Tento príspevok je komunikáciou s eskimáckym šamanom Admasilikom o tom, ako zobudiť v sebe vedomie prírodného človeka a stať sa šamanom. Zároveň tu ide o vzájomné pochopenie nášho sveta a sveta prírodných ľudí.

Využívam svoju schopnosť komunikovať s mŕtvymi informačnými poliami a vyvolávam zo sveta mŕtvych vlastnými bioenergiami dušu šamana. Zosaté spomienky mŕtveho šamana sťahujem z jeho duše a v pocite ochrnutia ukladám jeho životné zážitky do obrovského kozmického priestoru. Bližšie o tejto technike v Joga škole. Predtým som to ukladal do pamäti a nerobilo mi to psychicky dobre.

Zároveň na celom tele pociťujem to, čo pociťoval adept zasvätenia v eskimáckych podmienkach. Keď sa uvediem do špiritistického stavu uvedomením si fantómového tela a zároveň uvoľním toto telo z fyzického tela, môžem zobudiť informačné polia mŕtveho šamana a adepta, ktorého zasväcoval. Čo je to fantómové telo a ako ho získať si nájdete v Plazma škole. Cítim príchod dvoch duší a vnímam šamana zasväcovateľa ako nižšieho človeka oblečeného v koži a žijúceho v chatrči z prútov, suchej omietky a koží. Berie si z chatrče bubon z dutého stromu, na ktorý si pozvoľna bubnuje a niečo nezrozumiteľne spieva. Po určitom čase prichádza skupina eskimákov a privádza adepta na zasvätenie. Adept zostáva v chatrči a ostatní odchádzajú. Adept dostáva šaty zo zvieracej kože.

Odteraz sa bude starať o príbytok šamana a neustále bude brúsiť špeciálnym spôsobom obetné predmety. Tieto predmety šaman vždy daruje svojim bohom v útrobách jaskýň alebo dutých stromov. Adept neustále brúsi kameň o kameň. Toto je jeho technika zasvätenia a získania špeciálnej schopnosti uvoľniť svoje vedomie z tela a premiestňovať vedomie do fyzického sveta, a to kde len chce. Pokúsim sa spraviť astrologický profil aktivít adepta v neurónov jeho mozgu. V neurónoch mozočku je možné vyciťovať asi 12 rôznych druhov zvierat a v strede nich veľký starý strom, za stromom nasleduje niečo ako oheň, voda, vzduch a kus hrudy ako zem. Za tým nasleduje mimoriadne dlhý had. Na konci hada je postava šamana so schopnosťou vystupovať zo svojho tela. Ide o astrológiu súvisiacu s narodením adepta a jeho poslaním a schopnosťami.

V neurónoch veľkého mozgu vnímam planéty a pri každej kozmickej planéte niekoľko kostí. Skúsim sa astrologicky pozrieť na šamana, ktorý zasväcuje adepta. V neurónoch mozočku má to isté ako adept. Iba na konci postava šamana, ktorý má danosť zasvätiť ostatných a otvoriť im ich schopnosti. V neurónoch veľkého mozgu zvieratá a planéty. Tento šaman mal schopnosť zasvätiť vhodného adepta do uvoľnenia vedomia z fyzickej hlavy, liečiť rukami, diagnostikovať a vyrábať bylinkové lieky, liečiť pomocou sily minerálov a veštiť z nich. Adept celé mesiace obrusuje kamene a tým privoláva postupne duše mŕtvych šamanov. Títo postupne vstupujú do adepta a vytvárajú v jeho bioenergetickom tele vodorovné vrstvy.

Takýchto vrstiev vytvoria asi tak 20 a to pekne pod sebou od hlavy až po chodidlá. Každá vrstva sa vždy rozsvieti nádherným svetlom. Adept neustále obrusuje kamene a prichádzajú duše rituálne zabitých zvierat. Tieto do bioenergetického tela vkladajú po vrstvách drobné kamene a z týchto kameňov vyteká čierna hustá tma. Postupne si uvoľňuje vedomie a vchádza do zvláštneho sveta zvierat a božstiev v podobe ľudských postáv. Dostáva rôzne poučenia a zároveň potupne vie vnímať, kde sa vo fyzickom svete momentálne nachádzajú ľudia a čo tam robia. Cez mŕtvu dušu adepta som si tento stav vyskúšal.

Na koniec prieskumu som rituálne duše mŕtveho šamana a adepta utíšil a vrátil na miesto ich posledného odpočinku. Meditačne som si vrátil do fyzického tela fantómové telo a poďakoval som sa tomuto svetu za spoluprácu. Bola to nesporne zaujímavá skúsenosť a verím, že bude aj pre vás. No treba mať odcvičenú Plazma školu, ináč je to len informácia a nie živá skúsenosť s mŕtvou dušou sveta šamanizmu.

Pridaj komentár