, lásky ľudí medzi sebou, vzdelanosť, tradíciu pokroku, politiku, kultúru a ekonomiku. Z celého náboženského diania si vyberáme stavy náboženských stigmatikov a celkovo všetkých stigmatikov.

Odklonili sme sa od laickej náboženskej cesty a prijali sme náboženskú cestu nezávislých stigmatikov. Je to cesta netradičná a náročná. Je pre tých, ktorí nábožensky dozreli a prekročili určitý rámec zažitých hodnôt dogmatikov. Chceme skôr osobnú cestu k Bohu. Svoju vlastnú a jedinečnú inšpirovanú stigmatikmi celého sveta. A hlavne tými, ktorí cestu k Bohu vnímali ako cestu, ktorú určujú anjelské sféry. Lebo len anjelské sféry šamanov môžu otvoriť brány Božie.

Skúmame, bádame a prebádame všetkých stigmatikov, ktorí žili a žijú tu a teraz. Budeme ich skúmať z hľadiska toho, čo sa s nimi deje za ich pozemského života, a tak isto, čo po sebe zanechali v magnetizme Zeme ako magmatický zápis o svojom živote. Tak isto ako záznam po svojej smrti v info poliach mŕtvych ľudí a zvierat celej histórie Zeme.

V zásade v rámci výskumu sme začali deliť stigmatikov na tých, kde stigma je vytvorená ako prejav fyzickej a psychickej patológie, teda osoba počas života trpí stavom nehojacich sa rán. Tieto stigmatické rany môžu byť na povrchu, ale aj vo vnútri tela na svaloch a orgánoch. Do tejto kategórie môžu patriť aj tí stigmatici, ktorí si doslova vymodlili stigmy a tiež ich aj dosiahli na svojom tele. U týchto stigmatikov možno vnímať okolo fyzického tela energetické obaly kotúčového charakteru. Do tohto guľovitého útvaru sa presúvajú informácie zo spomienok, ktoré musia pretiecť cez bielu kostnú hmotu. Jednoducho si spomínate a spomienky tlačíte v stave sugerácie stigiem do obalu guľovitého tvaru okolo hlavy.

Potom sú tu stigmatici, ktorí si stigmy robia na tele vedome ako pravidelný rituál. Každý deň počas svojho života si narezávajú tie isté miesta a vytvárajú v duchovom svete okolo seba veľké guľovité útvary, ktoré sú neforemné ako spľasknutý balón.

Potom tu máme stigmatikov, ktorí si celé telo posypávajú drobnými ranami celý život. Vytvárajú okolo svojho tela obrovský neforemný kotúč.

Potom tu máme stigmatikov, ktorí si robia stigmy jednobodové pomocou ležania na klincoch. Ide hlavne o oblasť Indie.

Stigmatikov delíme aj podľa druhu vedomia, ktoré majú pri stigmatických stavoch. Pri stigmatickom vedomí môže byť vedomie Silva rezonancií, kozmické vedomie, praveké vedomie, logické vedomie dnešných ľudí, zvieracie vedomie, pyramidálne vedomie, mikromediálne vedomie jedného bodu, klinické vedomie, kolektívne vedomie a iné.

Treba si uvedomiť, že o svete stigmatikov budeme prísne vedecky myslieť v neurónoch veľkého mozgu. No pri nácviku si otvoríme vedomie prírodných ľudí a to šamanov, ktorí nevedia písať, čítať a myslieť dnešným spôsobom, no ovládajú magický prenos schopností na inú osobu. Preskupíte si neuróny veľkého mozgu inak ako je bežne známe. Potom sa vrátite do vedomia dnešného mysliaceho človeka. To je spôsob, ako si nedoničiť kontakt s realitou okolo nás.

Ďalej si treba nasugerovať vhodné druhy stigiem a overiť si svoj stav napojením sa na iných žijúcich stigmatikov. K tomu stavu si môžete vhodne vsugerovať a uveriť v stav klinickej smrti. Potom si otvoríte sugeráciou a nácvikom klinickej smrti svet mŕtvych spomienok ľudí a zvierat.

Tu si spravte foto kotúčov stigmatikov a začnete zisťovať, že kotúče stigmatikov ako spomienky na ich život sú mimoriadne aktívne a činorodé. Niektoré stigmatické objekty vo svete mŕtvych sú pasívne. Niektoré info polia sú aktívne a neustále si robia kópie toho, čo robia ľudia a ukladajú do neurónov, kostí a do magnetických zápisov do magmatizmu Zeme. Ako keby si to fotili. Potom sú tu stigmatické kotúče, ktoré ukladajú do ľudí v 4. a 12. roku odtlačky podvedomia. Teda sú tu stigmatici, ktorí zasahujú do osudov ľudí či už v dobrom, alebo zlom. Niektoré stigmatické polia pôsobia negatívne na ľudí ladených ezotericky alebo proti šamanom. Je to rôzna zmeska. Potom sú tu info polia, ktoré sa reinkarnujú do detí. Potom sú tu stigmatici, ktorí napríklad prenikajú do seba hlbšie a hlbšie v mikrosvete. Potom sú tu stigmatici, ktorí kopírujú seba do iných info polí. A tak isto stigmatici, ktorí devastujú informačné polia po smrti. Niektorí stigmatici výdatne pomáhajú ľuďom. Niektorí sa usilujú odmeditovať ezoteriku na základe vhodných stigmatických rán. Niektorí po smrti rezonujú ako zvon. Niektorí do kotúčov okolo seba vkladajú náboženské predstavy, starostlivosť o iných a podobne.

Budeme postupovať do sveta stigmatických hlbšie a precíznejšie ako doteraz. Stigmatický stav budeme považovať zatiaľ za najvyšší ezoterický stav, ktorý chceme aj aktívne dosiahnuť.

Pridaj komentár