Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečby pomocou duchovnej cesty. Ide o systém vypracovaný a uplatňovaný Steinerom. O čo vlastne pri tejto liečbe ide? Na to, aby som tento systém začal praktizovať, som musel oživiť informačný záznam už zosnulého Steinera. Poskytol som mu svoje fyzické telo, aby na vybranom meditujúcom previedol diagnostiku a následné určenie vhodnej meditačnej techniky. Duša Steinera z môjho fyzického tela cez fantómové telo zdiagnostikovala predo mnou sediacu osobu a to takým spôsobom, že sa dotýkala rukami tváre živej osoby a skúmala svojím pohľadom jeho oči. Potom sa na chvíľu zamyslel a navrhol danej osobe, aby si čítala knižky o osudoch špiritistov. Po ukončení tohoto diagnostikovania som zašiel do spomienok Steinera a zisťoval som, ako vlastne vyšetroval počas života svojich pacientov z radov ezoterickej obce. V zásade robil diagnostiku oka a jeho stavu. Oči človeka odzrkadľujú vlastne všetko dianie vo fyzickom a psychickom tele. Aby som túto Steinerovu techniku lepšie zvládol, musím sa začať viac zaoberať diagnostikou oka. Jednotlivé časti oka súvisia so zdravotným, ale aj psychickým stavom človeka. Zaujímavá je práve Steinerova väzba na liečenie pomocou duchovnej literatúry. Nesporne je to netradičné pojatie liečby. Bežnejšie by to malo viesť k užitiu byliniek alebo homeopatík. Zo začiatku sa Steiner venoval diagnostike nakresleného oka pomocou virgule, ktorá mu nakreslila určité čiary a kresby. Tieto si Steiner zapamätal a nakreslil ceruzkou. Potom ho kresba viedla k určitej ezoterickej alebo náboženskej literatúre. Doslova videl, čo má človek čítať a meditovať, aby sa s tým liečil a zároveň duchovne rástol. Už chápem teraz tu vážnosť, ktorú Steiner mal v tej dobe u ezotericky ladených ľudí. Vo svojom diele sa Steiner venuje rozjímaniu nad touto diagnostikou, ktorú uplatňoval sám na seba. Za pozornosť nesporne stojí aj tá skutočnosť, že chápal spätosť udržania si fyzického a duševného zdravia v súčinnosti s duchovným rastom. V záujme rozvinutia tejto techniky meditácie a zároveň liečby pripravím špeciálnu poradňu alopatického liečiteľstva. Tak isto začnem postupne túto technológiu aplikovať aj na seba samotného. Uvidím, ako to bude napredovať.

Pridaj komentár