Priebeh zasvätenia do anjelských sfér magmatických polí. Prevzatie schopností historických zasväcovateľov z oblasti prútikárstva, feng shui, anjelského reiki, liečiteľstva tukového orgánu, veštecké výkony do zápisov o konaní ľudí a zvierat. Tento zápis má svoju fotografickú podobu. Vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Pokračujeme v línii zasvätení do anjelských sfér vytvorených prírodnými ľuďmi, ktorých voláme aj šamani. Ide o jedincov z histórie ľudstva, ktorí mali počas celého života zväčšenú detskú žľazu v oblasti hrudníka a aj v dospelosti si uchovali detskú psychiku. Nevedeli čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom. V takomto psychickom stave vytvárali vo svojom tele postavičky ľudí a zvierat. My sme ich nazvali anjelské sféry šamanov. V tomto prípade išlo o prepojenie psychiky prírodného šamana s meteoritmi a vytvorenie postavy meteoritického anjela v sebe. Tento vytvorený anjel je často zahustený do farebnosti priezračnej, bielej, zlatej alebo pulzačnej. Ide vlastne o zahustenie jednej predstavy miliónmi predstáv podobných v tele dotyčného šamana. Počas života má túto anjelskú postavu v sebe a môže ju používať na rozhodovanie. Po smrti táto postava opúšťa telo šamana a odchádza do sveta mŕtvych cez stav klinickej smrti toho šamana. A tu možno tieto anjelské postavy kontaktovať.

Snahou zasvätenia bolo vytvoriť kontakt na všetkých šamanov s prírodným vedomím, ktorí tvorili akýkoľvek druh anjelov. Zasvätenie sa netýkalo anjelských predstáv dnešných ľudí alebo ľudí, ktorí nemali detskú psychiku v dospelosti a dostatočne veľkú detskú žľazu. Snažili sme sa v mozgu zasväcovaných osôb skopírovať centrá so schopnosťami prírodných šamanov, ktorí dokázali ako prútikári a senzibili čítať, čo je o ľuďoch a zvieratách zapísané v magmatických poliach celej histórie ľudstva až po dnešné dni. Je potrebné si uvedomiť, že magmatické sily Zeme majú schopnosť zapísať, čo sa dialo na každom mieste zemegule. Naopak, na niektorých miestach Zeme je možné vstúpiť do magmatických záznamov o živote zvierat a ľudí. A tento fenomén prútikárov sme sa chceli naučiť používať.

Teda vybrali sme 12 historických zasväcovateľov, ktorí mali anjelské sféry, zároveň dokázali chodiť do magmatických pulzácií a tu vnímať, čítať a pracovať s historickými zápismi. Počas celého zasvätenia sme pracovali s veľkým množstvom trojuholníkov a kruhov. Mali sme na stole aj zrkadlové trojuholníky. Pracovali sme s obrázkami meteoritov a snažili sme sa v magmatických poliach vyhľadať zasväcovateľov a osoby, ktoré vytvárali počas života anjelské sféry všetkých druhov. Tu sme si to v magmatických zápisoch mohli prečítať. Zasväcovaným osobám sa pomáhalo prenikať do stredu magmatických polí, ktoré sa nachádzajú od povrchu Zeme do magmatického jadra asi 6000 km. Tak isto sa nachádzajú až na okraj slnečnej sústavy. Tu všade je možno zapísať, čo sa tu dialo s ľuďmi a zvieratami.
Potom sme sa snažili vytárať z drôtu kruhy, trojuholníky, špirály a točené pružiny. Dokonca sme vytvárali individuálne tvary na prienik do magmatických polí Zeme. Magmatické pole má 4 pulzácie a do týchto sa po sekundách zapisuje, čo sa deje s ľuďmi a zvieratami. Niekedy je dobré do magmatických polí prenikať tak, že si poviete rok, deň a hodinu a čo si chcete v záznamoch magma polí pozrieť. Potom si uvoľníte psychiku a preniknete veštecky do magmatických polí Zeme a presne do záznamu, ktorý chcete čítať a študovať.

Do magmatických zápisov sa všetkým vstupovalo dobre a von sa dostávali cez predstavu trojuholníkov. Do magmatických polí sa ide aj kvôli liečivým energiám a hľadá sa najvhodnejšie miesto pre natekanie liečivej energie do ľudského tela.

Znovu sme spravili významný krok na duchovnej ceste. Dokážeme už aktívnejšie čítať všetko v magmatických poliach Zeme a tak isto tu energeticky a veštecky pracovať.

Pridaj komentár