Tento príspevok sa zaoberá prienikom ľudského vedomia do vnútra neurónov v ľudskom tele a vnímaním tu bežiacich biochemických pochodov. Každý, kto sem preniká, musí počítať s tým, že bude vnímať vnútorný svet neurónov trochu odlišne ako ich vnímam ja. Tentokrát budeme prenikať do stredného limbického mozgu, kde končia nervové zakončenia senzorov tepla, chladu, bolesti a tlaku z kože. Tento vnútorný svet vnímame ako niečo stočené do špirály.

Na začiatok si precvičím základnú techniku a tou je vytvorenie vnútornej predstavy môjho tela v zmenšenej mierke a pocitu, že z tejto predstavy môjho tela vystupuje biele telo prvé a z toho bieleho tela ďalšie biele telo a toto druhé telo preniká do vnútra stredného limbického mozgu, aby tam sledovalo vnútorné procesy. Ocitám sa vo svete obrázkových predstáv, ktoré sú stočené do krúžiacich špirál okolo vlastnej osi. Silou vôle ich môžem zastaviť a objavia sa statické obrázky ľudí, zvierat a podobne. Koncentráciu uvoľňujem a znovu sa obrázky roztáčajú.

Na diaľku som preskúmal viacerých živých aj mŕtvych ľudí. Vždy som našiel obrázky roztočené do špirály. Prevažne išlo o obrázky ľudí, zvierat, farieb, farebnej mriežky, znakov a podobne. Možno konštatovať, že u každého človeka je to individuálne a jedinečné. Znovu sa vrátim k prieskumu vývojovo mladších neurónov v mozočku. Podotýkam, že tento prieskum úzko súvisí s astrológiou narodenia. Najčastejšie nachádzam v tejto oblasti čierneho a bieleho anjela, starca na tróne, muža, ženu, dieťa, 12 postáv, za nimi 4 postavy, zvieratník, geometrické tvary a archetyp daný sudičkami. Tento archetyp možno chápať ako poslanie tu v tomto živote. No u mŕtvych sibírskych šamanov v dávnoveku som našiel strom, 12 zvierat, oheň, vodu, vzduch, zem, za tým dlhého hada a archetyp poslania v tomto živote.

No pri prieskume sa mi podarilo u niektorých ľudí objaviť aj sieť bodov spojených navzájom. Ide o body v schéme jeden, jeden, dva, dvanásť, štyri, jeden, jeden, jeden, jeden, jeden a všetko sa končí archetypom poslania v tomto živote. Tieto zistenia sú dôležité pre astrologický horoskop a astrologické poradenstvo. Pokračoval som v prieskume aj hypotalamusového zakončenia predĺženej miechy, kde sa u všetkých skúmaných nachádza niečo ako naša slnečná sústava. Pri každej planéte sa dá nájsť nejaký znak alebo kosť, konárik, zviera, kamienok, mriežka s číslami a podobne. Tieto poznatky budú slúžiť pre astrológiu planetárnych vplyvov na osud človeka, teda astrológiu osudovosti. Je nesporne zaujímavé prenikať do oblastí neurónov a preskúmať tieto predstavy u rôznych ľudí. V tomto prieskume a nácviku budem pokračovať aj v ďalšom príspevku.

Pridaj komentár