Tento príspevok sa zaoberá zdravotnými meditáciami na celú nervovú sústavu človeka. Týmito ozdravovacími meditáciami získate jednu z najdôležitejších schopností na duchovnej ceste ezoterika. Ide o schopnosť vnímať dianie v celej nervovej sústave.

Na začiatku tejto meditácie je veľmi múdre, aby ste si naštudovali čo najviac o celom nervovom systéme človeka. Vhodné poznatky nájdete v anatomických atlasoch v podobe kníh, ale aj na CD. Keď ste si naštudovali nervový systém, ktorý sa skladá z nervových dráh, nervových zakončení a neurónov, je vhodné si uvedomiť, že všetko v organizme je aktivované a utlmované pomocou nervového vzruchu. Ide o biochemické pochody prijímania a vylučovania draslíka a sodíka dovnútra nervových buniek. Nasatie sodíka je silná aktivita, naopak zosatie draslíka a vylúčenie sodíka je pasivita. Keď ste získali základné anatomické skúsenosti, tak je vhodné pristúpiť k cvičeniam založeným na koncentrácii vašej pozornosti do jednotlivých oblastí s nervovými dráhami a zakončeniami. V hlave si napríklad vytvoríte predstavu nervstva pľúc.

Koncentráciu presúvate po nervstve miechy v chrbtici často až jeden meter pod chodidlami. Prečo jeden až viac metrov pod chodidlá ? Lebo ešte nie ste naučení koncentrovať sa dovnútra svojho tela a nervové cesty sú ešte zablokované. Koncentrácia meter pod chodidlá dovolí preniknúť úspešne do nervstva pľúc. Keď touto koncentráciou preniknete do pľúc, tak sa budete snažiť koncentráciu v tejto oblasti udržať viac minút. Keď sa vám to podarí, tak sa v pľúcach môžete pokúšať o utlmenie nervových zakončení, alebo vyvolanie aktivity priamo v bunkách zodpovedných za prijímanie a vylučovanie kyslíka a kysličníka uhličitého. Nervové zakončenia sú aj na krvných a žilových vlásočniciach.

Tak isto sú nervové zakončenia aj na lymfatickom riečišti. Teda nervové zakončenia aktivizujú alebo utišujú činnosť v systéme pľúc. Napríklad pri ochorení pľúc môžete pľúca liečiť silnou aktivitou krvného a lymfatického riečišťa. Táto aktivizácia urýchľuje prísun živín a odvod toxicity. Koncentráciou do pľúcnych buniek napríklad zrýchlite prísun kyslíka a odvod kysličníka uhličitého z tela. Pri pasivite zase dokážete spomaliť prísun kyslíka a tiež odvod kysličníka uhličitého.

Takto začnete prenikať do každého orgánu v tele a pokiaľ možno vždy cez fyzické nervové dráhy a to hlavne v mieche, ktorá je uložená v chrbtici. Nielenže sa naučíte vnímať dianie v celej nervovej sústave, ale dokážete utlmovať a aktivizovať nervovú činnosť v celom organizme. Utlmenie nervovej aktivity vedie k vešteckým schopnostiam a silná aktivizácia nervových zakončení vedie k liečiteľským a samoliečiteľským schopnostiam. Špeciálnou kategóriou je nervstvo svalov, kde sa nachádzajú nervové platničky, ktoré sú v neustálom aktívnom trase. Do nervstva svalov sa dá prenikať z nervových platničiek vo svaloch okolo úst. Znovu stačí koncentrácia s predstavou nervových platničiek asi tak jeden meter pred perami. Odtiaľto prenikáte potom do všetkých platničiek vo všetkých svalových partiách v tele. Do nervového systému svalov sa dá priamo prenikať z temenného mozgu cez svalstvo úst a ústneho kĺbu.

Prenikanie do svalov je možné aj cez miechu. Cvičením a koncentráciou do svalov pri kľude alebo v pohybe získate schopnosť ovládať aj tieto oblasti tela. Prienik a kontrola nervstva platničiek vedie k schopnosti pracovať s kyvadielkom a zohnutým prútikom v tvare U. Kyvadielkom sa otvára cesta k čakrám a feng shui. Prútikom sa otvára cesta k nácviku a vnímaniu bioenergií v aurickom obale okolo človeka. Všade ide o cvičenia koncentrácie a vydržanie v koncentrácii. Prienikom do celého nervového systému tela sa vám otvára cesta k celej ezoterike. Napríklad k diagnostike na diaľku, pri ktorej dokážete vnímať nervový systém inej osoby kdekoľvek na zemi. Špeciálnejšie cvičenia koncentrácie vedú do jednotlivých častí mozgu.

Tu platí tiež zásada naštudovania si zloženia mozgu a nervových dráh v hlave. Pokračuje sa v schopnosti dlhšej koncentrácie do jednotlivých častí mozgu s predstavou danej oblasti. V mozgu sú iba krvné vlásočnice a nervové zakončenia. Lymfatické riečište chýba. Keď sa dokážete niekoľko minút neprestajne koncentrovať do jednotlivých častí mozgu, tak si naštudujete, ako vyzerajú neuróny v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, konca predĺženej miechy a miechy samotnej. K tomu pridajte aj neuróny brušného mozgu v stenách žalúdka a čriev. Znovu technika koncentrácie s predstavami.

Cvičenia sa musia vykonávať trvalo niekoľko rokov, kým nevznikne v mozgu stereotyp okamžitého prieniku a pôsobenia. Prienikom do neurónov vývojovo mladších sa vám otvorí cesta do astrológie a horoskopov. Prienikom a ovládaním starých zvieracích neurónov sa dostanete k šamanským technikám. Odporúčam poctivo si naštudovať anatómiu nervového systému a potom cvičiť a cvičiť. Špecifické sú cvičenia prieniku do nervstva kože a to senzorom tepla, chladu, bolesti, vánku a tlaku. Platí tu ten istý postup ako uvedený pri iných nervových systémoch. Prienikom do nervstva kože sa vám otvorí cesta k vnímaniu aurického obalu okolo človeka. Môžete cvičiť aj niečo ako fakírske umenie vznášania a utlmenia bolesti a všetkých podnetov vášho tela. Prajem vám veľkú výdrž a vstup na duchovnú cestu ezoterika.

Pridaj komentár