Tento príspevok sa zaoberá prienikom bioenergetického tela živého ezoterika do astronauta, ktorý je aktuálne v kozme.Teším sa, že v ezoterickom výskume som narazil na problematiku astronautov a ich psychických stavov v kozme a po príchode naspäť na Zem. Jednoznačne im nezávidím ich psychické pochody. Treba si uvedomiť, že opustili Zem a dostali sa mimo vplyv jej magnetického jadra. To je nesporne radikálna zmena, ktorá spôsobuje aj zásadné zmeny psychického stavu. No v tomto príspevku sa nechcem zaoberať psychickým stavom astronautov, ale prienikom môjho bioenergetického tela do kozmu. O čo ide ? pri diagnostikovaní pacientov na diaľku si buď sťahujem ich bioenergetické telo do svojho fyzického tela, alebo moje bioenergetické telo presúvam do fyzického tela testovanej osoby. Takéto prenosy a operácie robia aj iní ezoterici a liečitelia. Touto technikou sa diagnostikuje, lieči, ale sa ňou robia aj veštecké výkony. Pozor, nezamieňať bioenergetické telo, ktoré má každý radový človek, s fantómovým telom, ktoré majú špiritisticky ladené osoby, napríklad matka, ktorá sa nezmierila so smrťou vlastného dieťaťa. Ezoterik toto bioenergetické telo ovláda a na rozdiel od laika vie s týmto telom aj vedome pracovať. Napríklad ho vie niekam vo fyzickom svete okolo nás poslať. Vie si napríklad stiahnuť bioenergetické telo iného človeka. Občas si vlastné bioenergetické telo musím vyzdvihnúť, keď som ho niekde pozabudol. Teda bioenergetickým telom som sa rozhodol preniknúť do kozmu. Môžem sa snažiť ako len chcem, aj tak ho cez atmosferický obal nepretlačím. To isté čaká aj ostatných, ktorý by takéto pokusy robili. No situácia sa radikálne mení, pokiaľ je v kozmickom priestore astronaut. Pokusy, ktoré sme robili, dovolili prekonať príťažlivosť Zeme a bioenergetickým telom sa usadiť vo fyzickom tele astronauta. Tí, ktorí tieto pokusy robili spolu so mnou, zažívali pocity astronauta na obežnej dráhe. Je to pocit bez tiaže a zároveň je to stav mimoriadnej slasti a blaženosti. Okolo astronauta je vytvorený bioenergetický obal a máte pocit, že ľudské telo je nezávislá planéta. Okolo v bioenergetickom obale sú obrazce, ktoré vychádzajú z vnútra astronauta. Tieto obrazce majú tvar plochých štvorcov, kruhov a trojuholníkov. Spomeňte si na bubliny, ktoré si deti vyrábajú zo saponátu. Tieto obrazce su ako tenká fólia, na ktorej sú ceruzkou pokreslené čiarky, bodky, špirály všetkých možností. Tieto ploché obrazce sa hromadia okolo astronauta v jeho bioenergetickom obale. Horšie je, keď príde naspäť na Zem a tieto obrazce nedokáže vypúšťať do svojho okolia. Má to následky na psychiku. Keď sme sa pokúsili vyslať za astronautom aj fantómové telo z fyzického tela, tak sa to jednoducho nedarilo. Fantómové telo majú ľudia po amputácii končatín, ale dá sa to vytvoriť meditáciami aj bez amputácie. V ezoterickom výskume astronautických stavov budeme pokračovať a skúmať možnosti jeho zvládnutia tu na Zemi. Tak isto bude zaujímavé, čo prinesie prepojenie bioenergetických tiel astronauta a ezoterika. Budem vás v Denníku ezoterika informovať o tom, čo zistíme a odskúšame.

Pridaj komentár