V tomto príspevku sa pokúsim definovať, čo je to BOH. Možno je to trúfalý pokus. Tentokrát sa pokúsim na tento ezoterický problém pozrieť z pohľadu astrologického. Zoberiem si na prieskum tých živých a mŕtvych, ktorí sa venujú alebo venovali téme Boh v rámci náboženskej teológie. Budem skúmať ich neuróny v mozočku a na konci predĺženej miechy. Pôjde tu o astrológiu narodenia.

Na začiatok som si oživil špiritistický záznam Aristotela. Astrologická schéma uložená v mozočku hovorí o obrazoch zo snov. Na konci tejto schémy zo snov je postava archetypu muža, ktorý ma moc nad snami, teda poslanie pre Aristotela venovať sa alebo vládnuť snom. Nasleduje oživenie sv. Tomáša Akvinského, astrologicky sú tu predstavy snov a archetyp postavy zo snov, teda boh snov. Nasleduje oživenie a preverenie I. Kanta, znovu schéma obrázkov zo snov a postava, ktorá vládne ľudským snom. Ďalej oživujem záznam teológa Karla Jozefa Kuschela, u neho nachádzam postavy ľudí s krížmi a postavu boha vládnucemu všetkým, čo uctievajú symbol kríža.

U Paula Tillicha sú v neurónoch mozočku obrazy z biblie a na konci postava boha, ktorý vládne obrazom z biblie. Wolfhart Pannenberg – u neho sú snové predstavy a postava boha, ktorá vládne snom. Wilhelm Weischedel – predstavy náboženských obradov a postava boha, ktorý vládne náboženským obradom. Karl Rahner – u neho nachádzam postavy svätých a na konci boha všetkých svätých. Jurgen Moltmann – u neho nachádzam v neurónoch mozočku obrazy zo Starého zákona a na konci postavu boha Starého zákona. Deitrich Bonhoeffer – u neho nachádzam malé makety kostolov a na konci boha sakrálnych stavieb. Karl Barth – u neho nachádzam náhrobné kamene a duše mŕtvych ľudí. Na konci týchto predstáv boha mŕtvych.

Hans Kung – u neho nachádzam pohanské božstvá a na konci neurónov mozočku boha pohanských prírodných božstiev. Martin Buder – u neho nachádzam postavy s kalichom a na konci boha všetkých kalichov. Mahmoud M. Ayoub – u neho nachádzam postavy s turbanom a na konci boha moslimov. Daisetz Taitaro Suzuki – u neho nachádzam postavy s minerálmi a na konci božstvo minerálov.

Mahátma Gándhí – u neho nachádzam postavy s vtáčikmi. Tieto vtáčiky sú zlatej farby. Na konci neurónov mozočku nachádzam boha vtákov. Walter Jens – u neho nachádzam eucharistie / zlaté žiariace zlato v tvare kruhu s lúčmi a v strede s prázdnym kruhom. V prázdnom kruhu holubice. / Na konci boha eucharistií. Ešte som objavoval v mozočku postavy s miskami, hadmi, s lotosovými kvetmi, náboženské texty a posvätné zvieratá.

Preskúmal som aj ďalšie osobnosti tohto typu z hľadiska astrológie narodenia. Tieto schémy, ktoré tu uvádzam, sa už monotónne opakovali. Verím, že pohľad na otázku boha z hľadiska astrologického prinesie jasnejšie svetlo.

Pridaj komentár