Praveké vedomie ako základ jogy. Zvládnutie dyslektických stavov ako základ zúženia jogínskeho vedomia. Budeme sa inšpirovať autizmom ako procesom uzavretia sa do jednej myšlienky a jedného pocitu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Z našej strany je snaha v prvom rade preniknúť do základov jogy a nadviazať na najstaršie korene jogy smerujúcej asi 50 000 rokov pred naším letopočtom. Indickú spoločnosť považujeme za druhé najstaršie zoskupenie ľudí v histórii ľudstva. V tomto zoskupení prevažujú praveké základy jogy.

A preto tu musí byť úsilie vrátiť terajšie ľudské prejavy do stavu psychiky pravekých ľudí. Vyžaduje to najprv preniknúť do 6. neurónových oblastí tela ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie pri orgánoch a systémoch tela. Sadneme si do vhodnej asány z hathajogy, ktorá podporuje koncentráciu do 6. neurónových oblastí a zároveň použijeme vhodné prstové módi. Tak isto nastavíme v pranajáne dychové procesy tak, aby zvyšovali spoločnú koncentráciu do 6. neurónových oblastí. Kto je v joge vyspelý, tak všetko cvičí na základe predstáv a nie fyzicky. Prípadne kombinuje fyzické a psychické techniky spolu. Pri prieniku môžeme vytáčať oči hore, ako keby sme mali zaspať a zároveň si spomíname na niektoré sny.

K asánam z hathajogy pridáme pranajána dýchanie a k tomu pridáme aj karmajogu. Ide o to, aby sme na všetko mentálne zabudli a mysleli si a cítili iba teraz cvičiaci stav. Ako keby sme mali pocit, že tento stav cvičíme celý život a budeme cvičiť do konca života. Hovoríme o dyslektickom zúžení vedomia na tento stav, ktorý práve precvičujeme. Ide o to, že neuróny v 6. neurónových oblastiach budú značne pasívne a iba niekoľko bodov v neurónových oblastiach zostane aktívnych. Teda na prebiehajúcej aktivite bude veľmi málo aktívnych bodov v neurónoch. A takto zužujeme vedomie na pocit, že:

– celý život ohrýzame palicu
– celý život šúchame jemne po kameni
– celý život zbierame kusy dreva
– upchávame diery v jaskyni
– dotýkame sa blízkych ľudí a celý život nerobíme nič iné
– zbierame kosti rovnakej dĺžky
– všetko nás vhodne vzrušuje
– hľadáme podobné tvary kameňov
– všade roznášame horiace kusy dreva
– všade roznášame kusy ľadu a podobne

Vždy sa skoncentrujeme pomocou asán z hathajogy, k tomu vhodné prstové módy a dýchanie v pranajáne. Nasleduje karmajoga a zúženie vedomia na určitú fyzickú činnosť. Pri každej činnosti sa v pravekej mysli tvoria rôzne znaky, kruhy, špirály a geometrické tvary. U každého meditujúceho inak a iný znak. Môžete to veštecky dobre vnímať.

Do tohto stavu je dobre začať napúšťať tantrajogu a začať so sexuálnymi predstavami, kde treba prejsť špeciálnym výcvikom, naučiť sa o sexe rozprávať ako sexuológ a zároveň regulovať svoj stav psychického, mentálneho a energetické stavu ako pornoherec. V prvom rade nemať žiadne sexuálne zábrany v predstavách. No v rovine fyzickej treba dodržiavať normálne správanie podľa pravidiel tabu a mana. Čo nie je zakázané je dovolené. Potom je tu tendencia otvoriť energetické kanály z oblasti pohlavných orgánov. Hovoríme o hadej sile jogy. Zároveň pridať stav bhaktijogy, keď milujete všetko, čo nás obklopuje. Hovoríme o fetišistických schopnostiach vzrušovania na všetko. Tento stav dovoľuje, aby sa všetko cvičilo v aure okolo fyzického tela. Aj znaky pri určitom druhu činnosti.

V rámci jogy je možné precvičovať aj stav koncentrácie do vnútorného sveta autistov. Teda na pocit, emóciu, spomienku, myšlienku a podobne. Je tu možnosť silného zúženia na jednu činnosť a potom prepnúť na inú činnosť.

Pridaj komentár