Preskúmať ezoteriku otázkami sa zdá na prvý pohľad jednoduché, ale vybrať a formulovať tú správnu otázku dá riadne zabrať. Nesprávne stanovená otázka často zájde do slepej uličky.
Položím prvú otázku: Som ezoterik? Áno, som doslova a do písmena fanatický ezoterik, ktorý čo najviac času venuje ezoterike a dáva jej prednosť pred všetkým ostatným. Položím ďalšiu otázku: Kto nie je ezoterik ? Ezoterikom nemožno nazvať alebo označiť osobu, ktorá žije iba vonkajším životom. Časová vzorka takéhoto človeka je, že sa výhradne zaoberá vecami vonkajšieho sveta. Snaží sa postaviť dom, zarobiť peniaze, mať deti, spraviť kariéru a chodiť pravidelne na dovolenky. Celkovo takáto osoba žije konzumným spôsobom. Čo je zmyslom môjho života? Mojím zmyslom je žiť čo najviac do vnútorného sveta seba samého. Keď postaviť dom, tak vo svojej mysli. Tento dom je plný ezoterických poznatkov a skúseností. Keď si mám vybrať medzi hodinou rozjímania a hodinou popíjania vínečka, tak dám prednosť hodine rozjímania. Keď si mám vybrať medzi kariérou a vnútorným rozjímaním, dám prednosť iba vnútornému rozjímaniu. Nezdá sa vám to choré ? Pokiaľ by som na túto otázku odpovedal ako psychiater, tak by som prinajmenej povedal, že chovanie ezoterika je krajne neštandardné a mimoriadne vzdialené klasickým prejavom štandardných ľudí. Drvivá väčšina žije mimo ezoteriku a skorej ju považujú za zábavu, liečbu alebo terapiu. Keby som sa vyjadril ako fanatický ezoterik, tak by som povedal, že tí vonku sú tí čudní. Podľahli volaniu zvieracích pudov a pripútali sa k hmotnému životu na vrchole ktorého stojí konzumné vyžitie. Prežijú život ako defektne premýšľajúce zvieratá. Keby som sa snažil vyjadriť rozumne, tak by som povedal: Každý má právo si v živote vybrať, kadiaľ pôjde a čo dosiahne. Jeden si vyberá vonkajší svet ako cieľ svojho snaženia. Druhý si vyberie vnútorné spoznanie seba samého. Skúsme byť tolerantní a pokúsme sa o symbiózu. Aj vnútorný aj vonkajší človek môže dávať do koša zvaného ľudská civilizácia. Ako konkrétne môže fungovať symbióza vnútorného a vonkajšieho človeka? Na to, aby ste sa venovali vnútornému rozjímaniu je potrebné, aby sa o vás niekto postaral a zabezpečil základné potreby. Ide o samotnú osobu ezoterika a aj ezoterickej skupiny. Tu vonkajší ľudia radi pomôžu. Na druhej strane vnútorní ľudia poznajú výborne vnútorné pochody ľudskej mysle a meditáciou získavajú mimoriadne schopnosti, ktorými môžu byť na úžitok ľudom vonkajšieho sveta. Napríklad veštecké schopnosti, liečiteľské schopnosti a podobne. Čo je pre ezoteriku jedinečné? Pri ceste do vnútra svojej duše je jedinečnosťou práve cesta špiritistická a život posmrtný. Ezoterik už za svojho života myslí na to, čo bude po smrti a svoj život obracia do dimenzie toho, čo bude po smrti. Je to skutočne zásadne rozdielne ponímanie sveta ezoterika a sveta človeka hmoty. Človek vonkajší žije pre dočasnosť, teda od narodenia až po smrť. Ezoterik žije od narodenia až po večnosť. Podmienkou je, že za svojho života si musí dôkladne pripraviť to, čo bude po jeho smrti. Toto by som považoval za kvalitatívne rozdielny pohľad na život. Toto je jasné stanovenie hranice kto je ezoterik a kto už nie je ezoterik. Kto žije pre život posmrtný počas biologického života je ezoterik. Teda už je vám dostatočne jasné, kto nie je ezoterik?

Pridaj komentár